Baza Wiedzy

Znaleziono: 74

Reguła synchronizująca folder A do foldera B zastąpiona regułą synchronizującą folder B do foldera A

Artykuł opisuje jak wymusić synchronizację foldera A do foldera B, jeśli wcześniej zdefiniowana była reguła synchronizująca folder B do foldera A. (ID:142)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Problem z synchronizacją dużej liczby elementów

Artykuł opisuje w jaki sposób rozwiązać problem synchronizacji dużej liczby elementów z folderów źródłowych do folderów docelowych. (ID:141)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Problem z instalacją Sent Items Update

Artykuł ten opisuje kroki, jakie należy wykonać, w przypadku problemów z instalacją modułu Sent Items Update. (ID:138)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2010] [Categories: Troubleshooting]

Zwiększanie maksymalnej liczby obiektów, jakie klient MAPI może jednocześnie otworzyć

Serwer Exchange pozwala klientowi MAPI na otwarcie maximum 250 obiektów typu Message podczas jednej sesji MAPI. (ID:137)

[Section: CodeTwo Exchange Sync] [Categories: Troubleshooting]

Jak uzyskać informacje o portach TCP

Aby uzyskać informacje o portach TCP, które są w użyciu oraz o ich statusie, należy skorzystać z komendy netstat. (ID:135)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Wiadomości wysłane do grup dystrybucyjnych dochodzą do dobiorców bez stopek

Jak rozwiązać problem z brakiem stopek CodeTwo Exchange Rules w wiadomościach wysłanych do grup dystrybucyjnych (ID:131)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 3.x] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Niepoprawny klucz licencji wykryty na serwerze SBS 2008

Klucze licencji dla CodeTwo Exchange Rules 2007 v. 2.1.1. generowane są oddzielnie dla Exchange 2007 i dla Small Business Server 2008. (ID:130)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x] [Categories: Troubleshooting]

Po wciśnięciu przycisku Znajdź kontakt na Zumi, wyświetlany jest komunikat "Na mapie można wyświetlić tylko lokalizacje znajdujące się w Polsce."

Artykuł opisuje znaczenie komunikatu "Na mapie można wyświetlić tylko lokalizacje znajdujące się w Polsce" pojawiającego się gdy klikasz Znajdź kontakt na Zumi. (ID:124)

[Section: Giegieo] [Categories: Troubleshooting]

Problemy z wyszukiwaniem w folderach CodeTwo Public Folders

Co należy zrobić w przypadku problemów z narzędziem do wyszukiwania błyskawicznego zastosowanym dla folderów programu CodeTwo Public Folders. (ID:123)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Stopki dodawane są poprawnie do maili wysłanych z klientów pocztowych, jednak nie dodają się do wiadomości wysłanych z urządzeń mobilnych

Ten artykuł opisuje jak stworzyć stopkę w formacie Plain Text, aby została dodana do maili wysłanych przez urządzenia mobilne. (ID:117)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2010, CodeTwo Exchange Rules 3.x] [Categories: Troubleshooting]