CodeTwo Exchange Sync


Data publikacji: 01.02.2018
Ostatnia wersja: 2.8.4.9
Rozmiar: 22.6 MB


Wspierane platformy

Windows Server 2016(1) / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 SP1
Windows 10(2) / 8.1 / 8 / 7
Small Business Server 2011 / 2008

Exchange Server 2016(3) / 2013 / 2010 / 2007

Wsparcie dla wersji 32-bitowych i 64-bitowych

Wymagany .NET Framework 4.0 lub nowszy

(1) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(2) W przypadku gdy program nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj go ponownie na nowym systemie.
(3) Jeśli używasz serwera Exchange 2016, program musi zostać zainstalowany na maszynie z Microsoft Outlook 2013 / 2010. Dowiedz się więcej.

Windows Server 2012 CertifiedHistoria Wersji

Wersja 2.8.4.9
Data 01.02.2018
Poprawka: W specyficznych konfiguracjach środowiska Exchange 2016 program nie potrafił wylistować Public Folders.
Wersja 2.8.3.3
Data 12.12.2017
Poprawka: Nie działała synchronizacja typu one-way z jednoczesną modyfikacją atrybutów tekstowych synchronizowanych elementów, z wyjątkiem modyfikacji umożliwiających korzystanie ze zmiennych (placeholders).
Wersja 2.8.2.15
Data 24.04.2017
Poprawka: Program nie potrafił połączyć się z serwerem Exchange, który nie posiadał w AD atrybutu mówiącego o jego wersji.
Poprawka: Program w nieokreślonych momentach przestawał synchronizować. Najczęściej wynikało to z chwilowego braku połączenia do serwera Exchange. Wymagany był restart usługi, aby synchronizacja była wznowiona.
Poprawka: Nie wszystkie elementy były synchronizowane w sytuacji, kiedy w krótkim czasie powstała duża liczba elementów.
Poprawka: Tytuł elementów nie zawsze był aktualizowany.
Wersja 2.8.1.26
Data 17.11.2016
Poprawka: Na komputerze z zainstalowanym Outlookiem 2010 SP2 / Outlookiem 2013 SP1, w programie nie można było zdefiniować folderów publicznych w zadaniach synchronizujących.
Wersja 2.8.0.88
Data 29.08.2016
Poprawka: W programie zainstalowanym na maszynie z Outlookiem 2013 nie można było zdefiniować folderów publicznych w zadaniach synchronizujących.
Wersja 2.7.0.86
Data 23.06.2016
Nowość Wsparcie dla Exchange 2016.
Poprawka: W określonych środowiskach program może być zainstalowany na komputerze z zainstalowanym Outlookiem 2010 / 2013.
Poprawka: Do instalacji programu wymagany jest .NET Framework 4.0.
Wersja 2.6.1
Data 08.09.2014
Poprawka: Nie można zatrzymać serwisu C2ExchangeSyncService podczas synchronizacji.
Poprawka: Poprawa drobnych błędów.
Wersja 2.6.0
Data 02.07.2014
Nowość: Możliwość wyboru poddomeny w oknie wyboru folderów do synchronizacji.
Nowość: Nowe typy modyfikatorów: Convert meeting to regular appointment, Remove attachments, Clear body, Hide private content.
Nowość: Możliwość sortowania listy folderów biorących udział w zadaniu synchronizacyjnym.
Nowość: Quick Tour programu.
Nowość: Nowy operator dla filtrów tekstowych: empty/not empty.
Nowość: Możliwość wielokrotnego filtrowania po tej samej właściwości synchronizowanych elementów.
Nowość: Program podczas konfiguracji połączenia z serwerem Exchange sprawdza, czy skrzynka pocztowa użytkownika uruchamiającego program jest widoczna na liście Active Directory.
Nowość: Możliwość wyboru typu relacji pomiędzy zdefiniowanymi warunkami: Wszystkie warunki muszą zostać spełnione lub Przynajmnej jeden z warunków musi zostać spełniony.
Nowość: Możliwość zablokowania usuwania elementów z folderów docelowych po usunięciu z foldera źródłowego.
Nowość: Informacja o liczbie dni pozostałych do wygaśnięcia okresu demonstracyjnego zostaje wyświetlona podczas uruchamiania Panelu Administracyjnego.
Zmiana: Nazwa Filters została zamieniona na Conditions.
Poprawka: Poprawa działania modyfikatora Flag status.
Poprawka: Poprawa działania modyfikatorów Start i End. Modyfikacje nie są wykonywane jeśli warunek start < end nie jest spełniony.
Poprawka: Poprawa działania filtrów Start i End dla elementów cyklicznych: obecnie conajmniej jedno z wystąpień musi pasować do zdefiniowanego warunku.
Poprawka: Poprawa działania modyfikatora Subject.
Poprawka: Podczas wyboru folderów do synchronizacji wyświetlane są skrzynki pocztowe ukryte na liście Exchange.
Poprawka: Podczas wyboru folderów do synchronizacji, skrzynki pocztowe prezentowane są w postaci: Nazwisko + Imię.
Poprawka: Poprawa obsługi błędów w przypadku braku uprawnień do folderów biorących udział w synchronizacji.
Poprawka: Drobne poprawki graficznego interfejsu użytkownika.
Wersja 2.5.0
Data 02.06.2014
Nowość: Wizard konfiguracji połączenia z Exchange Serwerem dla Panelu Administracyjnego oraz Serwisu Synchronizującego.
Nowość: Dwie metody wyboru docelowego serwera Exchange: automatyczna i ręczna.
Nowość: Alternatywny sposób określania docelowego serwera Exchange na podstawie analizy ról serwerów Exchange w organizacji.
Nowość: Nowy moduł odczytywania danych z Active Directory.
Nowość: Wymagany .Net Framework 3.5 i MAPI CDO: 6.5.8353
Nowość: Program wykrywa, gdy ilość otwartych mailboxów zbliża się do domyślnego limitu Exchange Serwera 2013.
Nowość: Program wykrywa, gdy ilość synchronizowanych folderów zbliża się do domyślnego limitu starszych wersji Exchange Serwera.
Zmiana: Zmiana lokalizacji plików ustawień programu.
Zmiana: Zmiana szaty graficznej programu.
Poprawka: Optymalizacja algorytmu łączenia z serwerem Exchange.
Poprawka: Udoskonalenie mechanizmu wysyłania skompresowanej paczki z plikami diagnostycznymi programu do działu Wsparcia Klienta.
Wersja 2.4.4
Data 15.05.2014
Poprawka: Zdjęcie kontaktu po synchronizacji było widoczne jako załącznik.
Wersja 2.4.3
Data 10.04.2014
Poprawka: Została dodana informacja w logach o nazwie szkrzynki, której dotyczyła synchronizacja folderów, dla łatwiejszej interpretacji logów.
Poprawka: Nie było możliwości ustawienia wartości 100 dla modyfikatora %Complete.
Poprawka: Elementy wrzucone ręcznie do Sent Items nie synchronizowały się.
Poprawka: Po aktualizacji programu, serwis synchronizacyjny zatrzymywał się.
Poprawka: Licencja jest teraz sprawdzana po restarcie serwisu synchronizacyjnego.
Poprawka: Niektóre elementy przenoszone do folderów metodą "drag and drop" nie synchronizowały się.
Poprawka: Program nie synchronizował wiadomości, dla których adres odbiorcy miał niewłaściwy format.
Poprawka: Drobne poprawki interfejsu użytkownika.
Wersja 2.4.2
Data 16.09.2013
Poprawka: Optymalizacja zapytań Active Directory.
Poprawka: Błąd podczas próby otwarcia dialogu wyboru folderów w sytuacji, gdy liczba obiektów Active Directory przekraczała 1000.
Poprawka: Poprawiona konfiguracja profili MAPI w środowiskach wieloserwerowych opartych na Windows Server 2008 oraz Windows Server 2008 R2.
Wersja 2.4.1
Data: 26.08.2013
Nowość: Optymalizacja kodu.
Wersja 2.4.0
Data: 21.08.2013
Nowość: Połączenie MAPI przez protokół HTTP.
Nowość: Wsparcie dla środowisk DAG.
Nowość: Brak wsparcia dla Outlook MAPI.
Nowość: Automatyczna konfiguracja połączenia do Serwera Exchange bazująca na danych otrzymanych z Autodiscovera.
Nowość: Mechanizm wykrywania utraty połączenia z serwerem CAS.
Nowość: Pliki diagnostyczne Panelu Administratora.
Wersja 2.3.1
Data: 28.06.2013
Poprawka: Program nie działał poprawnie w specyficznej konfiguracji środowisk wieloserwerowych.
Wersja 2.3.0
Data: 20.06.2013
Nowość: Wsparcie dla Exchange 2013.
Wersja 2.2.6
Data: 10.07.2012
Poprawka: Usunięto problem z zapętlaniem się synchronizacji.
Poprawka: W niektórych sytuacjach tylko użytkownik, który instalował program mógł go uruchomić. Inni użytkownicy nie mogli używać programu.
Poprawka: Istniała możliwość utworzenia reguły, która powielała już istniejącą regułę, co mogło prowadzić do błędów synchronizacji.
Poprawka: Instalator komunikuje użytkownikowi prawdopodobieństwo konfliktu jeśli wykryje 64-bitową wersję MAPI.
Wersja 2.2.4
Date 06.10.2011
Poprawka: Profil C2ExchangeSyncService-{GUID} tworzony dla usługi synchronizującej nie jest usuwany przy reinstalacji/aktualizacji. Jego usuwanie powodowało brak możliwości wystartowania usługi, jeśli Exchange Sync działał w trybie pracy z Outlookiem.
Poprawka: Poprawiono wykrywanie trybu profilowego. W poprzedniej wersji wykrywany był do momentu kliknięcia w oknie konfliktu z Outlookiem opcji "Nie pokazuj więcej".
Poprawka: Wsparcie dla Windows 2000.
Poprawka: Zmodyfikowany został proces dynamicznego ładowania bibliotek MAPI.
Wersja 2.2.0
Data: 19.07.2011
Poprawka: Lepsze wsparcie dla bibliotek MAPI instalowanych przez Outlooka. Na niektórych maszynach z zainstalowanym Outlookiem serwis synchronizujący nie działał prawidłowo.
Poprawka: Naprawiono problem z otwieraniem message store'a dla "trybu profilowego".
Poprawka: Na maszynach z Outlookiem po zainstalowaniu Exchange Sync domyślny profil Outlooka był zastępowany profilem C2ExchangeSyncAdmin.
Poprawka: Program zapisuje pliki dziennika do folderu /ProgramData/ a nie do folderu instalacyjnego CodeTwo Exchange Sync.
Poprawka: Poprawa kompatybilności z Windows Seven.
Poprawka: Program wyświetlał komunikat o braku Publicznych Folderów podczas otwierania dialogu wyboru folderów do synchronizacji, jeśli magazyn Publicznych Folderów był odmontowany.
Poprawka: Poprawiona synchronizacja elementów cyklicznych.
Poprawka: Naprawiony błąd synchronizowania elementów zawierających załączniki. Zdarzało się, że załączniki w zsynchronizowanych elementach były powielane.
Poprawka: Naprawiono problem duplikujących się odbiorców.
Poprawka: Poprawiono synchronizację elementów z przypisanymi kategoriami.
Poprawka: Podczas synchronizacji przy ustawionym modyfikatorze "Subject", niektóre dane były usuwane z elementów.
Zmiana: Ze względu na liczne problemy z synchronizacją elementów kalendarza typu "zaproszenie na spotkanie", do synchronizacji typu "One-Way" automatycznie dodawany jest filtr "Meeting status equals 'Not Meeting'". Synchronizacja tego typu elementów w synchronizacji "Two-Way" została całkowicie zablokowana. Dowiedz się więcej o problemach z synchronizowaniem elementów typu "Zaproszenie na spotkanie".
Wersja 2.1.8
Data: 21.12.2010
Nowość: Polepszona wydajność programu.
Wersja 2.1.7
Data: 1.12.2010
Nowość: Tworzone przez program profile MAPI, są usuwane przy deinstalacji, reinstalacji i aktualizacji.
Poprawka: Poprawienie działania modyfikatora "Subject". Na niektórych systemach operacyjnych modyfikator działał tylko podczas synchronizacji startowej.
Poprawka: Po aktualizacji i reinstalacji programu usługa synchronizująca nie była uruchamiana, pomimo, że przed aktualizacją/reinstalacją była uruchomiona.
Poprawka: Niezależnie od tego jaka wartość została nadana dla filtru "Meeting status", na liście filtrów miał zawsze wartość "Not meeting".
Wersja 2.1.2
Data: 21.06.2010
Poprawka: Rozwiązano problem z logowaniem do sesji MAPI. Błąd MAPI_E_CALL_FAILED pojawiał się niekiedy podczas uruchamiania CodeTwo Exchange Sync Administrator.
Poprawka: Button "Save" nie aktywował był aktywnysię po usuwaniu folderów dla zadań synchronizujących typu Folder Ring.
Poprawka: Jeśli nazwa użytkownika, uruchamiającego usługę C2ExchangeSync była częścią nazwy innego użytkownika z Active Directory (np. nazwa użytkownika "admin" jest częścią nazwy użytkownika "Administrator"), pojawiał się błąd MAPI_E_AMBIGUOUS_RECIP.
Wersja 2.1.0
Data: 18.05.2010
Poprawka: Poprawiono logikę usuwania elementów z cache. W sytuacji, kiedy zdefiniowanych było kilka reguł synchronizujących używających wspólnego foldera źródłowego, zdarzały się przypadki błędnej synchronizacji po usunięciu elementów z foldera źródłowego.
Poprawka: Naprawiono problem duplikujących się elementów w sytuacji, gdy zdefiniowanych jest kilka reguł synchronizujących używających wspólnego foldera źródłowego.
Poprawka: Użycie zmiennej "SourceMailboxName" w modyfikatorze "Subject", powoduje dodanie tylko nazwy użytkownika, a nie, jak to było dotychczas, tekstu "Skrzynka pocztowa - nazwa_użytkownika".
Wersja 2.0.14
Data: 17.03.2010
Zmiana: Zmieniono sposób ładowania funkcji MAPI na dynamiczny. Rozwiązuje to pojawianie się błędu MAPI_E_CALL_FAILED pod Windows Server 2003 SBS.
Poprawka: Poprawiono błąd, który powodował niesłuszną deaktywację programu do wersji demo.
Wersja 2.0.10
Data: 27.01.2010
Nowość: Wsparcie dla konfiguracji serwera Exchange bez publicznych folderów.
Nowość: Wsparcie dla serwera Exchange 2010.
Wersja 2.0.9
Data: 22.12.2009
Nowość: Logi zawierają informacje o wersji serwera Exchange, z którym łączy się program.
Poprawka: Poprawiono synchronizację elementów prywatnych. W poprzednich wersjach zdarzało się, że program błędnie filtrował elementy, które miały ustawioną flagę "Prywatne".
Wersja 2.0.8
Data: 22.09.2009
Poprawka: Podczas pierwszego uruchomienia moduł administratora niepotrzebnie wyświetlał okno wybierania profilu MAPI.
Wersja 2.0.7
Data: 10.09.2009
Poprawka: Poprawione działanie programu pod Windows Server 2008 oraz Small Business Server 2008. Pod tymi systemami pojawiały się problemy z logowaniem się serwisu do sesji MAPI.
Wersja 2.0.5
Data: 11.08.2009
Zmiana: Zmiana nazwy programu z CodeTwo FolderSync na CodeTwo Exchange Sync.
Nowość: Możliwość synchronizacji urządzeń przenośnych PDA, BlackBerry, iPhone.
Nowość: Synchronizacja danych w jedną stronę.
Nowość: Synchronizacja danych w dwie strony.
Nowość: Zastosowanie filtrów kontrolujących synchronizację danych.
Nowość: Zastosowanie modyfikatorów pozwalających odpowiednio oznaczyć synchronizowane dane.
Nasi Klienci: