CodeTwo Email Signatures for Email Clients


Data publikacji: 14.04.2016
Ostatnia wersja: 1.6.3.24
Rozmiar: 80.8 MB


Wspierane platformy

Instalacja możliwa na
Windows Server 2012 / 2008
Small Business Server 2011 / 2008
Windows 10* / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (SP3)

*W przypadku gdy program nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, proszę ponownie go zainstalować na nowym systemie.

Kompatybilny z
Microsoft Outlook 2016 / 2013 / 2010 / 2007
OWA (Outlook Web App) 2016 / 2013 / 2010 / 2007
Office 365
G Suite / Gmail

Wsparcie dla platform 32- i 64-bitowych.
W środowisku niedomenowym program nie może być zainstalowany na maszynie z 64-bitowym programem Microsoft Outlook.

Do instalacji wymagany jest .NET 4.5 lub nowszy.Historia wersji

Wersja 1.6.3.24
Data: 14.04.2016
Nowość: Pełne wsparcie dla MS Outlook 2016. 
Nowość: Pełne wsparcie dla MS OWA 2016. 
Poprawka: Poprawiono mechanizm wyświetlania listy użytkowników Office 365 (np. nie są już listowani użytkownicy bez skrzynki pocztowej). Nie występują już błędy związane z pamięcią dla dużej liczby użytkowników.
Poprawka: Użytkownicy spełniający kryteria danej polityki zarówno jako AD user oraz jako AD Group byli licencjonowani podwójnie.
Poprawka: Jeśli sygnatura dla Office 365 OWA zbliża się do limitu rozmiaru, wyświetlane jest ostrzeżenie. 
Poprawka: Mniejsze poprawki i optymalizacja kodu.
Wersja 1.6.1.3
Data: 19.10.2015
Poprawka: Program nie wyświetlał wszystkich skrzynek pocztowych Google Apps na liście jeśli ich liczba była większa niż 100.
Version 1.6.0.28
Data: 04.05.2015
Zmiana: Połączenie do Google Apps korzysta teraz z autentykacji OAuth2.
Nowość: Program nie wspiera już instalacji na systemach Windows XP, Windows Server 2003 oraz Small Business Server (SBS) 2003.
Nowość: Wsparcie dla .NET 4.5 lub wyższego, który teraz jest wymagany do działania programu.
Poprawka: W niektórych przypadkach nazwa obrazka w stopce przekraczająca 260 znaków powodowała nie wyświetlanie się obrazka. 
Poprawka: Aplikacja kliencka żądała podania adresu email to profilu Outlookowego nawet jeśli taki profil już istniał. 
Poprawka: Aplikacja kliencka nie przechowywała w pamięci podręcznej adresu email podanego w profilu Outlooka przez użytkownika i żądała jego podawania po każdym restarcie aplikacji. 
Poprawka: Lista użytkowników w politykach Office 365 oraz Google Apps nie była automatycznie odświeżana. 

Pełna historia wersji dostępna na tej stronie.

Nasi Klienci: