Baza Wiedzy

Znaleziono: 47

Jak sprawdzić, która wersja programu CodeTwo Public Folders jest zainstalowana na komputerze

Artykuł opisuje, w jaki sposób sprawdzić numer wersji Wtyczki MS Outlook (modułu klienckiego) lub Modułu Centralnego (modułu serwera) programu CodeTwo Public Folders. (ID:12)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Zmiana poziomu logowania w Module Centralnym (module serwera) programu CodeTwo Public Folders i wysyłanie plików diagnostycznych do pomocy technicznej

Artykuł opisuje jak zmienić poziom szczegółowości logowania w Module Centralnym programu CodeTwo Public Folders i jak wysłać te informacje do działu pomocy technicznej. (ID:11)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Zmiana poziomu logowania we Wtyczce MS Outlook (module klienta) programu CodeTwo Public Folders i wysyłanie plików diagnostycznych do pomocy technicznej

Artykuł opisuje jak zmienić poziom szczegółowości logowania we Wtyczce MS Outlook programu CodeTwo Public Folders i jak wysłać te informacje do działu pomocy technicznej. (ID:10)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Przenoszenie Modułu Centralnego (serwera) programu CodeTwo Public Folders na inny komputer

Artykuł opisuje, w jaki sposób przenieść Moduł Centralny (moduł serwera) programu CodeTwo Public Folders wraz z danymi na inny komputer. (ID:9)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Kompaktowanie lokalnego pliku danych programu CodeTwo Public Folders w celu zmniejszenia jego rozmiaru

Artykuł opisuje, w jaki sposób skompaktować lokalny plik PST programu CodeTwo Public Folders. Dzięki kompaktowaniu można zmniejszyć rozmiar pliku PST. (ID:8)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak utworzyć nowy publiczny folder (Outlook 98/2000/XP)

Artykuł opisuje, w jaki sposób szybko uworzyć nowy publiczny folder programu CodeTwo Public Folders w programie Outlook (w wersji 98/2000/2002) (ID:6)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak utworzyć nowy publiczny folder (Outlook 2003/2007)

Artykuł opisuje, w jaki sposób szybko uworzyć nowy publiczny folder programu CodeTwo Public Folders w programie Outlook (w wersji 2003 i 2007) (ID:5)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]