CodeTwo Task Workflow

Twój bezpłatny manager zadań w Outlooku

CodeTwo Task Workflow

Efektywne szacowanie i planowanie w Outlooku

CodeTwo Task Workflow jest idealnym rozwiązaniem do nowoczesnego modelu zarządzania projektami (Agile marketing management) w Outlooku. W połączeniu z oprogramowaniem do synchronizacji Outlooka, jak. np. CodeTwo Public Folders lub Microsoft Exchange Server, wtyczka pozwoli ci planować, monitorować i oceniać zadania bezpośrednio w Microsoft Outlook, zachowując przy tym wszelkie standardy efektywnego zarządzania projektami.

Wprowadzenie do zadań Outlooka metodologii tworzenia oprogramowania w modelu Scrum, pozwoli twojemu zespołowi pracować w interakcji z klientem, który będzie mógł reagować na efekty prac w regularnych interwałach. Dzięki temu, możesz zmieniać swoje plany w trakcie projektu, tak byś był pewien, że dostarczysz klientowi produkt, który w pełni go usatysfakcjonuje.

Tutaj zobaczysz, jak korzystać z CodeTwo Task Workflow w metodologii Scrum, która jest jednym z najpopularniejszych modeli pracy przy tworzeniu oprogramowania.

1

Zainstaluj program na wszystkich komputerach wyposażonych w Outlooka

Przejdź do sekcji Instalacja i konfiguracja, żeby dowiedzieć się więcej o instalowaniu CodeTwo Task Workflow.


2

Upewnij się, że pracujesz na koncie Exchange lub korzystasz z CodeTwo Public Folders

Aby współdzielić zadania Outlooka z innymi użytkownikami w czasie rzeczywistym, musisz mieć dodatkową wtyczkę do swojego programu pocztowego. Dowiedz się więcej o instalowaniu CodeTwo Public Folders i współdzieleniu folderów Outlooka.


3

Przygotuj folder z zadaniami – stwórz osobny folder dla każdego sprintu

Sprint jest podstawowym elementem systemu opracowywania oprogramowania w systemie Scrum. Wszystkie indywidualne zadania każdego pracownika są tutaj planowane osobno dla danego Scrum'a, czyli okresu jedno- lub dwutygodniowego. W tym modelu pracy struktura drzewa publicznych folderów zawiera sprinty wypełnione zadaniami.


4

Przypisz do pracowników zadania i określ ich wartość

Kiedy już podzieliłeś foldery publiczne Outlooka w sprinty, możesz przypisać każde zadanie do konkretnej osoby odpowiedzialnej za jego realizację. Widok Workflow View, zapewniony przez dodatek CodeTwo Task Workflow, od razu oferuje predefiniowane pola do wprowadzania estymowanych jednostek wartości (Story Point) dla każdego zadania. Po ich zakończeniu, estymowana wartość może być zweryfikowana w porównaniu z faktyczną liczbą Story Point'ów, których wymagała realizacja danego zadania.

CodeTwo Task Workflow

5

Wygeneruj statystki sprint'ów

CodeTwo TaskWorkflow może generować szczegółowe statystyki, zawierające wszystkie informacje, które zarządzający Scrum'em (Scrum Master) potrzebuje do oceny i optymalizacji efektów pracy zespołu programistów.

CodeTwo Task Workflow

6

Współdziel kategorie w Outlooku i dostosuj program do swoich potrzeb

Opisana powyżej metoda może być wzbogacona dodatkowymi funkcjami synchronizacji, jak m.in. współdzielenie kategorii Outlooka. Każda kategoria może np. odzwierciedlać wybrany projekt z danego sprintu, a dla większej przejrzystości widoku folderu Outlooka, wszystkie zadania z danej kategorii mogą być posortowane obok siebie. Sprawdź, jak współdzielić kategorie Outlooka z innymi.