CodeTwo Public Folders

Synchronizuj Outlooka pomiędzy wieloma komputerami

CodeTwo Public Folders

CodeTwo Public Folders


Data publikacji: 16.01.2019
Ostatnia wersja: 5.7.4.0
Rozmiar: 119 MB


Wspierane platformy

Syncing Master i Outlook Add-in:
Windows Server 2016(1) / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2003 R2 / 2003
Windows 10(2) / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP SP3

Wsparcie dla wersji 32-bitowych i 64-bitowych

Outlook Add-in:
Microsoft Outlook 2016 / 2013 / 2010 / 2007 / 2003

Wsparcie dla wersji 32-bitowych i 64-bitowych

Aplikacje mobilne:
Android 2.3 lub nowszy
iOS 5.x lub nowszy(3)

(1) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(2) W przypadku gdy program nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj go ponownie na nowym systemie.
(3) Opcje Sync from iPhone oraz Sync to iPhone działają w ograniczonym zakresie dla systemu iOS 11. Dowiedz się więcej.Historia Wersji

Wersja5.7.4.0
Data:16 Styczeń 2019
Zmiana:Aktualizacja certyfikatu podpisu cyfrowego.
Wersja5.7.0.2
Data:04 Wrzesień 2017
Poprawka:Po zainstalowaniu aktualizacji Creators Update dla systemu Windows 10, wtyczka Outlook Add-in mogła powodować zawieszanie się programu Outlook lub spowalniać proces synchronizacji.
Wersja5.6.1.0
Data:18 Lipiec 2017
Poprawka:Usługa Syncing Master poprawnie startuje w środowisku z Outlookiem 2016.
Poprawka:Usługa Syncing Master poprawnie startuje po dużej aktualizacji systemu Windows.
Wersja5.5.1.7
Data:18 Lipiec 2016
Poprawka:W niemieckiej wersji językowej programu znaki narodowe wyświetlane były niepoprawnie.
Wersja5.5.0.4
Data:24 Maj 2016
Nowość:Syncing Master może być instalowany na komputerach z zainstalowanym MS Outlook 2016.
Poprawka:W określonych środowiskach Outlook Add-in nie instalował się na komputerach z zainstalowanym MS Outlook 2016.
Wersja5.4.4.1
Data:10 Listopad 2014
Nowość:Wsparcie dla MS Outlook 2016.
Nowość:Moduł Centralny nie może być instalowany na komputerze z MS Outlook 2016.
Poprawka:Zmiany kosmetyczne kilku komunikatów błędów.
Poprawka:Zmiany programistyczne.
Wersja5.4.3
Data:16 Maj 2014
Nowość:Wsparcie dla Windows 8.1
Poprawka:Obowiązkowe profile użytkowników.
Poprawka:Nazwy skrótów zostały wyjaśnione
Poprawka:Optymalizacja linków w programie.
Wersja5.4.2
Data:25 Wrzesień 2013
Poprawka:Domowe numery telefonów zostały niewłaściwie zsynchronizowane do natywnego kalendarza ,jako numery służbowe (urządzenia Android).
Poprawka:Tygodniowo powtarzające się wydarzenia planowane na dłuższe okresy czasu niż 2 tygodnie generowały dodatkowe dzienne wydarzenia po procesie synchronizacji (urządzenia Android).
Poprawka:W niektórych przypadkach nie można było nawiązać połączenia z serwerem przez Proxy.
Poprawka:Ulepszona synchronizacja elementów po przywróceniu połączenia z Modułem Centralnym (urządzenia Android).
Poprawka:Niektóre z wydarzeń powtarzających się raz na rok nie były zsynchronizowane z kalendarzem natywnym (urządzenia Android).
Poprawka:Kody pocztowe i państwa nie były widoczne w podglądzie zsynchronizowanych kontaktów (urządzenia Android).
Poprawka:Można było stworzyć kontakt w folderach niezapisywalnych (urządzenia Android).
Poprawka:Po otwarciu nowej wiadomości za pomocą ikony wiadomości w podglądzie kontaktów, pole DO nie było automatycznie wypełniane (urządzenia Android).
Wersja5.4.1
Data:5 Wrzesień 2013
Nowość:Synchronizacja załączników (urządzenia iOS).
Nowość:Integracja z natywnym kalendarzem i powiadomieniami (urządzenia iOS).
Nowość:Ulepszony podgląd zdarzeń, zadań i opisów kontaktów (urządzenia iOS).
Nowość:Podgląd obrazów załączonych do synchronizowanych zdarzeń, zadań i kontaktów (urządzenia iOS).
Nowość:Obrazy dołączone do synchronizowanych  zdarzeń, zadań i kontaktów mogą być bezpośrednio zapisane w natywnej bibliotece (urządzenia iOS).
Poprawka:Drobne poprawki dotyczące powiadomień i integracji z natywnymi kontaktami (urządzenia iOS).
Poprawka:Optymalizacja kodu.
Wersja5.4.0
Data:17 Lipiec 2013
Nowość:Aplikacja mobilna na urządzenia iOS.
Nowość:Integracja z natywnym kalendarzem (urządzenia Android).
Nowość:Synchronizacja dat w powtarzających się zdarzeń na urządzeniach z systemem Android znajdujących się w różnych strefach czasowych niż instalacji serwera.
Poprawka:W niektórych przypadkach kontakty były nieprawidłowo synchronizowane (urządzenia Android).
Poprawka:Zaproszenia na spotkania edytowane na urządzeniach Android po synchronizacji nie były z powrotem synchronizowane z innymi użytkownikami.
Poprawka:W niektórych przypadkach powtarzające się wydarzenia były nieprawidłowo zsynchronizowane (urządzenia Android).
Wersja5.3.0
Data:8 Maj 2013
Nowość:Wsparcie dla załączników w elementach zsynchronizowanych z aplikacją na urządzenia Android.
Nowość:Opcja zmiany limitu czasu synchronizacji z aplikacją na urządzenia Android.
Poprawka:Poprawione mechanizm uwierzytelniania usługi Active Directory.
Poprawka:Foldery udostępnione przez użytkowników w poprzedniej wersji programu nie miały uprawnień mobilnych.
Poprawka:Elementy skompresowane podczas procesu synchronizacji w poprzednich wersjach programu nie synchronizowały się poprawnie z aplikacją na urządzenia Android.
Poprawka:Aktualizacja Modułu Centralnego na systemie 64-bitowym powodowała dezaktywację licencji.
Poprawka:Obrazy wstawiane inline nie wyświetlały się poprawnie na urządzeniach Android.
Poprawka:Nieobsługiwane typy folderów były wyświetlane, jako foldery kontaktowe w aplikacji na urządzenia Android.
Poprawka:Problemy z wyświetlaniem okno kontaktów podczas dodawania odbiorców wiadomości.
Poprawka:Elementy programu Outlook powodowały problemy z wyświetlaniem podglądu.
Wersja5.2.0
Data:9 Kwiecień 2013
Nowość:Aplikacja mobilna na urządzenia Android.
Poprawka:Prawa dostępu skopiowane z przycisku Kopiuj Prawa w Panelu Administracyjnym nie zostały zapisane do podfolderów.
Wersja5.1.1
Data:15 Luty 2013
Nowość:Opcja udostępniania folderu Share this folder jest dostępna z menu kontekstowego w Outlook 2013.
Poprawka:Ten sam folder nie może być używany do synchronizacji plików za pośrednictwem File Sharing App przez dwóch różnych użytkowników lokalnych, jeśli ten folder jest już używany przez jednego z tych użytkowników w synchronizacji za pomocą File Sharing App.
Poprawka:Poziom logowania w File Sharing App nie może zostać zmieniony na Szczegółowy.
Poprawka:Jeśli rozmiar pliku PST zbliża się do 20 GB, wtyczka Outlooka zainstalowana na MS Outlook 2010 informuje użytkownika, że dalsza synchronizacja nie jest możliwa. Obecnie ostrzeżenie pojawi się, jeśli plik PST zbliży się do rozmiaru 50 GB.
Wersja5.1.0
Data:30 Styczeń 2013
Poprawka:Synchronizacja danych w programie Outlook może w niektórych przypadkach powodować nieprawidłowe działanie reguł Outlooka.
Poprawka:Niewielkie zmiany programistyczne.
Wersja5.0.6
Data:11 Styczeń 2013
Poprawka:Podfoldery tego samego folderu udostępniane za pośrednictwem File Sharing App, których nazwy zaczynają się od małych i wielkich liter (np. “aaaa” i “BBB”) nie zostały rozpoznane przez subskrybujących je użytkowników po utracie i odzyskaniu połączenia z Modułem Centralnym.
Poprawka:Kiedy duży plik był pobierany przez użytkownika za pośrednictwem File Sharing App to po utracie i odzyskaniu przez niego połączenia z Modułem Centralnym, kopia tego pliku został utworzona i udostępniona ponownie powodując tworzenie duplikatów.
Poprawka:Kiedy jeden z użytkowników udostępniał prywatną skrzynkę odbiorczą z utworzoną wcześniej regułą, tworzył się duplikat tej skrzynki.
Wersja5.0.5
Data:21 Grudzień 2012
Poprawka:Tworzenie skrótów w folderze Ulubione za pomocą aplikacji File Sharing App zatrzymywała otwarcie programu lub nie konfigurowała go w pewnych przypadkach.
Poprawka:W Outlook w systemie 64-bitowym mógł wystąpić nieznany błąd, gdy wymiana folderów osobistych została zatrzymana lub kiedy wprowadzono zmianę w uprawnieniach udostępnionego folderu osobistego lub gdy subskrypcja folderu został anulowana.
Poprawka:Gdy użytkownik chciał zmienić lokalizację folderu w File Sharing App Browse klikając Przeglądaj, wyskakiwał błąd na niektórych systemach 64-bitowych z pamięcią wewnętrzną wyższą niż 4GB RAM.
Wersja5.0.4
Data:13 Grudzień 2012
Nowość:Wsparcie dla MS Outlook 2013.
Poprawka:Błąd uniemożliwiający otwarcie Outlook po zainstalowaniu aplikacji klienckiej. Problem został spowodowany przez wadliwe ładowanie wtyczki Outlook podczas otwierania programu.
Wersja5.0.3
Data:05 Grudzień 2012
Nowość:Wsparcie dla Windows 8.
Poprawka:W pewnych okolicznościach użytkownik nie mógł zalogować się do programu przy użyciu konta domeny.
Poprawka:Gdy elementy zostały zsynchronizowane w aplikacjach klienckich, okno stanu wciąż było widoczne.
Poprawka:Błąd odszyfrowywania danych.
Poprawka:Programistyczne zmiany w celu stabilizacji połączenia z Modułem Centralnym.
Wersja5.0.2
Data:05 Listopad 2012
Poprawka:Poprawiono stabilność połączenia z Modułem Centralnym.
Poprawka:Po aktualizacji programu do najnowszej wersji kopie zapasowe nie zostały utworzone, jeśli opcja codziennego, automatycznego tworzenia kopii została włączona w poprzedniej wersji.
Poprawka:File Sharing App: Publikacja / subskrypcja folderu ze znakiem spacji dodawanym na początku lub na końcu jego nazwy był przyczyną problemów z synchronizacją elementów zawartych w tym folderze.
Poprawka:W niektórych przypadkach synchronizacji przez Internet, nazwa Modułu Centralnego ulegała zmianie bez ingerencji użytkownika.
Wersja5.0.1
Data:27 Wrzesień 2012
Poprawka:Podczas trwałego usuwania elementów w Outlooku, wtyczki Outlooka nie otrzymywały informacji o usunięciu elementów.
Poprawka:Podczas ustawiania zakresu czasu dla utworzenia kopii zapasowej bazy danych, wyskakiwał błąd.
Poprawka:Małe zmiany programistyczne.
Wersja5.0.0
Data:13 Wrzesień 2012
Nowość:Dostęp przez Internet do wspólnych danych niezależnie od sieci lokalnej. Pomimo, że dane są przesyłane przez Internet, są bezpieczne, gdyż nie są przechowywane poza siecią lokalną.
Nowość:Szyfrowanie danych podczas ich transferu przez Internet.
Nowość:Nowa aplikacja kliencka File Sharing App – pozwala współdzielić pliki i foldery poza Outlookiem.
Nowość:Dodatkowa ochrona danych dzięki centralnemu zarządzaniu loginami i hasłami użytkowników w Panelu Administracyjnym. Każdy użytkownik otrzymuje swój własny login i hasło od administratora.
Nowość:Program pozwala na logowanie się danymi z Active Directory, jeśli program jest zainstalowany w środowisku z domeną.
Nowość:Dostęp do Panelu Administracyjnego jest chroniony loginem i hasłem.
Nowość:Od teraz program jest kompatybilny z CodeTwo Sync for iCloud, który pozwala na synchronizację folderów publicznych CodeTwo Public Folder z folderami w iCloud przez iPad, iPhone, iPod touch i Mac.
Nowość:Nowy interfejs programu.
Nowość:Nowy plik instalacyjny.
Nowość:Możliwa jest aktualizacja programu do różnych wersji językowych.
Nowość:Nowy system licencjonowania, który wprowadza dwa rodzaje licencji: synchronizacja ograniczonej do sieci lokalnej i synchronizacja przez Internet. Licencja synchronizacji przez Internet jest ograniczona do 12 miesięcy.
Poprawka:W niektórych przypadkach po odinstalowaniu aplikacji klienckiej, MS Outlook nie otwierał się poprawnie.
Wersja4.7.6
Data:11 Maj 2012
Poprawka:Drobne poprawi tekstu.
Wersja4.7.4
Data:28 Luty 2012
Poprawka:Foldery Wersje robocze są wykluczone z procesu synchronizacji folderów drzewa C2PublicFolders.
Poprawka:W pewnych sytuacjach ustawienia nie były poprawnie zapisywane podczas zamykania okna Panelu Administratora.
Poprawka:W pewnych sytuacjach użytkownicy tracili uprawnienia do edycji lub usuwania elementów, których byli właścicielami.
Poprawka:W pewnych sytuacjach użytkownik mógł poprzez menu kontekstowe opublikować folder, który nie znajdował się w domyślnym drzewie PST.
Wersja4.7.3
Data:01 Grudzień 2011
Poprawka:Czasami prawa dostępu do folderów nie były poprawnie zachowywane.
Poprawka:Nie ma możliwości tworzenia elementów w folderach najwyższego rzędu utworzonych podczas udostępniania folderów przez innych użytkowników.
Wersja4.7.1
Data:31 Sierpień 2011
Poprawka:W niektórych środowiskach program mógł nie działać poprawnie przy włączonej opcji Kontrola Konta Użytkownika.
Wersja4.7.0
Data:10 Sierpień 2011
Nowość:Program ma nowe UI panelu administracyjnego.
Nowość:Teraz użytkownicy mają możliwość łatwego odzyskania folderów, które zostały usunięte.
Nowość:Możliwość wykonywania i odzyskiwania kopii zapasowych.
Nowość:Program pozwala teraz w prosty sposób przenieść bazę danych z jednej maszyny na drugą.
Nowość:Program synchronizuje teraz widoki folderów i niestandardowe formularze.
Nowość:Użytkownik może teraz z poziomu panelu kontrolnego startować i stopować usługę C2PublicFolders. Może też definiować lokalizację bazy danych programu, plików dziennika i portu nasłuchiwania.
Nowość:Jeden instalator dla wersji x64 i x86. Od teraz program sam wie, jaką wersję bitową zainstalować
Nowość:Na serwerze znajdują się mechanizmy pozwalające na synchronizację dowolnych danych użytkownika, np. ustawień innego programu.
Nowość:Informacje o licencjonowaniu. Użytkownik może z poziomu panelu administracyjnego przeglądać informacje dotyczące licencjonowania: - rodzaj licencji (demo, klucz tymczasowy, pełna wersja) - klucz licencji - lista obecnie licencjonowanych użytkowników - liczba dostępnych licencji.
Wersja4.6.3
Data:21 Grudzień 2010
Poprawka:Polepszona wydajność programu.
Nowość:Dodany nowy certyfikat do programu instalacyjnego.
Wersja4.6.2
Data:26 Listopad 2010
Poprawka:Usprawniono działanie mechanizmu aktywacji i licencjonowania programu.
Wersja4.6.1
Data:26 Lipiec 2010
Nowość:Program dostępny jest również w wersji 64 - bitowej.
Nowość:Pełne wsparcie dla MS Outlook 2010. Program można instalować na każdej wersji MS Outlook 2010, zarówno x86 jak i 64x.
Nowość:Dostępna jest niemiecka wersja programu.
Poprawka:W pewnych okolicznościach program wciąż synchronizował te same elementy foldera udostępnianego przez inną osobę.
Poprawka:Program działał niepoprawnie, gdy MS Outlook był uruchamiany w trybie zminimalizowanym.
Poprawka:W sytuacji korzystania naprzemiennie z dwóch kart sieciowych, program zgłaszał błąd licencjonowania.
Wersja4.5.9
Data:08 Kwiecień 2010
Poprawka:W niektórych przypadkach, aktywowany program przechodził samoczynnie w tryb demo.
Poprawka:Elementy w folderach współdzielonych mogły ulec duplikacji, gdy Outlook posiadał więcej niż jeden profil.
Poprawka:Program nie współdziałał poprawnie z prywatnymi folderami skrzynek Exchange; po opublikowaniu foldera należącego do skrzynki Exchange, użytkownicy mogli doświadczyć problemów z duplikacją elementów, powracającymi elementami lub brakiem synchronizacji danego foldera.
Poprawka:Czasami elementy usunięte w folderach publicznych po krótkim czasie powracały.
Poprawka:Nie było możliwości, aby zsynchronizować foldery, które miały spację na końcu lub na początku swojej nazwy.
Poprawka:Za pomocą menu kontekstowego danego foldera Outlook, można było udostępniać foldery również spoza domyślnego magazynu informacji. W rezultacie prowadziło to do problemów z synchronizacją i nie powinno było być możliwe do wykonania.
Poprawka:Użytkownicy nie mogli tworzyć nowych elementów w subskrybowanym folderze zaraz po jego udostępnieniu.
Poprawka:W niektórych przypadkach, zasubskrybowany folder pojawiał się w każdym widoku w Outlook 2003.
Poprawka:Ulepszony system identyfikacji użytkowników. W niektórych przypadkach Moduł Centralny dopuszczał jednoczesne podłączenie się dwóch różnych użytkowników posiadających tę samą nazwę użytkownika i komputera.
Poprawka:Istniała możliwość nadpisania programu starszą wersją. W tej chwili dopuszczalna jest tylko aktualizacja.
Poprawka:Przy próbie zamknięcia okna statusu synchronizacji, zawsze pojawiało się dodatkowe okienko z zapytaniem czy użytkownik na pewno chce zamknąć to okno.
Nowość:Dodano nową opcję na karcie ustawień programu, która umożliwia wybranie czy usuwane elementy przenoszone są do folderu Elementy Usunięte czy usuwane bezpowrotnie.
Poprawka:Czasami pojawiał się komunikat informujący o przekroczeniu rozmiaru 1,9Gb dla pliku PST, mimo że limit rozmiaru wynosił 20Gb.
Poprawka:Czasami w opcjach w polu ze ścieżką do lokalnego pliku PST, podawana była lokalizacja innego pliku.
Wersja4.5.3
Data:15 Styczeń 2010
Poprawka:Poprawiono błąd, który powodował synchronizowanie elementów oznaczonych flagą Prywatne w udostępnianych folderach użytkownika, podczas synchronizacji startowej.
Wersja4.5.2
Data:21 Grudzień 2009
Poprawka:Błąd podczas uruchamiania Outlooka po zainstalowaniu Wtyczki MS Outlook. Błąd uniemożliwiał uruchomienie Outlooka i wynikał z ładowania magazynów wiadomości w niedeterministycznej kolejności. Problem został rozwiązany w obecnej wersji.
Poprawka:Poprawione wsparcie dla MS Outlook 2000. Naprawiono błąd pobierania MAPI sesji, pojawiający się po zainstalowaniu Wtyczki MS Outlook.
Wersja4.5.0
Data:01 Grudzień 2009
Nowość:Nowy system licencjonowania. Brak konieczności wysyłania do CodeTwo kodów rejestracji. Po zakupie użytkownik od razy dostaje klucz licencji pozwalający mu na przejście na pełną wersję programu.
Nowość:Tylko jeden plik instalacyjny. Poprzednie dwa setupy dla klienta i serwera zostały połączone w jeden. Dodatkowo plik instalacyjny potrafi wykrywać zainstalowane wersje programu i określić, jakie akcje są wymagane (nowa instalacja lub update).
Nowość:Zmiana nomenklatury. Moduł serwera to teraz Moduł Centralny (Syncing Master). Moduł Klienta to teraz Wtyczka Outlooka (Outlook Add-in).
Nowość:Kompatybilność z Office 2010. Zrezygnowano z technologii Exchange Client Extension na rzecz Outlook COM Addin
Nowość:Wsparcie dla Windows 7.
Nowość:Wsparcie dla Windows 2008
Zmiana:Zmiana logiki kasowania elementów w Outlooku w wyniku skasowania go na innym komputerze albo zabrania praw dostępu do foldera. Kasowanie jakiegokolwiek elementu odbywa się tylko poprzez przeniesienie do foldera Deleted Items. Zarówno na kliencie jak i na serwerze.
Zmiana:Zmiany w protokole sieciowym w celu zwiększenia niezawodności.
Nowość:Możliwość kompresowania danych wysyłanych na serwer. Funkcja szczególnie przydatna przy współpracy z serwerami dostępnymi poprzez Internet.
Zmiana:Poprawione algorytmy synchronizacji przy przechodzeniu pomiędzy trybami online i offline.
Nowość:Menu kontekstowe na folderach w Outlooku do publikacji folderów oraz anulowania publikacji.
Nowość:Możliwość zmiany nazwy użytkownika programu. Nazwa ta brana jest pod uwagę podczas określania praw użytkownika, oraz podczas publikowania folderów.
Nowość:Wsparcie dla indeksów Windows Desktop Search oraz indeksów systemów Vista i Windows 7. We wcześniejszych wersjach dane w drzewie C2PublicFolders nie zawsze były poprawnie indeksowane.
Nowość:Wsparcie dla Xobni. Wcześniejsze wersje obciążały procesor, nawet do 100%, jeśli działały na komputerze, na którym zainstalowano również Xobni.
Nowość:Obsługa funkcji "Fast Shutdown" wprowadzonej przez Microsoft w Outlook Service Pack 2.
Zmiana:Możliwość odsunięcia w czasie zamknięcia Outlooka. Jeśli użytkownik zamyka Outlooka, a w tle wykonywana jest jeszcze transmisja z serwerem, to program pokazuje odpowiednią informację i daje możliwość poczekania z zamknięciem Outlooka aż do momentu, kiedy transmisja zostanie zakończona.
Nowość:Poprawienie wydajności serwera poprzez ulepszony cache przechowujący zmiany w bazie danych.
Nowość:Funkcja autokonfiguracji. Wtyczka Outlooka automatycznie wyszukuje Moduł Centralny w sieci i konfiguruje połączenie.
Nowość:Sprawdzanie czy odpowiedni service pack jest zainstalowany w Outlooku. Program sam sprawdza, który service pack jest zainstalowany w Outlooku i jeśli service pack jest zbyt stary lub go w ogóle nie ma, to wyświetla okno z odpowiednim ostrzeżeniem oraz linkiem, z którego można było service pack pobrać.
Nowość:Możliwość definiowania położenia pliku PST. Ponieważ chcemy jak najbardziej uprościć pierwszą instalację, to definiowanie położenia pliku jest możliwe tylko poprzez usunięcie i ponowne zainstalowanie usługi C2PublicFolders w profilu MAPI.
Zmiana:Program instalacyjny Outlook Add-in'a instaluje również w menu punkt "Start MS Outlook".
Zmiana:Publikacja foldera jest widoczna dla innych dopiero, jeśli wszystkie dane z foldera zostaną wysłane do Syncing Mastera. Dotyczy to sytuacji kiedy publikowany jest folder, w którym już są dane. We wcześniejszych wersjach folder ten był dostępny dla innych użytkowników juz w trakcie synchronizacji. Mogło to prowadzić do powstawania duplikatów lub utraty części danych. Teraz dostępny jest dopiero po zakończeniu synchronizacji.
Nowość:Automatyczne startowanie usługi Syncing Mastera po aktywacji programu. We wcześniejszych wersjach usługa nie startowała po aktywacji automatycznie, jeśli wcześniej była zatrzymana. Mogło to zmylić użytkownika, tak że myślał, że aktywacja się nie powiodła.
Wersja4.1.2
Data:06 Listopad 2008
Poprawka:W programie konfiguracyjnym serwera po kliknięciu "Zakończ" pojawia się błąd: "Jedno wystąpienie usługi już działa". Konfiguracja zostaje jednak prawidłowo zapamiętana. Usługa serwera uruchomiona zostaje również prawidłowo. Informacja o błędzie była myląca i już się nie pojawia w aktualnej wersji.
Wersja4.1.1
Data:23 Październik 2008
Poprawka:W niektórych przypadkach wiadomość powitalna tworzona przez program w skrzynce odbiorczej użytkownika mogła powodować wieszanie się programu Outlook.
Poprawka:Odnośniki w wiadomości powitalnej programu wskazywały do poprzedniej wersji dokumentacji programu.
Poprawka:W systemie Windows Vista okno konfiguracyjne połączenia z serwerem mogło wyświetlać się pod głównym oknem instalatora programu.
Wersja4.1.0
Data:17 Czerwiec 2008
Nowość:Teraz CodeTwo Public Folders ma w programie Outlook własny pasek narzędzi z najczęściej wykorzystywanymi funkcjami.
Nowość:Synchronizacja informacji przeczytany/nieprzeczytany dla wiadomości. Funkcja jest domyślnie wyłączona, można ją włączyć w opcjach programu.
Nowość:Użytkownik ma możliwość zmiany nazwy wyświetlanej udostępnionego folderu prywatnego innego użytkownika. Bardzo przydatna funkcja w sytuacji, gdy mamy otwartych wiele folderów osobistych innych użytkowników.
Nowość:Tworzenie wiadomości powitalnej w skrzynce odbiorczej użytkownika po instalacji modułu klienta CodeTwo Public Folders. Wiadomość powitalna zawiera pomocne informacje na temat pracy z programem oraz ważne odnośniki do opisu podstawowych funkcjonalności.
Nowość:W opcjach modułu klienta wprowadzony został przycisk pozwalający na przetestowanie połączenia z serwerem dla wybranych ustawień.
Poprawka:Usunięto problem związany ze współdziałaniem CodeTwo Public Folders z najnowszą wersją programu NOD32 3.0. Po utworzeniu przez program NOD32 folderu "Infected Items" w publicznych folderach, dane były błędnie synchronizowane.
Poprawka:Znaczne przyspieszenie synchronizacji danych w udostępnionych folderach osobistych zawierających dużo elementów. W poprzedniej wersji przy liczbie elementów ok. 20 000 w udostępnionym folderze osobistym, synchronizacja mogła przebiegać bardzo powoli.
Poprawka:Kompatybilności programu instalacyjnego z systemem Vista. W poprzedniej wersji program instalacyjny nie wymuszał instalacji pod kontem administratora, co powodowało błędną instalację programu i późniejsze wynikające z tego błędy.
Wersja4.0.6
Data:10 Kwiecień 2008
Poprawka:Po przejściu z trybu offline do online znikają elementy edytowane w trybie offline w udostępnionym folderze prywatnym.
Wersja4.0.5
Data:20 Marzec 2008
Nowość:Udostępnianie folderów prywatnych.
Nowość:Możliwość pracy z programem przez zdalny pulpit systemu Windows.
Nowość:Funkcjonalność kosza po stronie serwera. 
Nowość:Możliwość zdefiniowania położenia bazy danych serwera.
Zmiana:Uproszczona konfiguracja programu, komunikacja odbywa się za pomocą jednego portu TCP.
Zmiana:Poprawiona współpraca z programami antywirusowami integrującymi się z MS Outlook.
Zmiana:Udoskonalony interfejs użytkownika
Poprawka:Zmieniony sposób identyfikacji komputerów łączących się z modułem serwera, eliminujący błędne liczenie licencji.
Nasi Klienci: