Jak zainstalować moduł Powershell służący do zarządzania Office 365

Moduł Azure Powershell (pełna nazwa to: Azure Active Directory Module for Windows PowerShell) umożliwia zdalne zarządzanie organizacją Office 365 z poziomu konsoli tekstowej. Warto wspomnieć, że niektóre czynności konfiguracyjne w Office 365 mogą być wykonane tylko za pomocą komend znajdujących się w tym module. Dlatego też jego instalacja, zwłaszcza w organizacjach opartych o Office 365, staje się nieodzowna.

Wymagania instalacyjne

Moduł Azure Powershell może być zainstalowany w ramach następujących systemów operacyjnych:

  • Windows 7 (x86 i x64)
  • Windows 8/8.1 (x86 i x64)
  • Windows 2008 R2 SP1
  • Windows 2012
  • Windows 2012 R2

Ponadto w systemie powinny być też zainstalowane poniższe komponenty:

  • Powershell
  • Microsoft .Net Framework (który można zainstalować poprzez Panel Sterowania w Windowsach klienckich a dla systemów serwerowych przez aplikację Server Manager)
  • Microsoft Online Services Sign-in Assistant (który można pobrać ze strony Microsoft: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=286152)

Pakiety instalacyjne dla modułów Azure Powershell można pobrać dla obu wersji bitowości systemu korzystając z poniższych linków:

Instalacja i weryfikacja poprawności działania

W pierwszej kolejności należy zainstalować aplikację Microsoft Online Services Sign-in Assistant:

1

2

Następnie instalujemy moduł Azure Powershell:

3

 

5

 

7
Podczas instalacji na pulpicie utworzony zostanie skrót służący do uruchamiania modułu. W jego właściwościach, w zakładce Shortcut, widoczne jest pole Target: które zawiera poniższą komendę:

C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -NoExit -Command "Import-Module MSOnline"

8

Uruchamia ona okno PowerShella oraz importuje moduł MSOnline. Oznacza to, że od teraz możemy go też włączyć uruchamiając zwykłą sesję PowerShell i importując odpowiedni moduł komendą:

Import-Module MSOnline

Innymi słowy moduł możemy uruchomić skrótem na pulpicie, utworzonym dla naszej wygody, jak i przy pomocy zwykłej komendy z poziomu sesji PowerShell.

Aby sprawdzić czy moduł zainstalował się poprawnie należy uruchomić go jedną z opisanych wyżej metod i wykonać próbę połączenia się z usługą Office 365 za pomocą komendy:

Connect-MsolService

W oknie Enter Credentials wpisz login i hasło konta administracyjnego Office 365. Pamiętaj że w tym przypadku login to adres email tego konta:

10

Po chwili powinien pojawić się znak zachęty. Jeśli w trakcie nawiązywania połączenia nie pojawią się błędy to znaczy, że moduł i połączenie do usługi Office 365 uruchomiły się poprawnie. Listę komend modułu Office 365 możemy uzyskać poleceniem:

Get-Command -Module MSOnline

11

Poprawność połączenia możemy też sprawdzić przy pomocy polecenia wyświetlającego listę wszystkich użytkowników skonfigurowanych w usłudze Office 365:

Get-MsolUser

Moduł Azure Powershell jest gotowy do użycia. Jest on bardzo przydatnym narzędziem, zwłaszcza gdy mamy dużo powtarzających się, rutynowych zadań administracyjnych w Office 365 czy Exchange 2013 – wykorzystując skrypty Powershella możemy je łatwo zautomatyzować.

2 thoughts on “Jak zainstalować moduł Powershell służący do zarządzania Office 365


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Administratorem Twoich danych osobowych jest CodeTwo sp. z o.o. sp. k.
Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności.