Baza Wiedzy

Znaleziono: 64

Przenoszenie Modułu Centralnego (serwera) programu CodeTwo Public Folders na inny komputer

Artykuł opisuje, w jaki sposób przenieść Moduł Centralny (moduł serwera) programu CodeTwo Public Folders wraz z danymi na inny komputer. (ID:9)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Kompaktowanie lokalnego pliku danych programu CodeTwo Public Folders w celu zmniejszenia jego rozmiaru

Artykuł opisuje, w jaki sposób skompaktować lokalny plik PST programu CodeTwo Public Folders. Dzięki kompaktowaniu można zmniejszyć rozmiar pliku PST. (ID:8)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak utworzyć nowy publiczny folder (Outlook 98/2000/XP)

Artykuł opisuje, w jaki sposób szybko uworzyć nowy publiczny folder programu CodeTwo Public Folders w programie Outlook (w wersji 98/2000/2002) (ID:6)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak utworzyć nowy publiczny folder (Outlook 2003/2007)

Artykuł opisuje, w jaki sposób szybko uworzyć nowy publiczny folder programu CodeTwo Public Folders w programie Outlook (w wersji 2003 i 2007) (ID:5)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]