CodeTwo Exchange Rules 2003


Data publikacji: 01.02.2012
Ostatnia wersja: 3.2
Rozmiar: 9.36 MB


Wspierane platformy

Panel Administracyjny:
Windows Server 2003 / 2000

Usługa Exchange Rules:
Exchange Server 2003 / 2000
Small Business Server 2003 / 2000

Wsparcie dla wersji 32-bitowych i 64-bitowychHistoria Wersji

Wersja 3.2
Data 01.02.2011
Poprawka: Raporty doręczeń nie były dostarczane dla wiadomości wewnętrznych.
Poprawka: Kontakty w AD traktowane były jako użytkownicy wewnętrzni.
Poprawka: W niektórych przypadkach program dodawał stopkę do wiadomości zaszyfrowanych.
Poprawka: W przypadku bardziej skomplikowanych środowisk Exchange zdarzało się, że nie dochodziły wiadomości do grup dystrybucyjnych.
Poprawka: Przy wysyłaniu maila jednocześnie do grupy dystrybucyjnej i jednego z jej członków zdarzało się, że wiadomość dochodziła dwa razy.
Poprawka: Nie dochodziły wiadomości do członków grup dystrybucyjnych przy skonfigurowanym forwardowaniu pomiędzy członkami tych grup.
Poprawka: W przypadku wykorzystania w stopce niestandardowych atrybutów z Active Directory (rozszerzony schemat AD) zdarzało się że użytkownicy wewnętrzni traktowani byli jak zewnętrzni.
Poprawka: W testerze reguł podczas testowania reguł opartych na przynależności do grupy AD pojawiał się błąd programu.
Poprawka: Pliki statystyk po zmianie ustawień na inne niż domyślne resetowały się.
Wersja 3.1
Data 23.12.2009
Nowość: Nowy program instalacyjny typu desktop. Możliwość zainstalowania programu na stacji roboczej bez serwera Exchange. Przydatne dla użytkowników, którzy chcą przygotować plik ustawień programu (settings.dat), a następnie skopiować go na serwer.
Nowość: Możliwość rozszerzenia listy dostępnych zmiennych Active Directory o definicje umieszczone w pliku SchemaExtension.txt. Plik z dodatkowymi zmiennymi należy umieścić w katalogu roboczym programu. Nowo zdefiniowane zmienne są dostępne w edytorze stopek po ponownym uruchomieniu serwera.
Nowość: Plik marker.dat, przedłużający 30-dniowy okres demonstracyjny programu, został zastąpiony kluczem tymczasowym.
Nowość: Możliwość wyłączenia procedur oznaczania końca wiadomości kropką - SMTP Transparency w rejestrze systemu.
Nowość: Wykluczenie z przetwarzania e-maili szyfrowanych i podpisanych cyfrowo o następujących „content type”: 
application/x-pkcs12, application/x-pkcs7-certificates, application/x-pkcs7-certificates, application/x-pkcs7-mime, application/x-pkcs7-signature.
Poprawka: Rozwiązano problem niedochodzących wiadomości, wysyłanych do dużych grup dystrybucyjnych.
Poprawka: Serwer Exchange blokował wiadomości zawierające załączniki o dużych rozmiarach.
Poprawka: Poprawiono mechanizm wykrywania wiadomości systemowych serwera Exchange. W poprzednich wersjach programu mogło to powodować błędy w synchronizacji folderów publicznych.
Poprawka: Usprawniono operacje na grupach Active Directory. W aktualnej wersji informacje o przynależności użytkownika do grupy Active Directory są gromadzone w pamięci podręcznej programu. Dzięki temu, program nie musi każdorazowo odpytywać Active Directory , co znacznie przyspiesza jego działanie.
Poprawka: Poprawiono sposób zliczania kontaktów Active Directory w licencjonowaniu. W poprzedniej wersji zdarzało się, że kontakty Active Directory były zliczane w licencjonowaniu jako użytkownicy Active Directory, jeśli nadawca maila przychodzącego miał taki sam adres jak kontakt. Kontakt był wtedy otwierany w Active Directory na podstawie zmiennej DN nadawcy maila i traktowany jak normalny użytkownik.
Poprawka: Stopka dodawała się dla wszystkich członków grupy Active Directory, pomimo że grupa ta była dodana do listy wyjątków. Błąd występował, jeśli adres nadawcy odpowiadał adresowi kontaktu w Active Directory. W aktualnej wersji błąd ten został usunięty.
Poprawka: Zmieniono sposób kodowania HTML entities na decymalny. Eliminuje to problem złego wyświetlania znaków narodowych w niektórych klientach pocztowych, np. Lotus, Entourage. Domyślny format kodowania można zmienić na hexadecymalny poprzez zmianę wartości 'HexHtmlEntities' w rejestrze systemu.
Poprawka: W nielicznych przypadkach pojawiał się błąd rosnących w nieskończoność plików loga. Obecna wersja wyklucza taką możliwość.
Poprawka: Program nie wykrywał stopki w wiadomości e-mail, jeśli Outlook zamienił spację na znak " ", przez co stopki dodawane były do wiadomości dwukrotnie.
Poprawka: Naprawiono problem niedochodzących wiadomości do folderów publicznych przy włączonej opcji 'Journaling'.
Wersja 3.0.14
Data 28.08.2009
Poprawka: W pewnych sytuacjach wiadomości wysłane do kont Gmail nie opuszczały kolejki.
Poprawka: Czasami stopki nie dodawały się do maili wysłanych w formacie TNEF.
Poprawka: Stopki dodawały się nieprawidłowo do wiadomości w formacie RTF zawierających dane binarne (np. hiperłącze dodane za pomocą niektórych wersji MS Outlook).
Poprawka: Odbiorcy UDW byli widoczni w nagłówkach wiadomości wewnętrznych.
Poprawka: Odbiorcy zewnętrzni nie byli wyświetlani w wiadomościach wysłanych wewnętrznie przez Outlook Mobile Access.
Poprawka: Czasami odbiorcy widzieli puste lub niekompletne wpisy w polach DO i DW.
Poprawka: Chińskie znaki wyświetlały się niepoprawnie w stopkach dołączonych do wiadomości w formacie RTF.
Poprawka: Czasami stopki były dodawane w niewłaściwych miejscach w wiadomościach wysłanych za pomocą opcji "Odpowiedz” lub “Prześlij dalej".
Poprawka: U niektórych odbiorców wyświetlała się tylko część ze wszystkich wpisanych adresatów w polu DO.
Poprawka: W niektórych przypadkach wiadomości wysyłane były 2 razy do odbiorców spoza organizacji Exchange.
Poprawka: Program zamykał się, gdy temat wiadomości zawierał hebrajskie znaki i włączona była funkcja nie dodawania stopki na podstawie znalezionych fraz.
Poprawka: Nie było możliwości wybrania domeny nadrzędnej dla ustalenia zakresu nadawców, jeśli program był uruchomiony w poddomenie.
Wersja 3.0.7
Data 18.06.2009
Poprawka: W pewnych sytuacjach w środowiskach wieloserwerowych nie były dostarczane maile do odbiorców typu CC lub BCC.
Poprawka: Zdarzało się, że wiadomości wysyłane wewnętrznie z niektórych urządzeń mobilnych oraz programu Entourage nie zawierały stopki.
Wersja 3.0.5
Data 08.06.2009
Poprawka: Czasem wiadomości nie opuszczały serwera lub opuszczały go z dużym opóźnieniem pozostając na długi czas w kolejce "Messages awaiting directory lookup".
Poprawka: Występowały przypadki zużywania bardzo dużej liczby zasobów procesora przez proces inetinfo.exe.
Wersja 3.0.3
Data 21.04.2009
Poprawka: Serwer sporadycznie nie dostarczał wiadomości do odbiorców wewnętrznych, jeśli ustawienia regionalne serwera były ustawione na niemieckie lub holenderskie.
Wersja 3.0.2
Data 09.04.2009
Poprawka: Program nie dodawał stopki do maili wewnętrznych, jeśli te zawierały obiekty OLE.
Poprawka: Program nie dodawał stopki w mailach wewnętrznych, jeśli odbiorcami maila byli jedynie odbiorcy typu BCC. (Nie było ani odbiorców TO ani CC).
Poprawka: Poprzez umieszczenie linka www.corporate.com w przykładowych stopkach, niektóre filtry antyspamowe traktowały maile zawierające przykładowe stopki jako spam.
Poprawka: W wiadomościach pure text stopka czasem była źle zawijana po usunięciu zbędnych znaków nowej linii przez program MS Outlook.
Poprawka: Błędna informacja co do stanu licencji po aktualizacji z wersji 2.0.
Poprawka: Problemy z aktywacją programu pod Windows 2000 Server.
Poprawka: Problemy z wydajnością przy włączonej opcji niewstawiania stopki, jeśli już istnieje. Syndrom zatykającej sie kolejki "messages awaiting directory lookup".
Poprawka: Niektóre wiadomości wewnętrzne podpisane cyfrowo dochodziły zmienione i nie można ich było przeczytać.
Poprawka: Stopka czasem nie była dodawana do wiadomości wewnętrznych.
Poprawka: Stopka była dodawana w złym miejscu w wiadomościach typu 'reply' lub 'forward' pisanych po niemiecku.
Poprawka: Wiadomości wewnętrzne czasem docierały do odbiorcy bez załączników lub zupełnie puste.
Wersja 3.0.0
Data 04.03.2009
Nowość: Możliwość definiowania reguł dodających stopki także do wiadomości wewnętrznych.
Nowość: Dodano predefiniowane reguły, pozwalające na łatwe tworzenie stopki dla wszystkich wiadomości, wiadomości wewnętrznych lub wiadomości zewnętrznych.
Nowość: Obsługa stopek wielojęzykowych.
Nowość: Nowy edytor stopek.
Nowość: Active Directory cache - zmniejszający obciążenie serwerów przetwarzających zapytania Active Directory.
Nowość: Rozszerzono paletę kryteriów wyboru reguł na podstawie atrybutów ActiveDirectory, przynależności do grup lub jednostek organizacyjnych, wiadomości wewnętrzynch oraz zewnętrznych.
Nowość: Nowy system licencjonowania.
Poprawka: Stopka nie była dodawana w wiadomościach z pustą treścią.
Poprawka: Problem z wyświetlaniem danych z Active Directory zawierających znaki diakrytyczne lub znaki nowej linii.
Poprawka: Problemy z wykrywaniem czy stopka, zawierająca znaki narodowe już istnieje.
Poprawka: Problem z brakującą biblioteką GDIPlus.dll w Windows 2000.
Poprawka: Program raportuje w logu programu oraz event logu systemowym niedostępne pliki obrazków.
Poprawka: Program niepoprawnie dodawał do stopki obrazki znajdujące się w plikach o tej samej nazwie, ale położone w różnych miejscach na dysku.
Poprawka: Sporadycznie maile mogły pozostawać w kolejce na serwerze i nie zostać wysłane. 
Poprawka: Wiele innych usprawnień i poprawek.
Wersja 2.0.1
Data 4.11.2008
Poprawka: Nowe pliki loga nie są tworzone codziennie lub gdy rozmiar istniejącego pliku przekroczy 2MB.
Wersja 2.0.0
Data 27.07.2008
Nowość: Możliwość przetwarzania więcej niż jednej reguły dla jednej wiadomości.
Nowość: Wbudowany edytor stopek.
Nowość: Możliwość określenia, dla których odbiorców ma być dodawana stopka (zakres odbiorców).
Nowość: Rozbudowane możliwości definiowania zakresu nadawców na podstawie przynależności do grup lub jednostek organizacyjnych Active Directory.
Nowość: Rozbudowane możliwości definiowania zakresu nadawców na podstawie właściwości obiektów ActiveDirectory reprezentujących nadawców.
Nowość: Możliwość testowania, które reguły zostaną wybrane dla zadanego nadawcy i odbiorców.
Nowość: Możliwość wyłączenia dodawania stopek na podstawie zdefiniowanej frazy w temacie lub treści wiadomości.
Nowość: Statystyki przesyłanych wiadomości.
Nowość: Archiwizacja przesyłanych wiadomości.
Nowość: Szczegółowe logowanie w celach diagnostycznych.
Nowość: Zautomatyzowane przesyłanie plików dziennika do działu wsparcia technicznego producenta.
Zmiana: Zmieniony i ulepszony interfejs użytkownika.
Wersja 1.3.1
Data 29.01.2008
Nowość: Nowa zmienna [Initials] wstawiająca inicjały nadawcy.
Poprawka: W pewnych okolicznościach sygnatura mogła być źle wstawiana pod tekstem odpowiedzi wysyłanej z programu Outlook 2007.
Poprawka: Jeśli wiadomość przychodząca była adresowana do kilku użytkowników organizacji Exchange i jeden z nich nie istniał, wiadomość była traktowana jako wychodząca i dodawana do niej była stopka.
Wersja 1.3.0
Data 09.11.2007
Nowość: Możliwość definiowania podpisów zawierających obrazki.
Poprawka: Przy odpowiadaniu na wiadomości lub przesyłaniu ich dalej istnieje możliwość wstawiania podpisów bezpośrednio pod treścią odpowiedzi. Poprzednio podpis wstawiany był zawsze na końcu wiadomości.
Poprawka: Funkcjonalność "Nie wstawiaj stopki do wiadomości, jeśli już istnieje".
Wersja 1.2.1
Data 02.07.2007
Nowość: Pierwsza wersja programu.
Nasi Klienci: