CodeTwo FolderSync Addin

CodeTwo FolderSync Addin

Zsynchronizuj ze sobą zawartość różnych folderów w Outlooku. Synchronizacja danych przebiega pomiędzy dwoma określonymi folderami.

Program CodeTwo FolderSync Addin jest dodatkiem do Outlooka, który pozwala synchronizować ze sobą zawartość różnych folderów. Synchronizacja danych przebiega zawsze pomiędzy dwoma określonymi folderami, a użytkownik ma możliwość zdefiniowania wielu par folderów, które będą synchronizowane.

Używając CodeTwo FolderSync Addin oraz programu ActiveSync można synchronizować dane z publicznych folderów programu CodeTwo Public Folders lub serwera Microsoft Exchange z urządzeniami mobilnymi typu PDA (SmartPhone, Blackberry).

Jeśli chcesz, aby synchronizacja danych pomiędzy folderami odbywała się bezpośrednio na serwerze Exchange w sposób automatyczny i była kontrolowana przez administratora, pobierz darmową wersję programu CodeTwo Exchange Sync. Program ten potrafi przeprowadzać synchronizację folderów w czasie rzeczywistym bez ingerencji użytkowników. Zmiany wykonywane przez użytkowników w monitorowanych folderach są natychmiast kopiowane do folderów wyznaczonych przez administratora.

Praca z programem

Po zainstalowaniu program CodeTwo FolderSync Addin integruje się z Outlook'iem, dodaje nowy przycisk do paska narzędzi (w wersji Outlook 2007 lub starszych) lub wstążkę (w Outlook 2010) oraz nową zakładkę do opcji Outlook'a 2007 lub nową zakładkę w widoku backstage, w opcji File. Kliknięcie przycisku w pasku narzędzi wywołuje proces synchronizacji danych, natomiast w opcjach użytkownik ma możliwość określenia folderów, które mają być ze sobą synchronizowane.

fsa1

fsa2

Aby zdefiniować foldery do synchronizacji, należy przejść do zakładki CodeTwo FolderSync Addin w opcjach Outlook'a lub do widoku backstage w Outlook 2010.

fsa3

Po kliknięciu przycisku Dodaj, wyświetlone zostanie nowe okno, na którym użytkownik w prosty sposób może wybrać dwa foldery do synchronizacji. Nie ma znaczenia, czy dany folder będzie znajdował się w polu "Pierwszy folder" czy "Drugi folder".

fsa4

fsa5

Po zdefiniowaniu par synchronizowanych folderów, należy kliknąć przycisk programu w pasku narzędzi lub na wstążce, aby wywołać proces synchronizacji danych. Wyświetlone zostanie okno informujące użytkownika o przebiegu całego procesu. W dowolnej chwili można przerwać synchronizację i dokończyć ją później ponownie klikając na przycisk w pasku narzędzi lub na wstążce.

fsa6

Podczas synchronizacji danych program nie porównuje zawartości elementów, a zapamiętuje identyfikatory już zsynchronizowanych elementów. Dlatego podczas pierwszej synchronizacji dwóch folderów w każdym z nich tworzona jest suma ich zawartości. Wszystkie elementy z pierwszego folderu są przenoszone do drugiego, a wszystkie elementy z drugiego są przenoszone do pierwszego. Jeśli przed pierwszą synchronizacją w obu folderach znajduje się logiczny duplikat, np. kontakt "Jan Kowalski", to zostanie on powielony i będzie musiał zostać ręcznie usunięty z jednego z folderów.

Przed lub po pierwszej synchronizacji należy zadbać o to, aby usunąć ewentualne duplikaty. Na przykład, jeśli aktualna baza kontaktów znajduje się w folderze publicznym programu CodeTwo PublicFolders i chcemy synchronizować ją z prywatnym folderem jakiegoś użytkownika, to należy z prywatnego foldera użytkownika usunąć te kontakty, które również znajdują się w folderze publicznym. W przeciwnym wypadku zostaną one skopiowane i powielone w folderze publicznym. 
Podobna sytuacja może wystąpić, gdy po synchronizacji pary folderów w obu z nich tworzony jest element logicznie odpowiadający temu samemu obiektowi, np. kontakt "Jan Kowalski". Ponieważ program nie analizuje treści elementów, dlatego przy następnej synchronizacji kontakt ten zostanie skopiowany z pierwszego folderu do drugiego oraz z drugiego do pierwszego. W wyniku tego powstanie logiczny duplikat.

Jeśli para folderów jest zsynchronizowana i w obu folderach użytkownicy dokonują zmian na tym samym elemencie, to przy następnej synchronizacji zachowana zostaje ta wersja elementu, która była modyfikowana ostatnio.

Zobacz też:

Nasi Klienci: