CodeTwo Email Signatures for Email Clients


Data publikacji: 14.04.2016
Ostatnia wersja: 1.6.3.24
Rozmiar: 80.8 MB


Wspierane platformy

Windows Server 2016(1) / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008
Small Business Server 2011 / 2008
Windows 10(2) / 8.1 / 8 / 7 / Vista

Klienty pocztowe:
Microsoft Outlook 2016 / 2013 / 2010 / 2007
Outlook on the web (OWA) 2016 / 2013 / 2010 / 2007
Office 365
G Suite / Gmail

Wsparcie dla wersji 32-bitowych i 64-bitowych(3)

Wymagany .NET Framework 4.5 lub nowszy

(1) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(2) W przypadku gdy program nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj go ponownie na nowym systemie.
(3) W środowisku niedomenowym program nie może być zainstalowany na maszynie z 64-bitowym programem Microsoft Outlook.Historia wersji

Wersja 1.6.3.24
Data: 14.04.2016
Nowość: Pełne wsparcie dla MS Outlook 2016. 
Nowość: Pełne wsparcie dla MS OWA 2016. 
Poprawka: Poprawiono mechanizm wyświetlania listy użytkowników Office 365 (np. nie są już listowani użytkownicy bez skrzynki pocztowej). Nie występują już błędy związane z pamięcią dla dużej liczby użytkowników.
Poprawka: Użytkownicy spełniający kryteria danej polityki zarówno jako AD user oraz jako AD Group byli licencjonowani podwójnie.
Poprawka: Jeśli sygnatura dla Office 365 OWA zbliża się do limitu rozmiaru, wyświetlane jest ostrzeżenie. 
Poprawka: Mniejsze poprawki i optymalizacja kodu.
Wersja 1.6.1.3
Data: 19.10.2015
Poprawka: Program nie wyświetlał wszystkich skrzynek pocztowych Google Apps na liście jeśli ich liczba była większa niż 100.
Version 1.6.0.28
Data: 04.05.2015
Zmiana: Połączenie do Google Apps korzysta teraz z autentykacji OAuth2.
Nowość: Program nie wspiera już instalacji na systemach Windows XP, Windows Server 2003 oraz Small Business Server (SBS) 2003.
Nowość: Wsparcie dla .NET 4.5 lub wyższego, który teraz jest wymagany do działania programu.
Poprawka: W niektórych przypadkach nazwa obrazka w stopce przekraczająca 260 znaków powodowała nie wyświetlanie się obrazka. 
Poprawka: Aplikacja kliencka żądała podania adresu email to profilu Outlookowego nawet jeśli taki profil już istniał. 
Poprawka: Aplikacja kliencka nie przechowywała w pamięci podręcznej adresu email podanego w profilu Outlooka przez użytkownika i żądała jego podawania po każdym restarcie aplikacji. 
Poprawka: Lista użytkowników w politykach Office 365 oraz Google Apps nie była automatycznie odświeżana. 

Pełna historia wersji dostępna na tej stronie.

Nasi Klienci: