CodeTwo Backup for Office 365

Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Data publikacji: 13.05.2024
Ostatnia wersja: 2.3.12.36
Rozmiar: 32.6 MB


Wspierane platformy

Windows Server 2022 / 2019 / 2016(1)
Windows 11 / 10(2)

Plany Microsoft 365 (Office 365) z Exchange Online
Plany Microsoft 365 (Office 365) z SharePoint Online
Niezależne plany Exchange Online

Wsparcie wyłącznie dla wersji 64-bitowych

(1) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(2) W przypadku gdy program nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj go ponownie na nowym systemie. 

Historia wersji

Wersja2.3.12.36
Data13.05.2024
Poprawka:Po zaktualizowaniu formatu binarnego strumienia FastTransfer przez Microsoft nie działał podgląd kopii zapasowych elementów, a ich archiwizacja do pliku PST kończyła się niepowodzeniem. 
Poprawka:W przypadku gdy konto administratora używane do konfiguracji połączenia z Microsoft 365 nie miało zdefiniowanej skrzynki pocztowej, tworzenie kopii zapasowych prywatnych grup Microsoft 365 mogło zakończyć się niepowodzeniem.
Poprawka:Poprawiono obsługę błędów dotyczących Microsoft Graph API w celu zapewnienia niezawodnej konfiguracji połączeń z Microsoft 365.
Poprawka:Poprawiono wydajność pracy z folderami publicznymi o bardzo rozbudowanej strukturze folderów.
Poprawka:Zoptymalizowano użycie zasobów procesora i dysku twardego dla środowisk o dużej liczbie magazynów kopii zapasowych.
Poprawka:Usunięto drobne błędy w programie.
Wersja2.3.10.28
Data07.09.2022
Nowość:Azure AD Graph API, służące do rejestracji CodeTwo Backup w Azure Active Directory, zostało zastąpione przez Microsoft Graph API, które zapewnia lepsze bezpieczeństwo i niezawodność.
Nowość:Program wymaga do działania pakietu Microsoft .NET Framework 4.6.1 lub jego nowszej wersji.
Poprawka:Poprawiono proces przechowywania (retencji) danych w magazynie kopii zapasowych. Program nie blokuje już całych skrzynek pocztowych ani witryn na czas trwania tego procesu.
Poprawka:Ulepszono obsługę wielowątkowych zadań tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych Exchange.
Poprawka:W niektórych rzadkich przypadkach listowanie witryn SharePoint zajmowało dużo czasu.
Poprawka:Program tworzył dodatkowy podfolder podczas przywracania plików wideo w bibliotece elementów zawartości programu SharePoint.
Poprawka:Drobne poprawki interfejsu użytkownika.
Wersja2.3.9.3
Data24.02.2022
Poprawka:Poprawiono obsługę zadań kopii zapasowych zawierających witryny SharePoint o bardzo rozbudowanej strukturze folderów.
Poprawka:Ulepszono funkcję przechowywania archiwów offline i obsługę folderów zablokowanych przez inne aplikacje przed usunięciem.
Poprawka:Poprawiono obsługę tworzenia kopii zapasowych witryn SharePoint, które zostały usunięte na serwerze źródłowym.
Poprawka:Poprawiono błąd "Active Directory is unavailable", który mógł wystąpić podczas tworzenia kopii zapasowych skrzynek pocztowych Office 365 (Microsoft 365).
Poprawka:Poprawiono błąd "Value cannot be null", który występował w rzadkich przypadkach, gdy programowi zabrakło licencji podczas tworzenia kopii zapasowych skrzynek pocztowych.
Poprawka:W rzadkich przypadkach zmiana nazwy folderu na źródłowym serwerze Exchange nie powodowała zmiany nazwy tego samego folderu w magazynie kopii zapasowych.
Poprawka:Usunięcie mapowania pary obiektów w zadaniu przywracania danych SharePoint w niektórych przypadkach powodowało usunięcie mapowania innej pary obiektów.
Poprawka:W niektórych scenariuszach raport ciągły z postępu danego zadania pokazywał informacje z okresu krótszego niż określony w opcjach powiadomień programu.
Poprawka:Drobne poprawki interfejsu użytkownika.
Poprawka:Usunięto drobne błędy w programie.
Wersja2.3.8.7
Data07.12.2021
Poprawka:Okno wyboru folderów publicznych w kreatorze zadania kopii zapasowej Exchange zostało zoptymalizowane pod kątem wyświetlania folderów publicznych o bardzo rozbudowanej strukturze.
Poprawka:Poprawiono obsługę powiadomień dotyczących przekroczenia limitu czasu i throttlingu. Dodatkowo program pozwala teraz wyłączyć tego typu powiadomienia.
Poprawka:Podczas konfiguracji połączenia z globalną chmurą Office 365 (Microsoft 365) można teraz użyć konta Office 365 Germany, wykorzystując opcję "Manual registration".
Poprawka:Program nie wykonywał kopii zapasowej danego folderu skrzynki pocztowej w ramach kolejnych cykli, jeżeli nazwa folderu nadrzędnego została w międzyczasie zmieniona na serwerze źródłowym.
Poprawka:W rzadkich przypadkach podczas tworzenia kopii zapasowej folderów skrzynki pocztowej występował błąd "There was an error in a part of the date format".
Poprawka:Program nie przywracał z kopii zapasowej wartości niestandardowych kolumn utworzonych dla folderów bibliotek SharePoint.
Poprawka:W określonych przypadkach program nie tworzył kopii zapasowej całej skrzynki pocztowej, gdy na serwerze źródłowym przynajmniej jeden podfolder tej skrzynki był uszkodzony.
Poprawka:W określonych przypadkach program nie tworzył kopii zapasowej całej biblioteki SharePoint, gdy na serwerze źródłowym przynajmniej jeden folder tej biblioteki był uszkodzony.
Poprawka:Usunięto drobne błędy w programie.
Wersja2.3.7.5
Data21.10.2021
Poprawka:Program nie mógł połączyć się z Microsoft 365 (Office 365) przy użyciu opcji automatycznej rejestracji aplikacji po tym, jak Microsoft wymusił na aplikacjach usługi Azure AD używanie domyślnego schematu lub zweryfikowanych domen w identyfikatorze URI.
Wersja2.3.6.4
Data11.05.2021
Poprawka:Użytkownik mógł przypadkowo zablokować dostęp do klasycznego widoku webowego OneDrive, tworząc podwitrynę dla witryny OneDrive bezpośrednio w programie.
Poprawka:Poprawiona obsługa plików dziennika alertów. Alerty mają teraz konfigurowalny okres ich przechowywania.
Poprawka:Nie było możliwe przywrócenie skrzynek pocztowych do ich oryginalnej lokalizacji, jeśli ich domena różniła się od domeny, w której znajduje się konto administratora użyte do konfiguracji połączenia z serwerem w programie.
Poprawka:Program nie był w stanie zlokalizować niearchiwalnych skrzynek pocztowych podczas przywracania wersji skrzynki pocztowej z określonego punktu w czasie.
Poprawka:Zadania tworzące kopie zapasowe były blokowane na dłuższy czas, jeżeli przetwarzane przez nie skrzynki pocztowe znajdowały się w magazynie kopii zapasowych objętych polityką przechowywania danych.
Poprawka:Tworzenie kopii zapasowych skrzynek pocztowych znajdujących się w poddomenie nie działało prawidłowo.
Poprawka:Elementy przywrócone z Kosza na serwerze były nadal oznaczone jako usunięte w lokalnym magazynie kopii zapasowych po wykonaniu kolejnej ich kopii przez program.
Poprawka:Drobne poprawki interfejsu użytkownika.
Poprawka:Usunięto drobne błędy w programie.
Wersja2.3.4.1
Data23.11.2020
Poprawka:Tworzenie przyrostowej kopii zapasowej folderów programu SharePoint kończyło się niepowodzeniem, jeżeli nazwa tych folderów została zmieniona lub zostały one przeniesione między witrynami lub bibliotekami.
Poprawka:Tworzenie kopii zapasowych witryn SharePoint kończyło się niepowodzeniem, jeżeli witryny te miały nadane ograniczone uprawnienia dla użytkowników-gości.
Poprawka:Udoskonalono mechanizm umożliwiający użytkownikom korzystanie z połączeń serwerowych z Office 365 utworzonych przez innych użytkowników. Program teraz poprawnie obsługuje przypadek, gdy tego typu połączenie jest rekonfigurowane poprzez ręczną rejestrację aplikacji CodeTwo w usłudze Azure AD oraz użycie odcisku palca certyfikatu.
Poprawka:Informacja o typie skrzynek pocztowych dodanych do zadania tworzącego kopię zapasową będzie teraz aktualizowana podczas następnego cyklu takiego zadania w przypadku dodania lub usunięcia licencji Exchange Online z tych skrzynek.
Poprawka:Jeżeli użytkownik próbował ponownie skonfigurować połączenie serwerowe z Office 365 przy użyciu opcji rejestracji automatycznej, ale nie zapisał wprowadzonych zmian, połączenie to przestawało działać.
Poprawka:Przywracanie stron sieci Web programu SharePoint używających składników Web Part nie było dłużej możliwe po tym, jak technologia firmy Microsoft używana w programie została oznaczona jako przestarzała.
Poprawka:Udoskonalono mechanizm przywracania ankiet do lokalnego środowiska programu SharePoint.
Poprawka:Tworzenie kopii zapasowej witryny SharePoint kończyło się niepowodzeniem, jeżeli nie można było zidentyfikować któregokolwiek z użytkowników dodanych do tej witryny.
Wersja2.3.0.6
Data10.08.2020
Nowość:

Wsparcie protokołu OAuth 2.0:

  • program używa protokołu uwierzytelniania OAuth 2.0 oraz najnowszych API do nawiązania połączenia i komunikacji z Exchange Online;
  • wymagana jest teraz rejestracja programu w Azure Active Directory każdego tenanta Microsoft 365 (Office 365), który używany jest w procesach tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Program może przeprowadzić rejestrację automatycznie (wymagane uprawniania global admina) oraz umożliwia rejestrację ręczną.
Nowość:Program pozwala teraz na tworzenie kopii zapasowych z i przywracanie danych do archiwalnych skrzynek pocztowych (in-place archive).
Nowość:Skrzynki pocztowe, które zostały usunięte lub wyłączone na serwerze, nie są już automatycznie usuwane z zadań tworzących kopie zapasowe. Użytkownik otrzymuje powiadomienie w programie o tego typu skrzynkach i sam decyduje, czy chce je ręcznie usunąć ze wspomnianych zadań.
Nowość:Tworzenie kopii zapasowych udostępnionych skrzynek pocztowych nie wymaga już licencji.
Nowość:Poprawiono obsługę throttlingu.
Poprawka:Powiadomienia dotyczące liczby brakujących licencji, potrzebnych do utworzenia kopii zapasowej wybranych obiektów SharePoint, są teraz bardziej precyzyjne.
Poprawka:Tworzenie kopii zapasowych skrzynek pocztowych grup Microsoft 365 (Office 365) kończyło się niepowodzeniem, jeśli po stronie serwera ustawiono, by skrzynki te nie były widoczne w programie Outlook lub w globalnej liście adresowej.
Poprawka:Tworzenie kopii inkrementalnych lub przywracanie list programu SharePoint składających się z ponad 20 000 pozycji kończyło się niepowodzeniem z powodu throttlingu.
Poprawka:Program nie mógł wykonać kopii zapasowej witryny SharePoint, jeśli jej adres URL został zmieniony po stronie serwera.
Poprawka:Jeśli lista lub biblioteka programu SharePoint składała się z wielu pustych folderów, program nie tworzył kopii zapasowej elementów znajdujących się w innych folderach.
Poprawka:W określonych przypadkach, jeżeli w magazynie kopii zapasowych znajdowała się pusta skrzynka pocztowa, migracja takiej skrzynki do nowszej wersji programu kończyła się niepowodzeniem.
Poprawka:Drobne poprawki interfejsu użytkownika.
Poprawka:Usunięto drobne błędy w programie.
Wersja2.2.1.3
Data16.09.2019
Nowość:Wprowadzono nowy model licencjonowania (per user) - jeden użytkownik wymaga jednej licencji programu, niezależnie czy kopie zapasowe będą tworzone dla danych znajdujących się w skrzynce pocztowej,  czy w innych zasobach, do których dany użytkownik ma dostęp. Zasoby współdzielone, takie jak foldery publiczne czy dane znajdujące się na serwerze SharePoint, wymagają przypisania licencji do wszystkich użytkowników, którzy mają do danego zasobu dostęp i mogą modyfikować jego zawartość.
Nowość:Program umożliwia teraz tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych skrzynek pocztowych grup Office 365.
Poprawka:Optymalizacja zużycia pamięci RAM.
Wersja2.1.1.14
Data09.07.2019
Nowość:Program umożliwia teraz archiwizację danych SharePoint oraz OneDrive for Business.
Nowość:Funkcja przechowywania danych może być teraz zastosowana dla danych SharePoint oraz OneDrive for Business.
Nowość:Możliwość ustawienia częstotliwości z jaką program usuwa starsze kopie zapasowe ze względu na zastosowaną politykę przechowywania danych.
Nowość:Program umożliwia teraz tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych OneNote przechowywanych w Office 365.
Poprawka:Poprawiono obsługę bibliotek SharePoint posiadających ponad 5000 folderów.
Poprawka:W określonych przypadkach skrzynki pocztowe były nieprawidłowo archiwizowane do plików PST.
