Aktualizacja narzędzi CodeTwo Backup – wsparcie dla OAuth 2.0 i archiwalnych skrzynek pocztowych

Wersja 2.3.x naszych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych (CodeTwo Backup for Office 365 i CodeTwo Backup for Exchange) jest już dostępna. Wprowadziliśmy w niej ulepszenia w zakresie efektywności i stabilności (możecie m.in. spodziewać się mniejszych ograniczeń związanych z throttlingiem), a także dodaliśmy nowe funkcjonalności:

  • wsparcie dla nowoczesnego uwierzytelniania (OAuth 2.0),
  • tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych archiwalnych skrzynek pocztowych,
  • współdzielone skrzynki pocztowe (shared mailboxes) nie wymagają już licencji.

Wsparcie dla nowoczesnego uwierzytelniania

Żeby podnieść poziom bezpieczeństwa, wycofaliśmy możliwość nawiązywania połączenia z serwerem Exchange Online przy użyciu uwierzytelniania podstawowego (Basic Authentication) w narzędziach CodeTwo Backup. Zamiast niego, nasze oprogramowanie korzysta z najbezpieczniejszego dostępnego protokołu uwierzytelniania, czyli OAuth 2.0. Dzięki tej zmianie użytkownicy nie muszą obawiać się, że zadania backupujące przestaną działać, kiedy Microsoft całkowicie wyłączy uwierzytelnianie podstawowe dla Exchange Online. Od października 2020 tego typu uwierzytelnianie nie jest już dostępne dla nowych użytkowników oraz istniejących tenantów, w których uwierzytelnianie podstawowe nie było nigdy używane. Naszym celem było zapewnienie, że CodeTwo Backup będzie korzystać z nowoczesnego uwierzytelniania na długo przed wyznaczonym przez Microsoft terminem wycofania starszego sposobu uwierzytelniania.

Bez obaw – wszystkie obecne połączenia z Office 365 (Exchange Online) będą nadal działać, a istniejące zadania backupujące (jobs) nie zostaną przerwane. Należy jednak pamiętać, żeby je przekonfigurować zanim Microsoft wycofa uwierzytelnianie podstawowe. W celu przypomnienia, połączenia tego typu, utworzone w poprzednich wersjach programu, zostały oznaczone jako przestarzałe (obsolete), a dodatkowo wyświetlane będą powiadomienia, by je przekonfigurować.

Aby połączyć się z tenantem Microsoft 365 (Office 365) i dokonać uwierzytelnienia, należy zarejestrować CodeTwo Backup w Azure Active Directory każdego z tenantów, którego kopie zapasowe będą tworzone w programie, lub który będzie użyty do przywracania danych z wcześniej utworzonych kopii zapasowych. Nasz program przeprowadzi proces rejestracji automatycznie podczas konfiguracji połączenia, ale można także zarejestrować CodeTwo Backup manualnie, wykonując kroki opisane w tym artykule.

Kreatory połączenia z serwerami Exchange i SharePoint zostały całkowicie przebudowane. Podczas konfigurowania połączenia z Exchange Online nie trzeba już podawać danych uwierzytelniających administratora w programie. Zamiast tego należy zalogować się bezpośrednio na stronie logowania Microsoft (jak na ilustracji poniżej). Ponadto proces autoryzacji OAuth 2.0 wykorzystywany jest częściowo także podczas łączenia z usługą SharePoint Online, co zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa.

Logowanie używając OAuth 2.0

Tworzenie kopii i przywracanie skrzynek archiwalnych

Nasz program umożliwia teraz także tworzenie kopii zapasowych archiwalnych skrzynek pocztowych, określanych również jako archiwa zbiorcze (in-place archives), w ramach zadań backupujących. Aby to zrobić, należy utworzyć nowe lub wyedytować istniejące zadanie backupujące, przejść do kroku Mailboxes i wybrać opcję Include archive mailboxes in the backup. Jeśli skrzynka użytkownika lub skrzynka współdzielona mają włączoną funkcję archiwizacji, kopia zapasowa archiwalnej skrzynki pocztowej zostanie utworzona w następnym cyklu zadania backupującego (lub natychmiast po jego uruchomieniu). Archiwalne skrzynki pocztowe nie zużywają dodatkowych licencji.

Twórz kopie archiwalnych skrzynek pocztowych.

CodeTwo Backup pozwala wybrać archiwalne skrzynki pocztowe (a także poszczególne foldery w tego typu skrzynkach) jako obiekt docelowy podczas odzyskiwania kopii zapasowych danych Exchange. Możliwe jest też przywrócenie zawartości skrzynek archiwalnych do skrzynek niebędących archiwami zbiorczymi.

Współdzielone skrzynki pocztowe nie zużywają już licencji

We wcześniejszych wersjach programu, aby utworzyć kopię zapasową współdzielonej skrzynki pocztowej należało przypisać licencję do każdego użytkownika, który posiadał uprawnienia pełnego dostępu (odczyt i zarządzanie) do danej skrzynki. W nowej wersji CodeTwo Backup tworzenie kopii zapasowych tego typu skrzynek nie wymaga już licencji. To samo dotyczy archiwalnych skrzynek pocztowych, jak pisaliśmy wyżej, skrzynek pocztowych zasobów (pokojów i sprzętu) oraz skrzynek pocztowych witryn SharePoint.

Aby dowiedzieć się, co jeszcze zostało zmienione w naszym programie zapraszamy do zapoznania się z historią wersji CodeTwo Backup.

Jak zaktualizować program

Aktualizacja jest dostępna za darmo dla wszystkich użytkowników, którzy posiadają licencję programu. Aby zaktualizować CodeTwo Backup do wersji 2.3.x, należy pobrać plik instalacyjny odpowiedni do posiadanej wersji programu:

Aktualizację można zainstalować bezpośrednio na poprzedniej wersji programu, bez konieczności jej odinstalowywania. Po aktualizacji wszystkie licencje będą nieprzypisane, ale po uruchomieniu zadania backupującego (automatycznym lub ręcznym) licencje zostaną przypisane ponownie.

Po aktualizacji wszystkie ustawienia programu i skonfigurowane zadania pozostaną niezmienione. Co istotne, połączenia z serwerami Microsoft 365 (Exchange Online i SharePoint Online) zostaną oznaczone jako obsolete. Należy rekonfigurować je tak szybko, jak to możliwe, aby zacząć korzystać z nowoczesnego uwierzytelniania. Dowiedz się więcej

Zapraszamy do korzystania z nowej wersji programu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Administratorem Twoich danych osobowych jest CodeTwo sp. z o.o. sp. k.
Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności.