Baza Wiedzy

Znaleziono: 3

Wyświetlanie kolumny "Numer GG" i "Nazwa GG" w widoku kontaktów

Artykuł pokazuje jak dodać do widoku kontaktów kolumny Numer GG i Nazwa GG. (ID:61)

[Section: Giegieo] [Categories: How-To]

Jak wysłać pliki dziennika

Artykuł przedstawia, krok po kroku, jak wysłać pliki dziennika. (ID:59)

[Section: Giegieo] [Categories: How-To]

Jak ponownie zsynchronizować wszystkie kontakty Gadu-Gadu z Outlookiem

Artykuł wyjaśniający, w jaki sposób ponownie pobrać całą listę kontaktów Gadu-Gadu do Outlooka. (ID:58)

[Section: Giegieo] [Categories: How-To]