CodeTwo Exchange Rules 2016

Zarządzaj podpisami użytkowników centralnie na Exchange 2016

Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Data publikacji: 26.02.2024
Ostatnia wersja: 1.20.0.0
Rozmiar: 40.3 MB


Wspierane platformy

Panel Administracyjny:
Windows Server 2022 / 2019 / 2016(1)
Windows 11 / 10(2)

Wsparcie tylko dla wersji 64-bitowych

Usługa Exchange Rules:
Exchange Server 2016 - z zainstalowaną rolą Mailbox

(1) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(2) W przypadku gdy Panel Administracyjny nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj tę aplikację ponownie na nowym systemie. 

Historia Wersji

Wersja1.20.0.0
Data:26.02.2024
Nowość:Możliwość konfiguracji warunków (lub wyjątków) dla swoich reguł na podstawie nagłówków wiadomości email. Pozwala to zastosować określoną akcję (np. dodać podpis) do wiadomości email zawierających zdefiniowaną nazwę nagłówka, wartość lub jedno i drugie.
Wersja1.19.0.0
Data:17.08.2023
Nowość:Możliwość ręcznej konfiguracji połączenia EWS do serwera Exchange podczas konfigurowania usługi Sent Items Update w środowisku hybrydowym.
Poprawka:W rzadkich przypadkach obrazy dodawane przez warunkowe pola dynamiczne wyświetlały się jako zwykłe załączniki.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.17.0.0
Data:14.09.2022
Nowość:Azure AD Graph API i Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) zostały zastąpione odpowiednio przez Microsoft Graph API i Microsoft Authentication Library (MSAL), które zapewniają lepsze bezpieczeństwo i niezawodność. Komponenty te służą do rejestracji CodeTwo Exchange Rules w Azure Active Directory tenanta Microsoft 365 podczas konfiguracji usługi Sent Items Update dla środowiska hybrydowego.
Nowość:Krok Microsoft 365 cloud został usunięty z kreatora konfiguracji usługi Sent Items Update dla środowiska hybrydowego. Chmura Office 365 Germany została wycofana przez Microsoft.
Nowość:Nowa wersja CodeTwo Exchange Rules Converter umożliwia teraz automatyczne przenoszenie reguł zawierających akcję Auto respond do CodeTwo Email Signatures 365. Przeniesione reguły są dostępne w aplikacji do zarządzania podpisami, w grupie reguł typu autoresponder.
Nowość:Do instalacji Panelu administracyjnego wymagany jest teraz pakiet Microsoft .NET Framework 4.6.2 lub jego nowsza wersja. Instalator programu może automatycznie pobrać i zainstalować wymaganą wersję .NET Framework.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.16.0.0
Data:31.01.2022
Nowość:Nowa uproszczona wersja edytora szablonów HTML, zaprojektowana z myślą o intuicyjnej obsłudze. Uproszczony edytor dostępny jest:
  • w zakładce Secure messages w ustawieniach programu,
  • w testerze reguł (Rules Tester) podczas tworzenia testowej wiadomości email.
Nowość:W momencie otwarcia biblioteki szablonów użytkownik jest teraz proszony o zezwolenie programowi na pobranie predefiniowanych szablonów z zasobu zewnętrznego (CodeTwo).
Poprawka:Naprawiono różne problemy związane z grafikami, które mogły wystąpić w szablonach:
  • zawierających warunkowe pola dynamiczne,
  • utworzonych w zakładce Secure messages w ustawieniach programu.
Wersja1.15.2.0
Data:27.10.2021
Poprawka:Usługa Sent Items Update skonfigurowana w środowisku hybrydowym nie mogła połączyć się z Microsoft 365 (Office 365) przy użyciu opcji automatycznej rejestracji aplikacji po tym, jak Microsoft wymusił na aplikacjach usługi Azure AD używanie domyślnego schematu lub zweryfikowanych domen w identyfikatorze URI.
Poprawka:Poprawiono synchronizację ustawień między wieloma instancjami CodeTwo Exchange Rules Service.
Wersja1.15.1.0
Data:10.08.2021
Poprawka:Usługa Sent Items Update nie mogła uzyskać adresu URL EWS przy użyciu usługi wykrywania automatycznego w środowisku, w którym zainstalowano najnowsze aktualizacje dla Exchange Server.
Wersja1.15.0.0
Data:09.06.2021
Nowość:Nowy edytor szablonów podpisów HTML, który umożliwia prostsze, szybsze i bardziej intuicyjne tworzenie podpisów.
Nowość:Nowa biblioteka szablonów podpisów. Zawiera wiele predefiniowanych szablonów podpisów, które można szybko dostosować przed załadowaniem ich do edytora w celu dalszego przetwarzania.
Nowość:Do edytora szablonu podpisów dodano warunkowe pola dynamiczne. Ta funkcja pozwala tworzyć niestandardowe warunkowe pola dynamiczne, które mogą zawierać wiele wartości. To, która wartość zastępuje dane pole warunkowe w podpisie, zależy od warunków zdefiniowanych przez użytkownika, które program sprawdza podczas dodawania podpisu do wiadomości email. Warunkowe pola dynamiczne mogą służyć na przykład do tego, aby dodać ogólny numer telefonu do podpisu email w przypadku, gdy nadawca nie ma określonego numeru telefonu w AD. Albo dodawać różne banery reklamowe do podpisów wybranych użytkowników.
Nowość:CodeTwo Exchange Rules Converter. Samodzielna aplikacja, która umożliwia automatyczne przesyłanie podpisów email, reguł dodawania podpisów i niestandardowych pól dynamicznych do CodeTwo Email Signatures 365 – programu do podpisów email w chmurze Microsoft 365.
Poprawka:Po dotarciu do odbiorców, zaszyfrowane lub podpisane cyfrowo wiadomości email, do których program dodał podpis, nie zawierały wszystkich oryginalnych adresów email określonych w polach Do/CC.
Wersja1.14.0.0
Data:27.10.2020
Nowość:

Wsparcie protokołu OAuth 2.0:

  • usługa Sent Items Update używa protokołu uwierzytelniania OAuth 2.0 do nawiązania połączenia i komunikacji z Exchange Online;
  • aby możliwe było dalsze korzystanie z usługi w środowisku hybrydowym, wymagana jest teraz rejestracja CodeTwo Exchange Rules w Azure Active Directory tenanta Microsoft 365 (Office 365) skonfigurowanego w takim środowisku. Program może przeprowadzić rejestrację automatycznie (wymagane uprawniania global admina) oraz umożliwia rejestrację ręczną.
Nowość:Wsparcie dla wiadomości zawierających właściwość CalendarPart.
Poprawka:Usługa Sent Items Update skonfigurowana w środowisku hybrydowym nie mogła uzyskać adresu URL EWS przy użyciu usługi wykrywania automatycznego.
Poprawka:Usługa Sent Items Update nie mogła znaleźć wiadomości email w folderze Elementy wysłane, jeśli zostały one wysłane z programu Apple Mail zainstalowanego na komputerach Mac.
Poprawka:Wiadomości, dla których został utworzony raport o zdarzeniu przez serwer Exchange, generowały błąd w plikach dziennika CodeTwo Exchange Rules Transport Agent, mimo że były poprawnie przetwarzane przez program.
Poprawka:Po zaimportowaniu reguł i ustawień z innego produktu CodeTwo, niektóre wpisy wygenerowane w pliku dziennika byłyby nieprawidłowo oznaczane jako błędy.
Poprawka:Poprawiona obsługa wiadomości szyfrowanych i podpisanych cyfrowo.
Wersja1.13.0.0
Data:29.01.2020
Nowość:Ulepszenia mechanizmu wstawiania kodów QR. Kody QR mogą teraz także zawierać więcej znaków.
Nowość:Nazwy usług CodeTwo Exchange Rules zostały skorygowane, aby uniknąć dwuznaczności.
Nowość:Optymalizacja obsługi podpisów email w formacie HTML.
Poprawka:Wstawienie banerów bocznych lub sekcji nagłówka do wiadomości email w formacie HTML powodowało usunięcie treści takiej wiadomości, jeżeli brakowało w niej znacznika <body>.
Poprawka:Po wybraniu opcji usunięcia poprzednich wystąpień podpisu email z konwersacji email, program usuwał również separatory odpowiedzi, jeżeli podpis ten kończył się kilkoma pustymi akapitami HTML.
Poprawka:W sporadycznych przypadkach usługa Sent Items Update (SIU) nie łączyła się z niektórymi środowiskami Exchange za pomocą Exchange Web Services.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.12.0.0
Data:24.01.2019
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja1.11.2.0
Data:18.10.2018
Nowość:Wsparcie dla protokołu Transport Layer Security 1.2 (TLS 1.2).
Wersja1.11.1.0
Data:10.09.2018
Poprawka:Obrazki osadzone (wbudowane) w podpisach email nie były wyświetlane w Outlook on the web (OWA) w środowiskach Exchange 2016 CU8 i nowszych.
Poprawka:Drobne zmiany UI.
Wersja1.11.0.0
Data23.05.2018
Nowość:Funkcja Insert HTML snippet w Edytorze, pozwalająca w łatwy sposób dodawać ankiety typu „one-click surveys” (badające satysfakcję klienta) do podpisów email.
Nowość:Ulepszenia funkcji Insert hyperlink: automatyczne dodawanie parametrów śledzenia kampanii Google, Matomo i Woopra do linków.
Zmiana:Drobne poprawki i optymalizacja reguł.
Zmiana:Koniec wsparcia dla maszyn 32-bitowych dla Panelu Administracyjnego. Program może być teraz instalowany jedynie na maszynach 64-bitowych.
Poprawka:Sporadyczne problemy usługi Sent Items Update (SIU) z aktualizacją niektórych wysłanych wiadomości.
Wersja1.10.2.101
Data20.11.2017
Nowość:AkcjaRestore images removed by iPhone and iPad: przywraca obrazki, które zostały automatycznie usunięte przez urządzenia iPhone lub iPad podczas odpowiadania na wiadomość.
Nowość:Możliwość odpowiedzi do wszystkich (opcja Reply All) w Testerze reguł.
Poprawka:Nie można było pobrać dużych plików diagnostycznych programu za pomocą opcji dostępnych w Panelu Administracyjnym.
Poprawka:Kolory zdefiniowane przez użytkownika nie były zapamiętywane w oknie wyboru koloru (dostępnym w Edytorze oraz podczas przypisywania koloru do kategorii reguły).
Poprawka:W pewnych sytuacjach, np. dla wiadomości z niestandardowym kodowaniem i wstawioną przez program stopką w formacie RTF, w otwartej wiadomości wyświetlany był kod źródłowy RTF.
Poprawka:W określonych przypadkach warunki Message type oraz Secure message type nie działały poprawnie.
Poprawka:Czasami notyfikacje o wygaśnięciu okresu próbnego lub o przekroczeniu liczby licencji dostarczane były z opóźnieniem.
Poprawka:Skrót klawiszowy Alt + S wywoływał zapisanie zmian w programie.
Poprawka:Drobne zmiany UI.
Wersja1.9.2.1
Data27.02.2017
Poprawka:Ulepszona analiza składniowa HTML treści wiadomości.
Poprawka:Ulepszony mechanizm sprawdzania grup AD.
Poprawka:Optymalizacja liczby wpisów w plikach dziennika (logach).
Wersja1.9.0.141
Data28.11.2016
Poprawka:Optymalizacja przetwarzania maili z włączoną opcją Message splitting.
Poprawka:Warunek "matches AD group" nie działał prawidłowo, jeśli zdefiniowany był w nim alias grupy.
Poprawka:Program usuwał body z wiadomości, w których źródło HTML było uszkodzone.
Poprawka:Optymalizacja kodu i drobne zmiany UI.
Wersja1.8.0.416
Data:02.11.2016
Poprawka:Gdy ustawiona była tygodniowa rekurencja, Scheduler błędnie włączał regułę w określonych przypadkach.
Poprawka:Optymalizacja algorytmu wyszukiwania miejsca wstawienia stopki.
Poprawka:Jeśli w programie włączona była opcja Access Rights, to użytkownicy z ograniczonym dostępem do Active Directory nie mogli korzystać z funkcji programu, do których powinni mieć dostęp.
Zmiana:Zaktualizowano EULA.
Wersja1.7.2.34
Data19.09.2016
Poprawka:Jeśli na serwerze zainstalowane były tylko serwisy bez modułu Administration Panel, wówczas po aktualizacji programu ustawienia nie były poprawnie konwertowane ze starszej wersji, a program nie wykonywał żadnych poprzednio skonfigurowanych reguł.
Poprawka:W niektórych sytuacjach w module Licensing wyświetlana była niewłaściwa liczba dni do końca okresu trial. Prawidłowa liczba dni była widoczna w oknie Server Monitor.
Poprawka:W stopkach wstawionych przez program do niektórych wiadomości bez body (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych), zamiast znaków specjalnych były wyświetlane znaki zapytania.
Poprawka:W niektórych wiadomościach bez body (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych), po przetworzeniu przez program duplikowała się informacja o załącznikach.
Wersja1.7.1.1
Data30.08.2016
Poprawka:Podczas przetwarzania niektórych specyficznych wiadomości (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych) program nieoczekiwanie usuwał z nich załączniki.
Poprawka:Program zainstalowany w specyficznych środowiskach na serwerze Exchange 2016 po aktualizacji do najnowszej wersji nie przetwarzał wiadomości bez ręcznego restartu usługi msExchangeTransport.
Wersja1.7.0.349
Data28.07.2016
Nowość:Dodano warunek Sender/Recipient matches AD group. Warunek jest spełniony dla wiadomości wysyłanych z lub na adres danej grupy AD, natomiast nie działa dla emaili wysyłanych z lub na adres członków tej grupy.
Nowość:Dodano podpowiedzi odnośnie konfiguracji reguł oraz edycji sygnatury.
Poprawka:W niektórych bardzo dużych środowiskach serwerowych z dużym ruchem emailowym do niektórych wiadomości nie były wstawiane stopki z powodu zbyt długiego czasu przetwarzania emaila.
Poprawka:Niektóre obrazki w stopkach wyświetlały się jako zwykłe załączniki w niektórych klientach pocztowych, np. w iPhone, Thunderbird.
Poprawka:Jeśli Scheduler w opcji Time range ustawiony był w cyklu Weekly lub Monthly, a czas aktywności reguły zawierał północ, Scheduler nie aktywował reguły.
Poprawka:Nie było możliwe stworzenie nowego warunku wewnątrz istniejącej grupy dwóch warunków w zakładkach Conditions/Exceptions.
Poprawka:Słowa kluczowe (keyword) zdefiniowane w zakładkach Conditions/Exception nie były usuwane z wiadomości, jeśli znajdowały się pomiędzy niektórymi znakami specjalnymi.
Poprawka:Niektóre specyficzne wiadomości (np. wysłane z pewnych skanerów sieciowych) nie były rozpoznawane przez program i w rezultacie nie aktywowały się dla nich reguły programu.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów i optymalizacja kodu.
Wersja1.6.0.1220
Data17 Maj 2016
Nowość:Przebudowano funkcjonalność zarządzania prawami dostępu – oparta jest obecnie na rolach i pozwala administratorowi ograniczyć prawa do opcji Server Monitor, do plików diagnostycznych, ustawień programu, poszczególnych zakładek w regule itd.
Nowość:Można zapisać aktualnie przygotowywaną sygnaturę do Template Library z poziomu edytora sygnatur.
Nowość:W każdej regule wyświetlana jest informacja o tym, kto ją stworzył oraz zmodyfikował i kiedy.
Nowość:Dodano pole wyszukiwania i filtrowania reguł.
Nowość:Na liście reguł można używać opcji przeciągnij & upuść oraz multiselekcji.
Nowość:Kategoryzowanie reguł przy pomocy kolorów.
Zmiana:Opcja „Create copy of the original message when updating Sent Items" jest teraz domyślnie wyłączona.
Poprawka:Prawa lokalnego administratora nie są już potrzebne, aby uruchomić Administration Panel.
Poprawka:Nie można było zapisać zmian w domyślnej treści nowej wiadomości, w którą opakowany jest podpisany cyfrowo lub zaszyfrowany mail.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów i optymalizacja kodu.
Wersja1.5.1.67
Data1 Gru 2015
Nowość:Pierwsza wersja programu.