CodeTwo Exchange Rules 2013

Program do zarządzania podpisami użytkowników dla Exchange 2013

Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Data publikacji: 14.09.2022
Ostatnia wersja: 2.17.0.0
Rozmiar: 43.2 MB


Wspierane platformy

Panel Administracyjny:
Windows Server 2022 / 2019 / 2016(1) / 2012 R2 / 2012
Windows 11 / 10(2) / 8.1

Wsparcie tylko dla wersji 64-bitowych

Usługa Exchange Rules:
Exchange Server 2013(3) - z zainstalowaną rolą Mailbox

(1) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(2) W przypadku gdy Panel Administracyjny nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj tę aplikację ponownie na nowym systemie.
(3) Jeśli używasz serwera Exchange 2013 z SP1, zastosuj się do tego artykułu KB.

win2012 

Historia Wersji

Wersja2.17.0.0
Data:14.09.2022
Nowość:Azure AD Graph API i Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) zostały zastąpione odpowiednio przez Microsoft Graph API i Microsoft Authentication Library (MSAL), które zapewniają lepsze bezpieczeństwo i niezawodność. Komponenty te służą do rejestracji CodeTwo Exchange Rules w Azure Active Directory tenanta Microsoft 365 podczas konfiguracji usługi Sent Items Update dla środowiska hybrydowego.
Nowość:Krok Microsoft 365 cloud został usunięty z kreatora konfiguracji usługi Sent Items Update dla środowiska hybrydowego. Chmura Office 365 Germany została wycofana przez Microsoft.
Nowość:Nowa wersja CodeTwo Exchange Rules Converter umożliwia teraz automatyczne przenoszenie reguł zawierających akcję Auto respond do CodeTwo Email Signatures for Office 365. Przeniesione reguły są dostępne w aplikacji do zarządzania podpisami, w grupie reguł typu autoresponder.
Nowość:Do instalacji Panelu administracyjnego wymagany jest teraz pakiet Microsoft .NET Framework 4.6.2 lub jego nowsza wersja. Instalator programu może automatycznie pobrać i zainstalować wymaganą wersję .NET Framework.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja2.16.0.0
Data:31.01.2022
Nowość:Nowa uproszczona wersja edytora szablonów HTML, zaprojektowana z myślą o intuicyjnej obsłudze. Uproszczony edytor dostępny jest:
  • w zakładce Secure messages w ustawieniach programu,
  • w testerze reguł (Rules Tester) podczas tworzenia testowej wiadomości email.
Nowość:W momencie otwarcia biblioteki szablonów użytkownik jest teraz proszony o zezwolenie programowi na pobranie predefiniowanych szablonów z zasobu zewnętrznego (CodeTwo).
Poprawka:Naprawiono różne problemy związane z grafikami, które mogły wystąpić w szablonach:
  • zawierających warunkowe pola dynamiczne,
  • utworzonych w zakładce Secure messages w ustawieniach programu.
Wersja2.15.2.0
Data:27.10.2021
Poprawka:Usługa Sent Items Update skonfigurowana w środowisku hybrydowym nie mogła połączyć się z Microsoft 365 (Office 365) przy użyciu opcji automatycznej rejestracji aplikacji po tym, jak Microsoft wymusił na aplikacjach usługi Azure AD używanie domyślnego schematu lub zweryfikowanych domen w identyfikatorze URI.
Poprawka:Poprawiono synchronizację ustawień między wieloma instancjami CodeTwo Exchange Rules Service.
Wersja2.15.1.0
Data:10.08.2021
Poprawka:Usługa Sent Items Update nie mogła uzyskać adresu URL EWS przy użyciu usługi wykrywania automatycznego w środowisku, w którym zainstalowano najnowsze aktualizacje dla Exchange Server.
Wersja2.15.0.0
Data:09.06.2021
Nowość:Nowy edytor szablonów podpisów HTML, który umożliwia prostsze, szybsze i bardziej intuicyjne tworzenie podpisów.
Nowość:Nowa biblioteka szablonów podpisów. Zawiera wiele predefiniowanych szablonów podpisów, które można szybko dostosować przed załadowaniem ich do edytora w celu dalszego przetwarzania.
Nowość:Do edytora szablonu podpisów dodano warunkowe pola dynamiczne. Ta funkcja pozwala tworzyć niestandardowe warunkowe pola dynamiczne, które mogą zawierać wiele wartości. To, która wartość zastępuje dane pole warunkowe w podpisie, zależy od warunków zdefiniowanych przez użytkownika, które program sprawdza podczas dodawania podpisu do wiadomości email. Warunkowe pola dynamiczne mogą służyć na przykład do tego, aby dodać ogólny numer telefonu do podpisu email w przypadku, gdy nadawca nie ma określonego numeru telefonu w AD. Albo dodawać różne banery reklamowe do podpisów wybranych użytkowników.
Nowość:CodeTwo Exchange Rules Converter. Samodzielna aplikacja, która umożliwia automatyczne przesyłanie podpisów email, reguł dodawania podpisów i niestandardowych pól dynamicznych do CodeTwo Email Signatures for Office 365 – programu do podpisów email w chmurze Microsoft 365.
Poprawka:Po dotarciu do odbiorców, zaszyfrowane lub podpisane cyfrowo wiadomości email, do których program dodał podpis, nie zawierały wszystkich oryginalnych adresów email określonych w polach Do/CC.
Wersja2.14.0.0
Data:27.10.2020
Nowość:

Wsparcie protokołu OAuth 2.0:

  • usługa Sent Items Update używa protokołu uwierzytelniania OAuth 2.0 do nawiązania połączenia i komunikacji z Exchange Online;
  • aby możliwe było dalsze korzystanie z usługi w środowisku hybrydowym, wymagana jest teraz rejestracja CodeTwo Exchange Rules w Azure Active Directory tenanta Microsoft 365 (Office 365) skonfigurowanego w takim środowisku. Program może przeprowadzić rejestrację automatycznie (wymagane uprawniania global admina) oraz umożliwia rejestrację ręczną.
Nowość:Wsparcie dla wiadomości zawierających właściwość CalendarPart.
Poprawka:Usługa Sent Items Update skonfigurowana w środowisku hybrydowym nie mogła uzyskać adresu URL EWS przy użyciu usługi wykrywania automatycznego.
Poprawka:Usługa Sent Items Update nie mogła znaleźć wiadomości email w folderze Elementy wysłane, jeśli zostały one wysłane z programu Apple Mail zainstalowanego na komputerach Mac.
Poprawka:Wiadomości, dla których został utworzony raport o zdarzeniu przez serwer Exchange, generowały błąd w plikach dziennika CodeTwo Exchange Rules Transport Agent, mimo że były poprawnie przetwarzane przez program.
Poprawka:Po zaimportowaniu reguł i ustawień z innego produktu CodeTwo, niektóre wpisy wygenerowane w pliku dziennika byłyby nieprawidłowo oznaczane jako błędy.
Poprawka:Poprawiona obsługa wiadomości szyfrowanych i podpisanych cyfrowo.
Wersja2.13.0.0
Data:29.01.2020
Nowość:Ulepszenia mechanizmu wstawiania kodów QR. Kody QR mogą teraz także zawierać więcej znaków.
Nowość:Nazwy usług CodeTwo Exchange Rules zostały skorygowane, aby uniknąć dwuznaczności.
Nowość:Optymalizacja obsługi podpisów email w formacie HTML.
Poprawka:Wstawienie banerów bocznych lub sekcji nagłówka do wiadomości email w formacie HTML powodowało usunięcie treści takiej wiadomości, jeżeli brakowało w niej znacznika <body>.
Poprawka:Po wybraniu opcji usunięcia poprzednich wystąpień podpisu email z konwersacji email, program usuwał również separatory odpowiedzi, jeżeli podpis ten kończył się kilkoma pustymi akapitami HTML.
Poprawka:W sporadycznych przypadkach usługa Sent Items Update (SIU) nie łączyła się z niektórymi środowiskami Exchange za pomocą Exchange Web Services.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja2.12.0.0
Data:24.01.2019
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja2.11.2.0
Data:18.10.2018
Nowość:Wsparcie dla protokołu Transport Layer Security 1.2 (TLS 1.2).
Wersja2.11.1.0
Data:10.09.2018
Poprawka:Drobne zmiany UI.
Wersja2.11.0.0
Data23.05.2018
Nowość:Funkcja Insert HTML snippet w Edytorze, pozwalająca w łatwy sposób dodawać ankiety typu „one-click surveys” (badające satysfakcję klienta) do podpisów email.
Nowość:Ulepszenia funkcji Insert hyperlink: automatyczne dodawanie parametrów śledzenia kampanii Google, Matomo i Woopra do linków.
Zmiana:Drobne poprawki i optymalizacja reguł.
Zmiana:Koniec wsparcia dla maszyn 32-bitowych dla Panelu Administracyjnego. Program może być teraz instalowany jedynie na maszynach 64-bitowych.
Poprawka:Sporadyczne problemy usługi Sent Items Update (SIU) z aktualizacją niektórych wysłanych wiadomości.
Wersja2.10.2.102
Data20.11.2017
Nowość:AkcjaRestore images removed by iPhone and iPad: przywraca obrazki, które zostały automatycznie usunięte przez urządzenia iPhone lub iPad podczas odpowiadania na wiadomość.
Nowość:Możliwość odpowiedzi do wszystkich (opcja Reply All) w Testerze reguł.
Poprawka:Nie można było pobrać dużych plików diagnostycznych programu za pomocą opcji dostępnych w Panelu Administracyjnym.
Poprawka:Kolory zdefiniowane przez użytkownika nie były zapamiętywane w oknie wyboru koloru (dostępnym w Edytorze oraz podczas przypisywania koloru do kategorii reguły).
Poprawka:W pewnych sytuacjach, np. dla wiadomości z niestandardowym kodowaniem i wstawioną przez program stopką w formacie RTF, w otwartej wiadomości wyświetlany był kod źródłowy RTF.
Poprawka:W określonych przypadkach warunki Message type oraz Secure message type nie działały poprawnie.
Poprawka:Czasami notyfikacje o wygaśnięciu okresu próbnego lub o przekroczeniu liczby licencji dostarczane były z opóźnieniem.
Poprawka:Skrót klawiszowy Alt + S wywoływał zapisanie zmian w programie.
Poprawka:Drobne zmiany UI.
Wersja2.9.2.2
Data27.02.2017
Poprawka:Ulepszona analiza składniowa HTML treści wiadomości.
Poprawka:Ulepszony mechanizm sprawdzania grup AD.
Poprawka:Optymalizacja liczby wpisów w plikach dziennika (logach).
Wersja2.9.0.142
Data28.11.2016
Poprawka:Optymalizacja przetwarzania maili z włączoną opcją Message splitting.
Poprawka:Warunek "matches AD group" nie działał prawidłowo, jeśli zdefiniowany był w nim alias grupy.
Poprawka:Program usuwał body z wiadomości, w których źródło HTML było uszkodzone.
Poprawka:Optymalizacja kodu i drobne zmiany UI.
Wersja2.8.0.417
Data:02.11.2016
Poprawka:Gdy ustawiona była tygodniowa rekurencja, Scheduler błędnie włączał regułę w określonych przypadkach.
Poprawka:Optymalizacja algorytmu wyszukiwania miejsca wstawienia stopki.
Poprawka:Jeśli w programie włączona była opcja Access Rights, to użytkownicy z ograniczonym dostępem do Active Directory nie mogli korzystać z funkcji programu, do których powinni mieć dostęp.
Zmiana:Zaktualizowano EULA.
Wersja2.7.2.33
Data19.09.2016
Poprawka:W środowisku z Exchange Server 2013 CU7 program nie wykonywał akcji na wiadomościach. Teraz jedynie maile bez body nie będą przetwarzane w takim środowisku (artykuł http://www.codetwo.com/kb/method-not-found/).
Poprawka:Jeśli na serwerze zainstalowane były tylko serwisy bez modułu Administration Panel, wówczas po aktualizacji programu ustawienia nie były poprawnie konwertowane ze starszej wersji, a program nie wykonywał żadnych poprzednio skonfigurowanych reguł.
Poprawka:W niektórych sytuacjach w module Licensing wyświetlana była niewłaściwa liczba dni do końca okresu trial. Prawidłowa liczba dni była widoczna w oknie Server Monitor.
Poprawka:W stopkach wstawionych przez program do niektórych wiadomości bez body (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych), zamiast znaków specjalnych były wyświetlane znaki zapytania.
Poprawka:W niektórych wiadomościach bez body (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych), po przetworzeniu przez program duplikowała się informacja o załącznikach.
Wersja2.7.1.11
Data30.08.2016
Poprawka:Podczas przetwarzania niektórych specyficznych wiadomości (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych) program nieoczekiwanie usuwał z nich załączniki.
Wersja2.7.0.348
Data28.07.2016
Nowość:Dodano warunek Sender/Recipient matches AD group. Warunek jest spełniony dla wiadomości wysyłanych z lub na adres danej grupy AD, natomiast nie działa dla emaili wysyłanych z lub na adres członków tej grupy.
Nowość:Dodano podpowiedzi odnośnie konfiguracji reguł oraz edycji sygnatury.
Poprawka:W niektórych bardzo dużych środowiskach serwerowych z dużym ruchem emailowym do niektórych wiadomości nie były wstawiane stopki z powodu zbyt długiego czasu przetwarzania emaila.
Poprawka:Niektóre obrazki w stopkach wyświetlały się jako zwykłe załączniki w niektórych klientach pocztowych, np. w iPhone, Thunderbird.
Poprawka:Jeśli Scheduler w opcji Time range ustawiony był w cyklu Weekly lub Monthly, a czas aktywności reguły zawierał północ, Scheduler nie aktywował reguły.
Poprawka:Nie było możliwe stworzenie nowego warunku wewnątrz istniejącej grupy dwóch warunków w zakładkach Conditions/Exceptions.
Poprawka:Słowa kluczowe (keyword) zdefiniowane w zakładkach Conditions/Exception nie były usuwane z wiadomości, jeśli znajdowały się pomiędzy niektórymi znakami specjalnymi.
Poprawka:Niektóre specyficzne wiadomości (np. wysłane z pewnych skanerów sieciowych) nie były rozpoznawane przez program i w rezultacie nie aktywowały się dla nich reguły programu.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów i optymalizacja kodu.
Wersja2.6.0.1222
Data17 Maj 2016
Nowość:Przebudowano funkcjonalność zarządzania prawami dostępu – oparta jest obecnie na rolach i pozwala administratorowi ograniczyć prawa do opcji Server Monitor, do plików diagnostycznych, ustawień programu, poszczególnych zakładek w regule itd.
Nowość:Można zapisać aktualnie przygotowywaną sygnaturę do Template Library z poziomu edytora sygnatur.
Nowość:W każdej regule wyświetlana jest informacja o tym, kto ją stworzył oraz zmodyfikował i kiedy.
Nowość:Dodano pole wyszukiwania i filtrowania reguł.
Nowość:Na liście reguł można używać opcji przeciągnij & upuść oraz multiselekcji.
Nowość:Kategoryzowanie reguł przy pomocy kolorów.
Zmiana:Opcja „Create copy of the original message when updating Sent Items" jest teraz domyślnie wyłączona.
Poprawka:Prawa lokalnego administratora nie są już potrzebne, aby uruchomić Administration Panel.
Poprawka:Nie można było zapisać zmian w domyślnej treści nowej wiadomości, w którą opakowany jest podpisany cyfrowo lub zaszyfrowany mail.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów i optymalizacja kodu.
Wersja2.5.2.47
Data03.03.2016
Nowość:Wsparcie dla środowiska Exchange Server 2013 z poprawką Cumulative Update 11.
Wersja2.5.0.726
Data02.11.2015
Nowość:Tester reguł: Możliwość testowania reguł bez wcześniejszego ich zapisywania.
Nowość:Pola dynamiczne {Message date} oraz {Current date/time} umożliwiają obecnie konwersję do wybranej strefy czasowej.
Nowość:Przenoszenie szablonów pomiędzy folderami w Template Library.
Nowość:Udoskonalona opcja Processing Trace w Testerze reguł.
Nowość:Odnowienie interfejsu użytkownika w Testerze reguł.
Nowość:Wstawianie pól dynamicznych wewnątrz znaczników w edytorze html.
Poprawka:Mechanizm usuwania sygnatur oraz fraz z wiadomości nie działał prawidłowo w określonych przypadkach.
Poprawka:Mechanizm zbierania informacji diagnostycznych (Collect all log files) nie działał poprawnie w niektórych środowiskach.
Poprawka:Wiadomości wysyłane od kontaktów Active Directory nie były poprawnie przetwarzane, jeśli kontakt należał do grupy AD określonej w warunku reguły.
Poprawka:Obrazki z zasobów sieciowych nie były poprawnie wstawiane do stopek.
Poprawka:W menu funkcjonalności {QRCode} nie były dostępne niektóre zmienne AD.
Poprawka:Konfiguracje niektórych pól dynamicznych nie były zapisywane w Template Library.
Wersja2.4.0.131
Data30.06.2015
Nowość:Dostosowanie programu do pracy w środowiskach hybrydowych Exchange on-premises/Exchange Online, w konfiguracji "centralized mail transport".
Wersja2.3.0.530
Data28.05.2015
Nowość:Przebudowany edytor html.
Nowość:Tworzenie i edycja social linków z poziomu edytora html.
Nowość:Aktualizacja programu nie nadpisuje zmian w plikach konfiguracyjnych.
Nowość:Możliwość zdefiniowania nadawcy w notyfikacjach wysyłanych przez program.
Nowość:Dodanie możliwości użycia rozszerzonych atrybutów Active Directory w Conditions i Exceptions.
Nowość:Optymalizacja programu: szybsze przetwarzanie splitowanych wiadomości, ulepszony algorytm określania pozycji stopek, poprawa mechanizmu komunikacji z Active Directory, optymalizacja wartości parametrów timeout i maxconnections.
Poprawka:Poprawa mechanizmu nawiązywania połączenia panelu Administratora z serwisami Exchange Rules. Zapamiętywanie parametrów ostatniego połączenia.
Poprawka:Program niepoprawnie przetwarzał Conditions/Exceptions kiedy definicja w operatorze matches AD Filter sprawdzała pustą wartość.
Poprawka:W specyficznych scenariuszach, obrazki w wysyłanej wiadomości miały nieprawidłową kolejność.
Poprawka:Link generowany przez placeholder Web page as link nie był poprawnie wyświetlany w kliencie pocztowym OWA.
Poprawka:Program usuwał znaki backslash w wysyłanych wiadomościach, w formacie RTF.
Poprawka:W specyficznych scenariuszach dodana sygnatura nie była widoczna w wysyłanych wiadomościach, w formacie RTF.
Poprawka:Wiadomość opakowująca wiadomości szyfrowane i podpisane cyfrowo nie wyświetlała wszystkich odbiorców w polach DO oraz DW.
Wersja2.2.1
Data04.03.2015
Nowość:Program od teraz umożliwia przetwarzanie wiadomości szyfrowanych i podpisanych cyfrowo.
Nowość:Zmienna AD {Photo} ma nowe właściwości pozwalające na zmianę wymiarów zdjęć z AD. Dzięki tej opcji, zdjęcia w wiadomościach przetworzonych przez program zostaną wyświetlone w zdefiniowanych wymiarach.
Nowość:Serwis Sent Items Update został przebudowany. Serwis został zoptymalizowany i jest obecnie konfigurowany przy użyciu dedykowanego kreatora.
Nowość:Program umożliwia edytowanie słów kluczowych w warunkach/wyjątkach Subject / Body.
Nowość:Program wysyła notyfikacje do wybranych użytkowników, jeśli liczba licencji zbliża się do liczby licencji z dostępnej puli.
Poprawka:W specyficznych środowiskach wieloserwerowych (role Hub Transport, Mailbox i CAS zainstalowane na osobnych serwerach), serwis Sent Items Update nie aktualizował wiadomości w folderach Wysłane wiadomości.
Poprawka:Po ustawieniu warunku Sender belongs to AD group, wiadomości wysłane przez użytkowników w imieniu grupy dystrybucyjnej, były nieprawidłowo przetwarzane przez program.
Poprawka:Obrazy wstawione w nowych szablonach, nie były prawidłowo wyświetlane w Template Library.
Poprawka:W niektórych przypadkach program nie przetwarzał reguł dla użytkowników zablokowanych w Active Directory.
Poprawka:W niektórych przypadkach słowa kluczowe użyte razem ze znakami specjalnymi były traktowane przez program, jako wyrażenia regularne. Powodowało to nieprzetwarzanie reguł. Obecnie, znaki specjalne są traktowane, jako element słowa kluczowego.
Poprawka:Zmienne AD {Email as link} i {Webpage as link} były niewłaściwie konwertowane podczas importowania ustawień z poprzedniej wersji programu 1.x.
Poprawka:Reguły dla grup dystrybucyjnych powyżej 1500 użytkowników nie były prawidłowo przetwarzane.
Wersja2.1.0
Data:23.10.2014
Nowość:Pełne wsparcie dla środowisk wieloserwerowych oraz poprawiona wydajność programu.
Nowość:Nowa architektura programu: Service jest instalowany bezpośrednio na maszynie z serwerem Exchange, a Panel Administracyjny (Administration Panel) jest instalowany na dowolnym komputerze, nawet na takim znajdującym się po za domeną. Dodatkowo, konfigurator praw dostępu (Access Rights) wraz z opcją Logon settings umożliwiają przypisanie praw dostępu dla użytkowników zarządzających różnymi instancjami Panelu Administracyjnego.
Nowość:Wprowadzono mechanizm odpowiedzialny za automatyczną replikację ustawień w czasie rzeczywistym pomiędzy usługami / komponentami programu.
Nowość:Wprowadzono funkcję Server Monitor pozwalającą kontrolować kilka serwerów w zakresie usług programu (Service i Sent Items Update), wydajności mechanizmu przetwarzania reguł i ilości licencji.
Nowość:Program wspiera użycie aliasów Exchange w warunkach Sender i Recipient.
Nowość:Zmodernizowany interfejs użytkownika w Panelu Administracyjnym.
Nowość:Ustawienia Scope of recipients / Scope of senders / Triggering and suppressing definiuje się obecnie w osobnych zakładkach Conditions / Exceptions w Panelu Administracyjnym. Program pozwala również na grupowanie i łączenie wybranych Warunków / Wyjątków dla definiowania bardziej złożonych warunków reguł.
Nowość:Dostępny jest nowy warunek: Message type. Warunek umożliwia zdefiniowanie typu wiadomości, dla której reguła zostanie wykonana.
Nowość:Sygnatury / noty prawne definiowane są obecnie w osobnej zakładce Actions w Panelu Administracyjnym.
Nowość:Dla większego komfortu użytkowania, akcja Insert disclaimer / signature została rozdzielona na dwie osobne akcje: Insert disclaimer oraz Insert signature.
Nowość:Dostępna jest nowa akcja Apply full message composition. Akcja umożliwia projektowanie złożonych układów wiadomości.
Nowość:Nowe podejście do projektowania stopek / not prawnych poprzez ulepszony Edytor Szablonów (Editor). Edytor umożliwia dodatkowo ręczne dodawanie pól dynamicznych do szablonów w Edytorze Szablonów.
Nowość:Określenie miejsca wstawiania sygnatur / not prawnych w wiadomościach definiowane jest obecnie bezpośrednio w Edytorze sygnatur w dodatkowych opcjach.
Nowość:Definicja wykrywania już istniejących sygnatur / not prawnych jest obecnie dostępna bezpośrednio z poziomu Edytora sygnatur w dodatkowych opcjach.
Nowość:Przedział czasowy działania reguł (Scheduler) oraz przetwarzanie kolejnych reguł (Processing subsequent rules) definiowane są obecnie w zakładce Options w Panelu Administracyjnym.
Nowość:Możliwość tworzenia niestandardowych pól dynamicznych (Custom placeholders), bezpośrednio w ustawieniach programu.
Nowość:Zmodernizowano narzędzie Settings Importer, które obecnie umożliwia zaimportowanie ustawień z poprzednich wersji produktów z rodziny CodeTwo Exchange Rules.
Nowość:Zmodernizowano Bibliotekę szablonów stopek.
Nowość:Zmodernizowano Tester Reguł.
Poprawka:Logika działania checkbox’a w Edytorze adresów email dla warunków Nadawca (Sender) / Odbiorca (Recipient) została odwrócona i obecnie zaznaczenie checkbox’a inicjuje proces dopasowywania adresu email nadawcy / odbiorcy oryginalnej wiadomości do jego adekwatnych aliasów w AD podczas przetwarzania wiadomości.
Wersja1.4.5
Data:27.02.2014
Nowość:Wsparcie dla wiadomości wysyłanych przez OWA w Internet Explorer 11.
Poprawka:Ulepszony mechanizm pozycjonowania dla stopek email dodawanych do odpowiedzi w konwersacji lub przekazywanych wiadomości.
Poprawka:Szablon “Bottom Signature - Logo” został usunięty z Biblioteki Szablonów, gdyż generował błędy w Podglądzie Wydarzeń (Event Viewer).
Wersja1.4.4
Data:27.09.2013
Nowość:Mechanizm, który umożliwia określenie głębokości szukania użytkowników w zagnieżdżonych grupach Active Directory.
Nowość:Mechanizm umożliwiający zdefiniowanie maksymalnego czasu procesowania wiadomości, po którym zostanie ona wysłana bez wykonania jakiejkolwiek akcji.
Poprawka:Style ustawione w stopkach zawierających cudzysłów (np. czcionka zastosowana dla całej stopki) były nieprawidłowo stosowane.
Poprawka:Ustawienie warunku dla grupy AD w regule nie było widoczne w plikach dziennika.
Poprawka:Udoskonalenie wstawiania stopki email bezpośrednio pod ostatnią odpowiedzią w konwersacji.
Poprawka:Zasoby Biblioteki Szablonów (*.resources.dll) były błędnie ładowane, co powodowało błędy rejestrowania w plikach dziennika.
Wersja1.3.0
Data:24.05.2013
Poprawka:Edytor: Opcje kopiuj/wytnij/wklej (copy/cut/paste) nie działały dla wybranych tekstów w formacie RTF.
Poprawka:Poprawki w mechanizmie konwersji obrazu między formatami HTML i RTF.
Poprawka:Aktualizacja not prawnych/podpisów w wiadomościach nie zawierających część TNEF w folderze Elementy Wysłane.
Wersja1.2.0
Data:5.04.2013
Nowość:Program wykrywa ile razy te same wiadomości są procesowane przez Hub Transport Server (ten sam lub inny powiązany serwer z zainstalowaną rolą Hub Transport). Jeśli wiadomości są procesowane więcej niż raz przez serwer, program przetworzy je tylko raz.
Nowość:Opcje dostosowania limitów czasu w ustawieniach usługi CodeTwo Exchange Rules Settings Server i możliwość zablokowania restartów tej usługi.
Poprawka:Usługa CodeTwo Exchange Rules Settings Server była ponownie uruchamiana w wersji desktopowej.
Poprawka:Ulepszona odporność agenta na błędy kodu HTML w stopkach email.
Wersja1.0.0
Data22.01.2013
Nowość:Pierwsza wersja programu.