CodeTwo Attach Unblocker

CodeTwo Attach Unblocker

Skonfiguruj swojego Outlooka, tak aby odczytywać domyślnie zablokowane załączniki wiadomości .exe, .dll, .reg i inne.

CodeTwo Attach Unblocker (poprzednio C2AttachmentsUnblocker) umożliwia skonfigurowanie programu Microsoft Outlook tak, aby pozwalał na odczytywanie domyślnie zablokowanych załączników wiadomości (na przykład: .exe, .dll, .reg). Program jest rozszerzeniem Outlook'a, jego ustawienia dostępne są bezpośrednio w opcjach programu Outlook, przez co mogą być szybko i wygodnie edytowane.

Odblokowywanie załączników w programie Microsoft Outlook

 

Microsoft Outlook od wersji 2000 Service Pack 2 ze względów bezpieczeństwa nie pozwala na przetwarzanie niektórych typów załączników. Są to załączniki uznane za potencjalnie niebezpieczne, mogące zawierać wirusa lub wyrządzić szkody w systemie. Niebezpieczny załącznik nie może zostać ani otwarty ani zapisany na dysku, zostaje również usunięty przy próbie przesłania wiadomości dalej. Praktycznie nie ma więc możliwości na odczytanie takiego załącznika w programie Outlook. CodeTwo Attach Unblocker pozwoli Ci na większą kontrolę i odczytanie wybranych zablokowanych załączników.

Konfiguracja programu

Aby wybrać typy załączników, które mają być blokowane, kliknij pole Attach Unblocker na głównym pasku narzędzi (w Outlook'u 2007 lub wcześniejszym) lub na wstążce (w Outlook'u 2010). Aplikacja nie jest zależna od programu Microsoft Outlook – można ją uruchomić z menu Start lub z samego folderu instalacyjnego, klikając plik .exe. W polu edycyjnym wprowadź nazwę rozszerzenia pliku (typ załącznika) i kliknij przycisk Dodaj. Rozszerzenie pliku zostanie dodane do listy Odblokowane typy załączników, a załączniki tego typu przestaną być blokowane po ponownym uruchomieniu programu Outlook i będziesz mógł zapisać je na dysku.

Odblokowane załączniki widoczne są w wiadomości pocztowej.

W polu edycyjnym możesz wpisać więcej niż jeden typ załącznika naraz rozdzielając typy znakiem średnika. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Jeśli potencjalnie niebezpieczne załączniki są zablokowane przez Outlook, nie masz do nich dostępu. Nie jesteś również w stanie zobaczyć tych plików, otworzyć ich, czy też zapisać je na dysk. Aby uzyskać dostęp do tych załączników musisz użyć program CodeTwo Attach Unblocker.

Załączniki rozpoznane przez program Microsoft Outlook za niebezpieczne (w tym przypadku plik .exe) są przez niego blokowane i nie mogą one zostać ani otwarte, ani zapisane na dysk. W przypadku próby przesłania takiego załączniki dalej, plik zostaje usunięty.

Pobierz Pozostałe narzędzia

Nasi Klienci: