CodeTwo Attach Unblocker

Odczytuj domyślnie zablokowane załączniki .exe, .dll, .reg i inne w Outlooku

CodeTwo Attach Unblocker

CodeTwo Attach Unblocker (poprzednio C2AttachmentsUnblocker) umożliwia skonfigurowanie programu Microsoft Outlook tak, aby pozwalał na odczytywanie domyślnie zablokowanych załączników wiadomości email (na przykład: .exe, .dll, .reg). Program jest rozszerzeniem Outlooka, jego ustawienia dostępne są bezpośrednio w opcjach programu Outlook, przez co mogą być szybko i wygodnie edytowane.

Wideo o CodeTwo Attach Unblocker

Microsoft Outlook od wersji 2000 Service Pack 2 ze względów bezpieczeństwa nie pozwala na przetwarzanie niektórych typów załączników. Są to załączniki uznane za potencjalnie niebezpieczne, mogące zawierać wirusa lub wyrządzić szkody w systemie. Niebezpieczny załącznik nie może zostać ani otwarty ani zapisany na dysku, zostaje również usunięty przy próbie przesłania wiadomości dalej. Praktycznie nie ma więc możliwości na odczytanie takiego załącznika w programie Outlook. CodeTwo Attach Unblocker pozwoli Ci na większą kontrolę i odczytanie wybranych zablokowanych załączników.

CodeTwo Attach Unblocker główne okno

Konfiguracja programu

Aby wybrać typy załączników, które mają być blokowane, kliknij pole Attach Unblocker na głównym pasku narzędzi (w Outlooku 2007 lub wcześniejszym) lub na wstążce (w Outlooku 2010 lub nowszym). Aplikacja nie jest zależna od programu Microsoft Outlook – można ją uruchomić z menu Start lub z samego folderu instalacyjnego, klikając plik .exe. W polu edycyjnym wprowadź nazwę rozszerzenia pliku (typ załącznika) i kliknij przycisk Dodaj. Rozszerzenie pliku zostanie dodane do listy Odblokowane typy załączników, a załączniki tego typu przestaną być blokowane po ponownym uruchomieniu programu Outlook i będziesz mógł zapisać je na dysku.

CodeTwo Attach Unblocker odblokowane

W polu edycyjnym możesz wpisać więcej niż jeden typ załącznika naraz rozdzielając typy znakiem średnika. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Jeśli potencjalnie niebezpieczne załączniki są zablokowane przez Outlook, nie masz do nich dostępu. Nie jesteś również w stanie zobaczyć tych plików, otworzyć ich, czy też zapisać je na dysk. Aby uzyskać dostęp do tych załączników musisz użyć program CodeTwo Attach Unblocker.

CodeTwo Attach Unblocker zablokowane