Poprawka:Brak określonej wartości enum w bibliotece klienckiej instalowanej wraz z programem uniemożliwiał utworzenie kopii zapasowej niektórych witryn SharePoint.
Poprawka:Usunięto drobne błędy w programie.
Wersja2.0.1.20
Data08.11.2018
Poprawka:Pliki wideo w bibliotece Asset Library platformy SharePoint nie były poprawnie odzyskiwane. 
Poprawka:Odpowiedzi na Tablicy dyskusyjnej w SharePoint nie były odzyskiwane.
Poprawka:Poprawiono drobne błędy w interfejsie programu.
Poprawka:Brakowało niektórych ustawień retencji po aktualizacji programu do wersji 2.x.
Wersja2.0.0.125
Data25.10.2018
Nowość:Program umożliwia teraz tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych SharePoint i OneDrive for Business.
Nowość:Wprowadzono nowy model licencjonowania. Możliwa jest teraz aktywacja programu na wielu komputerach z wykorzystaniem tego samego klucza licencyjnego.
Nowość:Wsparcie dla Office 365 Germany dla danych Exchange.
Poprawka:Listowanie folderów publicznych zostało zoptymalizowane.
Poprawka:Poprawiono drobne błędy związane z obsługą danych Exchange.
Wersja1.6.5.2
Data11.10.2018
Nowość:Wsparcie dla protokołu Transport Layer Security 1.2 (TLS 1.2).
Wersja1.6.4.9
Data01.02.2018
Poprawka:Czasami po restarcie maszyny CodeTwo Backup Service nie startował automatycznie.
Wersja1.6.3.161
Data29.01.2018
Nowość:Proces tworzenia i przywracania kopii zapasowej przebiega teraz znacznie szybciej i stabilniej.
Nowość:Wsparcie dla mechanizmu multi-factor authentication.
Nowość:Program jest teraz w stanie automatycznie naprawić lokalnie zapisaną kopie zapasową, która uległa uszkodzeniu np. w skutek nagłego przerwania zasilania.
Poprawka:Program nie obsługiwał optymalnie pliku przechowującego informację dot. Bad news, co skutkowało spowolnieniem działania programu.
Poprawka:Synchronizacja mocno rozbudowanego drzewa katalogów mogła zajmować dużo czasu.
Wersja1.6.2.17
Data12.10.2017
Nowość:Przyśpieszenie procesu tworzenia kopii zapasowej.
Poprawka:Zoptymalizowane przeglądanie danych utworzonej kopii zapasowej.
Wersja1.6.0.399
Data01.12.2016
Nowość:Możliwość ponownego użycia licencji przypisanej do nieużywanej skrzynki pocztowej. 
Nowość:Wsparcie dla folderów publicznych.
Poprawka:Eksportowanie niektórych elementów do pliku PST było niemożliwe.
Poprawka:Ulepszenie interfejsu w kroku Time Filter.
Wersja1.5.0.337
Data07.06.2016
Poprawka:Program nie wyświetlał ostrzeżenia w sytuacji, gdy połączenie z serwerem Exchange zostało przerwane.
Poprawka:Zmiany w parametrach filtru daty w zadaniach kopii zapasowych nie były zastosowane dla obecnie wybranych użytkowników.
Poprawka:Program nie mógł być aktywowany na systemach starszych niż Windows Server 2008 R2.
Poprawka:Ręczne stworzenie folderu w lokalizacji przechowywania kopii zapasowych powodowało, że zadania przypisane do danej lokalizacji przestawały działać.
Poprawka:Istniała możliwość stworzenia lokalizacji zagnieżdżonej w innej lokalizacji.
Poprawka:Nie było możliwości przywrócenia kopii zapasowych skrzynek z długimi nazwami katalogów, lub folderów głęboko zagnieżdżonych w skrzynkach.
Poprawka:Skrzynki usunięte z serwera Exchange są teraz automatycznie wykluczane z istniejących zadań.
Poprawka:Zdarzało się, że opcja "wybierz wszystkie elementy" nie działała w widoku kopii zapasowych.
Poprawka:Skrzynki źródłowe są teraz identyfikowane przez ich GUID, zamiast adres SMTP. Umożliwia to zmianę adresu SMTP danej skrzynki bez utraty licencji do niej przypisanej.
Poprawka:Zdarzało się, że zadania nie mogły uzyskać dostępu do ustawień programu, co zatrzymywało proces tworzenia kopii zapasowych.
Poprawka:Używanie symboli "/" i "\" nie było możliwe przy konfiguracji ścieżki w kreatorze ustawień miejsca zapisu.
Nowość:Ulepszenie interfejsu na zakładce zadań.
Wersja1.4.1.6
Data17.12.2015
Poprawka:Zadania utworzone w poprzedniej wersji nie działały po aktualizacji.
Wersja1.4.0.343
Data10.12.2015
Nowość:Program zapisuje ułożenie okien w momencie jego zamknięcia.
Nowość:Możliwość sortowanie danych w kolumnach.
Nowość:Dodana nowa ikona informująca o tym, że zadanie zostanie włączone zgodnie z planem.
Nowość:Dodana możliwość edycji właściwości zadań bez potrzeby ich zatrzymywania.
Poprawka:W niektórych środowiskach, program nie uruchamiał się, wyświetlając błąd "Assembly Microsoft.VC90.CRT".
Poprawka:Okno stanu tworzenia kopii zapasowej wyświetlało wykluczone skrzynki zamiast tylko tych, dla których tworzone były kopie zapasowe.
Poprawka:Ulepszony mechanizm ręcznego zatrzymywania i uruchamiania zaplanowanych zadań.
Poprawka:Dobre wieści nie generowały się dla powtarzalnych zadań, gdy były one uruchamiane ręcznie.
Poprawka:Program nie radził sobie dobrze w sytuacjach, gdy zabrakło miejsca na dysku.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.3.0.444
Data22.10.2015
Nowość:Program jest teraz w pełni kompatybilny z Exchange 2016 i Windows 10.
Nowość:Nowe funkcje w zakładce Dashboard: Dobre wieści (powiadomienia) oraz Złe wieści (alerty).
Nowość:Możliwość modyfikacji powiadomień emailowych o Dobrych wieściach.
Nowość:Filtr czasu opiera się teraz na dacie rozpoczęcia/zakończenia zamiast na dacie modyfikacji dla zadań powtarzanych cyklicznie.
Nowość:Odblokowanie Retencji automatycznie uruchamia kreator zadania archiwizacji aby zapobiec przypadkowemu usunięciu danych.
Nowość:Zakładka kopii zapasowych ma teraz okno wyszukiwania, pozwalające na filtrowanie listy skrzynek.
Nowość:Zadania mogą teraz odzyskiwać *istniejące* wersje, zamiast najnowszych (które mogły być elementami usuniętymi).
Nowość:Szczegółowe dane o licencjonowaniu są teraz dostępne w zakładce Licencjonowanie Pomocy programu.
Poprawka:W ekranie błędu synchronizacji nie wyświetlała się nazwa skrzynki.
Poprawka:Emaile załączone do innych emaili nie mogły być ani otwarte ani zapisane w oknie podglądu i niemożliwy był ich import do pliku PST.
Poprawka:Nie było możliwości ustawienia wysyłania powiadomień mailowych rzadziej niż raz na 100 minut.
Poprawka:Wyświetlanie komunikatu o braku wsparcia dla instalacji programu na systemach 32bitowych.
Poprawka:Optymizacja mechanizmów tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych i polityk retencyjnych.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.2.0
Data5.08.2015
Nowość:Funkcja archiwizacji kopii zapasowych. Jest możliwa archiwizacja danych z wybranych lokalizacji np. do pamięci przenośnej, czy dysków sieciowych.
Nowość:Polityki retencyjne dla przychowywanych kopii zapasowych.
Nowość:Funkcja archiwizacji do formatu PST. Kopie zapasowe mogą być teraz archiwizowane do plików PST.
Nowość:Powiadomienia e-mailowe.
Nowość:Dynamiczne listy skrzynek w zadaniach. Program obsługuje teraz dynamiczne dodawanie i usuwanie skrzynek z zadań w zależności od dostępności tych skrzynek na serwerze Exchange.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.1.0
Data7.04.2015
Nowość:Została wprowadzona funkcja zabezpieczenia kopii zapasowych hasłem. W przypadku włączenia tej funkcji, użytkownicy muszą wpisać hasło aby wyświetlać lub odzyskiwać dane z wybranych lokalizacji.
Nowość:Teraz użytkownicy którzy próbują skorzystać z połączeń serwerowych utworzonych przez innych użytkowników muszą wprowadzić dla tych połączeń hasła. Hasła są wymagane przy próbie wyboru danego połączenia w nowym zadaniu tworzenia kopii zapasowej oraz przy edycji zadań już istniejących.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.0.7
Data2.03.2015
Nowość:Pierwsza wersja programu.