Baza Wiedzy

Znaleziono: 14

Uruchamianie pliku fixmapi.exe

Czasami po instalacji nowego programu lub wtyczki Outlooka może się zdarzyć, że program MS Outlook wyświetli komunikat o możliwości niewłaściwego działania ostatnio zainstalowanych programów jak i samego Outlooka. Spowodowane jest to przez konflikt plików MAPI na komputerze. (ID:263)

[Section: CodeTwo Outlook Sync, CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5, CodeTwo Public Folders 5.x] [Categories: Troubleshooting]

Jak rozwiązać problem połączenia komputerów o tej samej nazwie za pomocą CodeTwo Outlook Sync

How to resolve connection error in CodeTwo Outlook Sync if the computers have the same name (ID:242)

[Section: CodeTwo Outlook Sync] [Categories: How-To]

Spotkania synchronizowane programem Outlook Sync pojawiają się przesunięte w czasie w kalendarzach

Artykuł wyjaśnia dlaczego spotkania synchronizowane przez program CodeTwo Outlook Sync pojawiają się przesunięte w czasie w kalendarzach (ID:225)

[Section: CodeTwo Outlook Sync] [Categories: Troubleshooting]

Jak dostosować ustawienia Windows, aby polskie znaki były poprawnie wyświetlane.

Poniższy artykuł opisuje procedurę, którą należy zastosować, aby polskie znaki językowe był poprawnie wyświetlane w programach.  (ID:223)

[Section: CodeTwo Outlook Sync, CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Do czego służy folder C2Backupfolder w programie CodeTwo Outlook Sync

Artykuł opisuje do czego służy folder C2Backupfolder w programie CodeTwo Outlook Sync (ID:221)

[Section: CodeTwo Outlook Sync] [Categories: FAQ]

Niewidoczne foldery MS Outlook w CodeTwo Outlook Sync

Artykuł opisujący brak wyświetlania wszystkich folderów MS Outlook przy modyfikacji synchronizacji. (ID:220)

[Section: CodeTwo Outlook Sync] [Categories: Troubleshooting]

Jak synchronizować dane Outlook'a przez Internet z CodeTwo Outlook Sync

Artykuł wyjaśnia w jaki sposób konfigurować CodeTwo Outlook Sync, aby synchronizować dane przez Internet. (ID:215)

[Section: CodeTwo Outlook Sync] [Categories: How-To]

Jak podmienić komputer synchronizowany za pomocą programu CodeTwo Outlook Sync na inny

Artykuł wyjaśnia jak podmienić komputer synchronizowany za pomocą programu CodeTwo Outlook Sync na inny (ID:214)

[Section: CodeTwo Outlook Sync] [Categories: How-To]

Jak zmienić opcje językowe systemu jeżeli znaki w synchronizowanych elementach są niepoprawne

Artykuł wyjaśnia jakich zmian w języku systemu nalezy dokonać, aby elementy synchronizowane miały poprawne znaki. (ID:209)

[Section: CodeTwo Outlook Sync] [Categories: Troubleshooting]

W jaki sposób zapobiec tworzeniu zduplikowanych wiadomości w skrzynce odbiorczej synchronizowane za pomocą programu CodeTwo Outlook Sync

Artykuł wyjaśnia jak zmienić ustawienia konta pocztowego jeżeli w synchronizowanych ze sobą skrzynkach odbiorczych pojawiają się duplikaty wiadomości. (ID:203)

[Section: CodeTwo Outlook Sync] [Categories: How-To]