CodeTwo Backup for Office 365


Data publikacji: 08.11.2018
Ostatnia wersja: 2.0.1.20
Rozmiar: 28.4 MB


Wspierane platformy

Windows Server 2016(1) / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008
Small Business Server 2011
Windows 10(2) / 8.1 / 8 / 7

Plany Office 365 z usługą Exchange Online
Plany Office 365 z usługą SharePoint Online
Niezależne plany Exchange Online

Wsparcie wyłącznie dla wersji 64-bitowych

(1) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(2) W przypadku gdy program nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj go ponownie na nowym systemie.Version history

Wersja 2.0.1.20
Data 08.11.2018
Poprawka: Pliki wideo w bibliotece Asset Library platformy SharePoint nie były poprawnie odzyskiwane. 
Poprawka: Odpowiedzi na Tablicy dyskusyjnej w SharePoint nie były odzyskiwane.
Poprawka: Poprawiono drobne błędy w interfejsie programu.
Poprawka: Brakowało niektórych ustawień retencji po aktualizacji programu do wersji 2.x.
Wersja 2.0.0.125
Data 25.10.2018
Nowość: Program umożliwia teraz tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych SharePoint i OneDrive for Business.
Nowość: Wprowadzono nowy model licencjonowania. Możliwa jest teraz aktywacja programu na wielu komputerach z wykorzystaniem tego samego klucza licencyjnego.
Nowość: Wsparcie dla Office 365 Germany dla danych Exchange.
Poprawka: Listowanie folderów publicznych zostało zoptymalizowane.
Poprawka: Poprawiono drobne błędy związane z obsługą danych Exchange.
Wersja 1.6.5.2
Data 11.10.2018
Nowość: Wsparcie dla protokołu Transport Layer Security 1.2 (TLS 1.2).
Wersja 1.6.4.9
Data 01.02.2018
Poprawka: Czasami po restarcie maszyny CodeTwo Backup Service nie startował automatycznie.
Wersja 1.6.3.161
Data 29.01.2018
Nowość: Proces tworzenia i przywracania kopii zapasowej przebiega teraz znacznie szybciej i stabilniej.
Nowość: Wsparcie dla mechanizmu multi-factor authentication.
Nowość: Program jest teraz w stanie automatycznie naprawić lokalnie zapisaną kopie zapasową, która uległa uszkodzeniu np. w skutek nagłego przerwania zasilania.
Poprawka: Program nie obsługiwał optymalnie pliku przechowującego informację dot. Bad news, co skutkowało spowolnieniem działania programu.
Poprawka: Synchronizacja mocno rozbudowanego drzewa katalogów mogła zajmować dużo czasu.
Wersja 1.6.2.17
Data 12.10.2017
Nowość: Przyśpieszenie procesu tworzenia kopii zapasowej.
Poprawka: Zoptymalizowane przeglądanie danych utworzonej kopii zapasowej.
Wersja 1.6.0.399
Data 01.12.2016
Nowość: Możliwość ponownego użycia licencji przypisanej do nieużywanej skrzynki pocztowej. 
Nowość: Wsparcie dla folderów publicznych.
Poprawka: Eksportowanie niektórych elementów do pliku PST było niemożliwe.
Poprawka: Ulepszenie interfejsu w kroku Time Filter.
Wersja 1.5.0.337
Data 07.06.2016
Poprawka: Program nie wyświetlał ostrzeżenia w sytuacji, gdy połączenie z serwerem Exchange zostało przerwane.
Poprawka: Zmiany w parametrach filtru daty w zadaniach kopii zapasowych nie były zastosowane dla obecnie wybranych użytkowników.
Poprawka: Program nie mógł być aktywowany na systemach starszych niż Windows Server 2008 R2.
Poprawka: Ręczne stworzenie folderu w lokalizacji przechowywania kopii zapasowych powodowało, że zadania przypisane do danej lokalizacji przestawały działać.
Poprawka: Istniała możliwość stworzenia lokalizacji zagnieżdżonej w innej lokalizacji.
Poprawka: Nie było możliwości przywrócenia kopii zapasowych skrzynek z długimi nazwami katalogów, lub folderów głęboko zagnieżdżonych w skrzynkach.
Poprawka: Skrzynki usunięte z serwera Exchange są teraz automatycznie wykluczane z istniejących zadań.
Poprawka: Zdarzało się, że opcja "wybierz wszystkie elementy" nie działała w widoku kopii zapasowych.
Poprawka: Skrzynki źródłowe są teraz identyfikowane przez ich GUID, zamiast adres SMTP. Umożliwia to zmianę adresu SMTP danej skrzynki bez utraty licencji do niej przypisanej.
