Baza Wiedzy

Znaleziono: 5

Po wciśnięciu przycisku Znajdź kontakt na Zumi, wyświetlany jest komunikat "Na mapie można wyświetlić tylko lokalizacje znajdujące się w Polsce."

Artykuł opisuje znaczenie komunikatu "Na mapie można wyświetlić tylko lokalizacje znajdujące się w Polsce" pojawiającego się gdy klikasz Znajdź kontakt na Zumi. (ID:124)

[Section: Giegieo] [Categories: Troubleshooting]

Wciśnięcie numeru GG w stopce Giegieo powoduje wyświetlenie ostrzeżenia o niebezpieczeństwie

Artykuł opisuje problem wyświetlania komunikatu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem po kliknięciu w link z numerem Gadu-Gadu w stopce dodawanej prze Giegieo. (ID:93)

[Section: Giegieo] [Categories: Troubleshooting]

Podczas importu nie są wykrywane nowe kontakty GG

Użytkownicy korzystający z Nowego Gadu-Gadu mogą zauważyć, że po utworzeniu nowego kontaktu w Gadu-Gadu nie jest on od razu wykrywany przez Giegieo podczas importu. (ID:92)

[Section: Giegieo] [Categories: Troubleshooting]

Nie działa w Giegieo opcja "Rozmowa Głosowa"

Aby uniknąć problemów związanych z nieprawidłowym działaniem Rozmowy Głosowej dla GG 7.7 na Viście, wystarczy zaktualizować Gadu-Gadu do wersji 8. (ID:88)

[Section: Giegieo] [Categories: Troubleshooting]

Po zainstalowaniu Giegieo nie działa w Outlooku przycisk rozmowy z kontaktem

Artykuł opisuje co zrobić gdy po zainstalowaniu Giegieo nie działa w Outlooku przycisk rozmowy z kontaktem. (ID:68)

[Section: Giegieo] [Categories: Troubleshooting]