Baza Wiedzy

Znaleziono: 10

Zgłaszanie problemów z CodeTwo Exchange Sync

W przypadku gdy wymagana jest pomoc działu wsparcia technicznego CodeTwo z problemem lub w bardziej skomplikowanych kwestiach technicznych dotyczących CodeTwo Exchange Sync, odpowiedź zostanie udzielona o wiele szybciej jeżeli klient dostarczy następujące pliki wraz ze zgłoszeniem. (ID:277)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Jak przeinstalować program CodeTwo Exchange Sync

W jaki sposób przeinstalować program CodeTwo Exchange Sync. (ID:230)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Jak wydłużyć czas uruchamiania usługi

Artykuł wyjaśnia jak wydłużyć czas uruchamiania usługi. (ID:228)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2007 3.x, CodeTwo Exchange Rules 2010, CodeTwo Exchange Rules 2010 2.x, CodeTwo Exchange Rules PRO, CodeTwo Exchange Sync, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Uruchamianie usługi Exchange Sync pod nowo stworzonym użytkownikiem

Artykuł wyjaśnia jak skonfigurować usługę programu CodeTwo Exchange Sync pod nowo utworzonym użytkownikiem, gdy np. po restarcie serwera nie daje się ponownie uruchomić. (ID:188)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Opcja 'Hide from Exchange adress lists' na Serwerze Exchange

Usługa synchronizująca nie zostanie uruchomiona gdy skrzynka pocztowa użytkownika, pod którym działa jest ukryta przed listą adresów Exchange. (ID:187)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

CodeTwo Exchange Sync i "MAPI profile mode"

Artykuł wyjaśnia co zrobić, gdy CodeTwo Exchange Sync, zainstalowany na komputerze z programem Microsoft Outlook, pracuje w trybie bazującym na profilu MAPI. (ID:172)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Synchronizacja folderów publicznych po zmianie użytkownika, pod którym pracuje usługa synchronizująca

Artykuł opisuje jak rozwiązać problem z synchronizacją folderów publicznych po zmianie użytkownika, pod którym działa usługa synchronizująca programu CodeTwo ExchangeSync. (ID:143)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Reguła synchronizująca folder A do foldera B zastąpiona regułą synchronizującą folder B do foldera A

Artykuł opisuje jak wymusić synchronizację foldera A do foldera B, jeśli wcześniej zdefiniowana była reguła synchronizująca folder B do foldera A. (ID:142)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Problem z synchronizacją dużej liczby elementów

Artykuł opisuje w jaki sposób rozwiązać problem synchronizacji dużej liczby elementów z folderów źródłowych do folderów docelowych. (ID:141)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Zwiększanie maksymalnej liczby obiektów, jakie klient MAPI może jednocześnie otworzyć

Serwer Exchange pozwala klientowi MAPI na otwarcie maximum 250 obiektów typu Message podczas jednej sesji MAPI. (ID:137)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]