Baza Wiedzy

Znaleziono: 148

Formatowanie rozmiaru czcionki w stopce poprzez edycję kodu html

Jak zmienić rozmiar czcionki w stopce html edytując jej kod źródłowy. (ID:139)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2007 1.x, CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2010, CodeTwo Exchange Rules 3.x] [Categories: How-To]

Jak uzyskać informacje o portach TCP

Aby uzyskać informacje o portach TCP, które są w użyciu oraz o ich statusie, należy skorzystać z komendy netstat. (ID:135)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Ustawianie praw dostępu do kategorii publicznych w programie CodeTwo CatMan

Aby ustawić prawa dostępu do kategorii publicznych dla poszczególnych użytkowników, należy nadać odpowiednie uprawnienia do pliku z kategoriami publicznymi. (ID:134)

[Section: Dodatki do Outlook'a, Inne] [Categories: How-To]

Jak dodawać stopki tylko do wiadomości wysyłanych przez wybranych użytkowników

Artykuł ten opisuje sposób konfiguracji programu CodeTwo Exchange Rules, aby dodawał on stopki jedynie do wiadomości wysłanych przez wybranych użytkowników. (ID:133)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2007 1.x, CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2010, CodeTwo Exchange Rules 3.x] [Categories: FAQ, How-To]

Jak znaleźć katalog instalacyjny programu CodeTwo Exchange Rules 2010

Domyślna lokalizacja katalogu instalacyjnego dla programu CodeTwo Exchange Rules 2010. (ID:132)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 2010] [Categories: How-To]

Wiadomości wysłane do grup dystrybucyjnych dochodzą do dobiorców bez stopek

Jak rozwiązać problem z brakiem stopek CodeTwo Exchange Rules w wiadomościach wysłanych do grup dystrybucyjnych (ID:131)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 3.x] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Współdzielenie dokumentów za pomocą CodeTwo Public Folders

Artykuł ten wyjaśnia jak współdzielić dokumenty różnego typu za pomocą Microsoft Outlook i wtyczki CodeTwo Public Folders (ID:129)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Włączanie / wyłączanie SMTP transparency

Artykuł ten opisuje sposób włączenia oraz wyłączenia SMTP transparency w rejestrze (ID:127)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 3.x] [Categories: How-To]

Instalacja CodeTwo Exchange Rules na stacji roboczej

Artykuł ten opisuje sposób instalacji CodeTwo Exchange Rules na stacji roboczej w celu zdalnej konfiguracji ustawień.  (ID:126)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x, CodeTwo Exchange Rules 3.x] [Categories: FAQ, How-To]

Rozdzielanie wiadomości przez CodeTwo Exchange Rules

Artykuł ten opisuje sposób rozdzielenia wiadomości, których adresaci należą do różnych zakresów odbiorców. (ID:128)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2010] [Categories: How-To]