Baza Wiedzy

Znaleziono: 22

Uruchamianie pliku fixmapi.exe

Czasami po instalacji nowego programu lub wtyczki Outlooka może się zdarzyć, że program MS Outlook wyświetli komunikat o możliwości niewłaściwego działania ostatnio zainstalowanych programów jak i samego Outlooka. Spowodowane jest to przez konflikt plików MAPI na komputerze. (ID:263)

[Section: CodeTwo Outlook Sync, CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5, CodeTwo Public Folders 5.x] [Categories: Troubleshooting]

Łączenie się z modułem centralnym przy pomocy publicznego adresu IP

Opis konfiguracji funkcji loopback, umożliwiającej łączenie się w sieci lokalnej wtyczki Public Folders z modułem centralnym przy użyciu publicznego adresu IP. (ID:155)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Udostępnianie elementów współdzielonych przez serwer Exchange

Artykuł opisuje problemy związane z udostępnianiem elementów współdzielonych przez serwer Exchange. (ID:154)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Synchronizacja kategorii pomiędzy różnymi wersjami MS Outlook

Artykuł opisuje jak w prosty sposób rozwiązać przoblem synchronizacji kolorów kategorii w różnych wersjach programu Microsoft Outlook (ID:152)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Wtyczka Public Folders wyświetla błąd MAPI_E_NOT_ENOUGH_DISK

Opis kroków, jakie należy podjąć, by wyeliminować problem MAPI_E_NOT_ENOUGH_DISK komunikowany przez wtyczkę Public Folders. (ID:148)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Jak uzyskać informacje o portach TCP

Aby uzyskać informacje o portach TCP, które są w użyciu oraz o ich statusie, należy skorzystać z komendy netstat. (ID:135)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Jak zarchiwizować dane z folderów publicznych

Archiwizacja elementów przechowywanych w folderach publicznych programu CodeTwo Public Folders może być potrzebna, gdy lokalny plik C2PublicFolders.pst jest zbyt duży. (ID:103)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Jak odzyskać dane programu CodeTwo Public Folders z pliku PST

Po utracie danych przechowywanych w bazie Modułu Centralnego programu CodeTwo Public Folders, można je odzyskać z lokalnej kopii przechowywanej na Wtyczkach MS Outlook. (ID:96)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Jak postępować w przypadku błędu licencjonowania

Czasami, aby przywrócić zliczanie prawidłowej ilości podłączonych komputerów, konieczne jest zrestartowanie usługi C2PublicFolders. (ID:87)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Drukowanie publicznego kalendarza w CodeTwo Public Folders (Outlook 2000)

Artykuł podaje rozwiązanie problemu z drukowaniem publicznego kalendarza w CodeTwo Public Folders (Outlook 2000). (ID:75)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]