Poprawka: Zdarzało się, że zadania nie mogły uzyskać dostępu do ustawień programu, co zatrzymywało proces tworzenia kopii zapasowych.
Poprawka: Używanie symboli "/" i "\" nie było możliwe przy konfiguracji ścieżki w kreatorze ustawień miejsca zapisu.
Nowość: Ulepszenie interfejsu na zakładce zadań.
Wersja 1.4.1.6
Data 17.12.2015
Poprawka: Zadania utworzone w poprzedniej wersji nie działały po aktualizacji.
Wersja 1.4.0.343
Data 10.12.2015
Nowość: Program zapisuje ułożenie okien w momencie jego zamknięcia.
Nowość: Możliwość sortowanie danych w kolumnach.
Nowość: Dodana nowa ikona informująca o tym, że zadanie zostanie włączone zgodnie z planem.
Nowość: Dodana możliwość edycji właściwości zadań bez potrzeby ich zatrzymywania.
Poprawka: W niektórych środowiskach, program nie uruchamiał się, wyświetlając błąd "Assembly Microsoft.VC90.CRT".
Poprawka: Okno stanu tworzenia kopii zapasowej wyświetlało wykluczone skrzynki zamiast tylko tych, dla których tworzone były kopie zapasowe.
Poprawka: Ulepszony mechanizm ręcznego zatrzymywania i uruchamiania zaplanowanych zadań.
Poprawka: Dobre wieści nie generowały się dla powtarzalnych zadań, gdy były one uruchamiane ręcznie.
Poprawka: Program nie radził sobie dobrze w sytuacjach, gdy zabrakło miejsca na dysku.
Poprawka: Poprawa drobnych błędów.
Wersja 1.3.0.444
Data 22.10.2015
Nowość: Program jest teraz w pełni kompatybilny z Exchange 2016 i Windows 10.
Nowość: Nowe funkcje w zakładce Dashboard: Dobre wieści (powiadomienia) oraz Złe wieści (alerty).
Nowość: Możliwość modyfikacji powiadomień emailowych o Dobrych wieściach.
Nowość: Filtr czasu opiera się teraz na dacie rozpoczęcia/zakończenia zamiast na dacie modyfikacji dla zadań powtarzanych cyklicznie.
Nowość: Odblokowanie Retencji automatycznie uruchamia kreator zadania archiwizacji aby zapobiec przypadkowemu usunięciu danych.
Nowość: Zakładka kopii zapasowych ma teraz okno wyszukiwania, pozwalające na filtrowanie listy skrzynek.
Nowość: Zadania mogą teraz odzyskiwać *istniejące* wersje, zamiast najnowszych (które mogły być elementami usuniętymi).
Nowość: Szczegółowe dane o licencjonowaniu są teraz dostępne w zakładce Licencjonowanie Pomocy programu.
Poprawka: W ekranie błędu synchronizacji nie wyświetlała się nazwa skrzynki.
Poprawka: Emaile załączone do innych emaili nie mogły być ani otwarte ani zapisane w oknie podglądu i niemożliwy był ich import do pliku PST.
Poprawka: Nie było możliwości ustawienia wysyłania powiadomień mailowych rzadziej niż raz na 100 minut.
Poprawka: Wyświetlanie komunikatu o braku wsparcia dla instalacji programu na systemach 32bitowych.
Poprawka: Optymizacja mechanizmów tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych i polityk retencyjnych.
Poprawka: Poprawa drobnych błędów.
Wersja 1.2.0
Data 5.08.2015
Nowość: Funkcja archiwizacji kopii zapasowych. Jest możliwa archiwizacja danych z wybranych lokalizacji np. do pamięci przenośnej, czy dysków sieciowych.
Nowość: Polityki retencyjne dla przychowywanych kopii zapasowych.
Nowość: Funkcja archiwizacji do formatu PST. Kopie zapasowe mogą być teraz archiwizowane do plików PST.
Nowość: Powiadomienia e-mailowe.
Nowość: Dynamiczne listy skrzynek w zadaniach. Program obsługuje teraz dynamiczne dodawanie i usuwanie skrzynek z zadań w zależności od dostępności tych skrzynek na serwerze Exchange.
Poprawka: Poprawa drobnych błędów.
Wersja 1.1.0
Data 7.04.2015
Nowość: Została wprowadzona funkcja zabezpieczenia kopii zapasowych hasłem. W przypadku włączenia tej funkcji, użytkownicy muszą wpisać hasło aby wyświetlać lub odzyskiwać dane z wybranych lokalizacji.
Nowość: Teraz użytkownicy którzy próbują skorzystać z połączeń serwerowych utworzonych przez innych użytkowników muszą wprowadzić dla tych połączeń hasła. Hasła są wymagane przy próbie wyboru danego połączenia w nowym zadaniu tworzenia kopii zapasowej oraz przy edycji zadań już istniejących.
Poprawka: Poprawa drobnych błędów.
Wersja 1.0.7
Data 2.03.2015
Nowość: Pierwsza wersja programu.
 
 
Nasi Klienci: