Baza Wiedzy

Znaleziono: 64

Uruchamianie pliku fixmapi.exe

Czasami po instalacji nowego programu lub wtyczki Outlooka może się zdarzyć, że program MS Outlook wyświetli komunikat o możliwości niewłaściwego działania ostatnio zainstalowanych programów jak i samego Outlooka. Spowodowane jest to przez konflikt plików MAPI na komputerze. (ID:263)

[Section: CodeTwo Outlook Sync, CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5, CodeTwo Public Folders 5.x] [Categories: Troubleshooting]

Limit wielkości pliku PST programu CodeTwo Public Folders w określonych wersjach MS Outlook

Artykuł informuje o maksymalnym rozmiarze pliku PST dla programu CodeTwo Public Folders. (ID:240)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: FAQ]

Jak wydłużyć czas uruchamiania usługi

Artykuł wyjaśnia jak wydłużyć czas uruchamiania usługi. (ID:228)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2007 3.x, CodeTwo Exchange Rules 2010, CodeTwo Exchange Rules 2010 2.x, CodeTwo Exchange Rules PRO, CodeTwo Exchange Sync, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Jak dostosować ustawienia Windows, aby polskie znaki były poprawnie wyświetlane.

Poniższy artykuł opisuje procedurę, którą należy zastosować, aby polskie znaki językowe był poprawnie wyświetlane w programach.  (ID:223)

[Section: CodeTwo Outlook Sync, CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak tymczasowo wyłączyć CodeTwo Public Folders

Artykuł wyjaśnia jak tymczasowo wyłączyć CodeTwo Public Folders  (ID:216)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

W tematach synchronizowanych elementów nie widać znaków narodowych

Artykuł przedstawia rozwiązanie problemu wyświetlania polskich znaków w elementach synchronizowanych przez CodeTwo Public Folders. (ID:183)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Błąd MAPI_E_NOT_FOUND przy dodawaniu CodeTwo Public Folder do profilu MS Outlook

Jak rozwiązać problem dodawania CodeTwo Public Folders do profilu Outlooka przy występującym błędzie biblioteki MAPI (ID:181)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Instalacja CodeTwo Public Folders na próbnej wersji Microsoft Outlook 2010

Opis na na jakiej wersji próbnej (Trial) Outlook 2010 można zainstalować CodeTwo Public Folders (ID:156)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Łączenie się z modułem centralnym przy pomocy publicznego adresu IP

Opis konfiguracji funkcji loopback, umożliwiającej łączenie się w sieci lokalnej wtyczki Public Folders z modułem centralnym przy użyciu publicznego adresu IP. (ID:155)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Udostępnianie elementów współdzielonych przez serwer Exchange

Artykuł opisuje problemy związane z udostępnianiem elementów współdzielonych przez serwer Exchange. (ID:154)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]