CodeTwo Exchange Rules 2010

Menadżer do podpisów email dla Exchange 2010

Pobierz

30-dniowa wersja testowa;
nie wymaga karty kredytowej

Data publikacji: 29.01.2020
Ostatnia wersja: 3.13.0.0
Rozmiar: 63.1 MB


Wspierane platformy

Panel Administracyjny:
Windows Server 2019 / 2016(1) / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2003 R2
Small Business Server 2011
Windows 10(2) / 8.1 / 8 / 7

Wsparcie tylko dla wersji 64-bitowych

Usługa Exchange Rules:
Exchange Server 2010 - z zainstalowaną rolą Hub Transport

(1) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(2) W przypadku gdy Panel Administracyjny nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj tę aplikację ponownie na nowym systemie. 

Historia Wersji

Wersja3.13.0.0
Data:29.01.2020
Nowość:Ulepszenia mechanizmu wstawiania kodów QR. Kody QR mogą teraz także zawierać więcej znaków.
Nowość:Nazwy usług CodeTwo Exchange Rules zostały skorygowane, aby uniknąć dwuznaczności.
Nowość:Optymalizacja obsługi podpisów email w formacie HTML.
Poprawka:Wstawienie banerów bocznych lub sekcji nagłówka do wiadomości email w formacie HTML powodowało usunięcie treści takiej wiadomości, jeżeli brakowało w niej znacznika <body>.
Poprawka:Po wybraniu opcji usunięcia poprzednich wystąpień podpisu email z konwersacji email, program usuwał również separatory odpowiedzi, jeżeli podpis ten kończył się kilkoma pustymi akapitami HTML.
Poprawka:W sporadycznych przypadkach usługa Sent Items Update (SIU) nie łączyła się z niektórymi środowiskami Exchange za pomocą Exchange Web Services.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja3.12.0.0
Data:24.01.2019
Poprawka:Poprawa drobnych błędów.
Wersja3.11.2.0
Data:22.10.2018
Nowość:Wsparcie dla protokołu Transport Layer Security 1.2 (TLS 1.2).
Wersja3.11.1.0
Data:10.09.2018
Poprawka:Drobne zmiany UI.
Wersja3.11.0.0
Data23.05.2018
Nowość:Funkcja Insert HTML snippet w Edytorze, pozwalająca w łatwy sposób dodawać ankiety typu „one-click surveys” (badające satysfakcję klienta) do podpisów email.
Nowość:Ulepszenia funkcji Insert hyperlink: automatyczne dodawanie parametrów śledzenia kampanii Google, Matomo i Woopra do linków.
Zmiana:Drobne poprawki i optymalizacja reguł.
Zmiana:Koniec wsparcia dla maszyn 32-bitowych dla Panelu Administracyjnego. Program może być teraz instalowany jedynie na maszynach 64-bitowych.
Poprawka:Sporadyczne problemy usługi Sent Items Update (SIU) z aktualizacją niektórych wysłanych wiadomości.
Wersja3.10.2.103
Data20.11.2017
Nowość:AkcjaRestore images removed by iPhone and iPad: przywraca obrazki, które zostały automatycznie usunięte przez urządzenia iPhone lub iPad podczas odpowiadania na wiadomość.
Nowość:Możliwość odpowiedzi do wszystkich (opcja Reply All) w Testerze reguł.
Poprawka:Nie można było pobrać dużych plików diagnostycznych programu za pomocą opcji dostępnych w Panelu Administracyjnym.
Poprawka:Kolory zdefiniowane przez użytkownika nie były zapamiętywane w oknie wyboru koloru (dostępnym w Edytorze oraz podczas przypisywania koloru do kategorii reguły).
Poprawka:W pewnych sytuacjach, np. dla wiadomości z niestandardowym kodowaniem i wstawioną przez program stopką w formacie RTF, w otwartej wiadomości wyświetlany był kod źródłowy RTF.
Poprawka:W określonych przypadkach warunki Message type oraz Secure message type nie działały poprawnie.
Poprawka:Czasami notyfikacje o wygaśnięciu okresu próbnego lub o przekroczeniu liczby licencji dostarczane były z opóźnieniem.
Poprawka:Skrót klawiszowy Alt + S wywoływał zapisanie zmian w programie.
Poprawka:Drobne zmiany UI.
Wersja3.9.2.3
Data28.11.2016
Poprawka:Optymalizacja przetwarzania maili z włączoną opcją Message splitting.
Poprawka:Warunek "matches AD group" nie działał prawidłowo, jeśli zdefiniowany był w nim alias grupy.
Poprawka:Program usuwał body z wiadomości, w których źródło HTML było uszkodzone.
Poprawka:Optymalizacja kodu i drobne zmiany UI.
Wersja3.8.0.418
Data:02.11.2016
Poprawka:Gdy ustawiona była tygodniowa rekurencja, Scheduler błędnie włączał regułę w określonych przypadkach.
Poprawka:Optymalizacja algorytmu wyszukiwania miejsca wstawienia stopki.
Poprawka:Jeśli w programie włączona była opcja Access Rights, to użytkownicy z ograniczonym dostępem do Active Directory nie mogli korzystać z funkcji programu, do których powinni mieć dostęp.
Zmiana:Zaktualizowano EULA.
Wersja3.7.2.32
Data19.09.2016
Poprawka:Jeśli na serwerze zainstalowane były tylko serwisy bez modułu Administration Panel, wówczas po aktualizacji programu ustawienia nie były poprawnie konwertowane ze starszej wersji, a program nie wykonywał żadnych poprzednio skonfigurowanych reguł.
Poprawka:W niektórych sytuacjach w module Licensing wyświetlana była niewłaściwa liczba dni do końca okresu trial. Prawidłowa liczba dni była widoczna w oknie Server Monitor.
Poprawka:W stopkach wstawionych przez program do niektórych wiadomości bez body (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych), zamiast znaków specjalnych były wyświetlane znaki zapytania.
Poprawka:W niektórych wiadomościach bez body (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych), po przetworzeniu przez program duplikowała się informacja o załącznikach.
Wersja3.7.1.3
Data30.08.2016
Poprawka:Podczas przetwarzania niektórych specyficznych wiadomości (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych) program nieoczekiwanie usuwał z nich załączniki.
Wersja3.7.0.347
Data28.07.2016
Nowość:Dodano warunek Sender/Recipient matches AD group. Warunek jest spełniony dla wiadomości wysyłanych z lub na adres danej grupy AD, natomiast nie działa dla emaili wysyłanych z lub na adres członków tej grupy.
Nowość:Dodano podpowiedzi odnośnie konfiguracji reguł oraz edycji sygnatury.
Poprawka:W niektórych bardzo dużych środowiskach serwerowych z dużym ruchem emailowym do niektórych wiadomości nie były wstawiane stopki z powodu zbyt długiego czasu przetwarzania emaila.
Poprawka:Niektóre obrazki w stopkach wyświetlały się jako zwykłe załączniki w niektórych klientach pocztowych, np. w iPhone, Thunderbird.
Poprawka:Jeśli Scheduler w opcji Time range ustawiony był w cyklu Weekly lub Monthly, a czas aktywności reguły zawierał północ, Scheduler nie aktywował reguły.
Poprawka:Nie było możliwe stworzenie nowego warunku wewnątrz istniejącej grupy dwóch warunków w zakładkach Conditions/Exceptions.
Poprawka:Słowa kluczowe (keyword) zdefiniowane w zakładkach Conditions/Exception nie były usuwane z wiadomości, jeśli znajdowały się pomiędzy niektórymi znakami specjalnymi.
Poprawka:Niektóre specyficzne wiadomości (np. wysłane z pewnych skanerów sieciowych) nie były rozpoznawane przez program i w rezultacie nie aktywowały się dla nich reguły programu.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów i optymalizacja kodu.
Wersja3.6.0.1218
Data17 Maj 2016
Nowość:Przebudowano funkcjonalność zarządzania prawami dostępu – oparta jest obecnie na rolach i pozwala administratorowi ograniczyć prawa do opcji Server Monitor, do plików diagnostycznych, ustawień programu, poszczególnych zakładek w regule itd.
Nowość:Można zapisać aktualnie przygotowywaną sygnaturę do Template Library z poziomu edytora sygnatur.
Nowość:W każdej regule wyświetlana jest informacja o tym, kto ją stworzył oraz zmodyfikował i kiedy.
Nowość:Dodano pole wyszukiwania i filtrowania reguł.
Nowość:Na liście reguł można używać opcji przeciągnij & upuść oraz multiselekcji.
Nowość:Kategoryzowanie reguł przy pomocy kolorów.
Zmiana:Opcja „Create copy of the original message when updating Sent Items" jest teraz domyślnie wyłączona.
Poprawka:Prawa lokalnego administratora nie są już potrzebne, aby uruchomić Administration Panel.
Poprawka:Nie można było zapisać zmian w domyślnej treści nowej wiadomości, w którą opakowany jest podpisany cyfrowo lub zaszyfrowany mail.
Poprawka:Poprawa drobnych błędów i optymalizacja kodu.
Wersja3.5.0.728
Data02 Lis 2015
Nowość:Tester reguł: Możliwość testowania reguł bez wcześniejszego ich zapisywania.
Nowość:Pola dynamiczne {Message date} oraz {Current date/time} umożliwiają obecnie konwersję do wybranej strefy czasowej.
Nowość:Przenoszenie szablonów pomiędzy folderami w Template Library.
Nowość:Udoskonalona opcja Processing Trace w Testerze reguł.
Nowość:Odnowienie interfejsu użytkownika w Testerze reguł.
Nowość:Wstawianie pól dynamicznych wewnątrz znaczników img w edytorze html.
Poprawka:Mechanizm usuwania sygnatur oraz fraz z wiadomości nie działał prawidłowo w określonych przypadkach.
Poprawka:Mechanizm zbierania informacji diagnostycznych (Collect all log files) nie działał poprawnie w niektórych środowiskach.
Poprawka:Wiadomości wysyłane od kontaktów Active Directory nie były poprawnie przetwarzane, jeśli kontakt należał do grupy AD określonej w warunku reguły.
Poprawka:Obrazki z zasobów sieciowych nie były poprawnie wstawiane do stopek.
Poprawka:W menu funkcjonalności {QRCode} nie były dostępne niektóre zmienne AD.
Poprawka:Konfiguracje niektórych pól dynamicznych nie były zapisywane w Template Library.
Wersja3.4.0.130
Data30 Cze 2015
Nowość:Dostosowanie programu do pracy w środowiskach hybrydowych Exchange on-premises/Exchange Online, w konfiguracji "centralized mail transport".
Wersja3.3.0.529
Data28 Maj 2015
Nowość:Przebudowany edytor html.
Nowość:Tworzenie i edycja social linków z poziomu edytora html.
Nowość:Aktualizacja programu nie nadpisuje zmian w plikach konfiguracyjnych.
Nowość:Możliwość zdefiniowania nadawcy w notyfikacjach wysyłanych przez program.
Nowość:Dodanie możliwości użycia rozszerzonych atrybutów Active Directory w Conditions i Exceptions.
Nowość:Optymalizacja programu: szybsze przetwarzanie splitowanych wiadomości, ulepszony algorytm określania pozycji stopek, poprawa mechanizmu komunikacji z Active Directory, optymalizacja wartości parametrów timeout i maxconnections.
Poprawka:Poprawa mechanizmu nawiązywania połączenia panelu Administratora z serwisami Exchange Rules. Zapamiętywanie parametrów ostatniego połączenia.
Poprawka:Program niepoprawnie przetwarzał Conditions/Exceptions kiedy definicja w operatorze matches AD Filter sprawdzała pustą wartość.
Poprawka:W specyficznych scenariuszach, obrazki w wysyłanej wiadomości miały nieprawidłową kolejność.
Poprawka:Link generowany przez placeholder Web page as link nie był poprawnie wyświetlany w kliencie pocztowym OWA.
Poprawka:Program usuwał znaki backslash w wysyłanych wiadomościach, w formacie RTF.
Poprawka:W specyficznych scenariuszach dodana sygnatura nie była widoczna w wysyłanych wiadomościach, w formacie RTF.
Poprawka:Wiadomość opakowująca wiadomości szyfrowane i podpisane cyfrowo nie wyświetlała wszystkich odbiorców w polach DO oraz DW.
Wersja3.2.1
Data04 Mar 2015
Nowość:Program od teraz umożliwia przetwarzanie wiadomości szyfrowanych i podpisanych cyfrowo.
Nowość:Zmienna AD {Photo} ma nowe właściwości pozwalające na zmianę wymiarów zdjęć z AD. Dzięki tej opcji, zdjęcia w wiadomościach przetworzonych przez program zostaną wyświetlone w zdefiniowanych wymiarach.
Nowość:Serwis Sent Items Update został przebudowany. Serwis został zoptymalizowany i jest obecnie konfigurowany przy użyciu dedykowanego kreatora.
Nowość:Program umożliwia edytowanie słów kluczowych w warunkach/wyjątkach Subject / Body.
Nowość:Program wysyła notyfikacje do wybranych użytkowników, jeśli liczba licencji zbliża się do liczby licencji z dostępnej puli.
Poprawka:W specyficznych środowiskach wieloserwerowych (role Hub Transport, Mailbox i CAS zainstalowane na osobnych serwerach), serwis Sent Items Update nie aktualizował wiadomości w folderach Wysłane wiadomości.
Poprawka:Po ustawieniu warunku Sender belongs to AD group, wiadomości wysłane przez użytkowników w imieniu grupy dystrybucyjnej, były nieprawidłowo przetwarzane przez program.
Poprawka:Obrazy wstawione w nowych szablonach, nie były prawidłowo wyświetlane w Template Library.
Poprawka:W niektórych przypadkach program nie przetwarzał reguł dla użytkowników zablokowanych w Active Directory.
Poprawka:W niektórych przypadkach słowa kluczowe użyte razem ze znakami specjalnymi były traktowane przez program, jako wyrażenia regularne. Powodowało to nieprzetwarzanie reguł. Obecnie, znaki specjalne są traktowane, jako element słowa kluczowego.
Poprawka:Zmienne AD {Email as link} i {Webpage as link} były niewłaściwie konwertowane podczas importowania ustawień z poprzedniej wersji programu 1.x.
Poprawka:Reguły dla grup dystrybucyjnych powyżej 1500 użytkowników nie były prawidłowo przetwarzane.
Wersja3.1.0
Data23 Paź 2014
Nowość:Pełne wsparcie dla środowisk wieloserwerowych oraz poprawiona wydajność programu.
Nowość:Nowa architektura programu: Service jest instalowany bezpośrednio na maszynie z serwerem Exchange, a Panel Administracyjny (Administration Panel) jest instalowany na dowolnym komputerze, nawet na takim znajdującym się po za domeną. Dodatkowo, konfigurator praw dostępu (Access Rights) wraz z opcją Logon settings umożliwiają przypisanie praw dostępu dla użytkowników zarządzających różnymi instancjami Panelu Administracyjnego.
Nowość:Wprowadzono mechanizm odpowiedzialny za automatyczną replikację ustawień w czasie rzeczywistym pomiędzy usługami / komponentami programu.
Nowość:Wprowadzono funkcję Server Monitor pozwalającą kontrolować kilka serwerów w zakresie usług programu (Service i Sent Items Update), wydajności mechanizmu przetwarzania reguł i ilości licencji.
Nowość:Program wspiera użycie aliasów Exchange w warunkach Sender i Recipient.
Nowość:Zmodernizowany interfejs użytkownika w Panelu Administracyjnym.
Nowość:Ustawienia Scope of recipients / Scope of senders / Triggering and suppressing definiuje się obecnie w osobnych zakładkach Conditions / Exceptions w Panelu Administracyjnym. Program pozwala również na grupowanie i łączenie wybranych Warunków / Wyjątków dla definiowania bardziej złożonych warunków reguł.
Nowość:Dostępny jest nowy warunek: Message type. Warunek umożliwia zdefiniowanie typu wiadomości, dla której reguła zostanie wykonana.
Nowość:Sygnatury / noty prawne definiowane są obecnie w osobnej zakładce Actions w Panelu Administracyjnym.
Nowość:Dla większego komfortu użytkowania, akcja Insert disclaimer / signature została rozdzielona na dwie osobne akcje: Insert disclaimer oraz Insert signature.
Nowość:Dostępna jest nowa akcja Apply full message composition. Akcja umożliwia projektowanie złożonych układów wiadomości.
Nowość:Nowe podejście do projektowania stopek / not prawnych poprzez ulepszony Edytor Szablonów (Editor). Edytor umożliwia dodatkowo ręczne dodawanie pól dynamicznych do szablonów w Edytorze Szablonów.
Nowość:Określenie miejsca wstawiania sygnatur / not prawnych w wiadomościach definiowane jest obecnie bezpośrednio w Edytorze sygnatur w dodatkowych opcjach.
Nowość:Definicja wykrywania już istniejących sygnatur / not prawnych jest obecnie dostępna bezpośrednio z poziomu Edytora sygnatur w dodatkowych opcjach.
Nowość:Przedział czasowy działania reguł (Scheduler) oraz przetwarzanie kolejnych reguł (Processing subsequent rules) definiowane są obecnie w zakładce Options w Panelu Administracyjnym.
Nowość:Możliwość tworzenia niestandardowych pól dynamicznych (Custom placeholders), bezpośrednio w ustawieniach programu.
Nowość:Zmodernizowano narzędzie Settings Importer, które obecnie umożliwia zaimportowanie ustawień z poprzednich wersji produktów z rodziny CodeTwo Exchange Rules.
Nowość:Zmodernizowano Bibliotekę szablonów stopek.
Nowość:Zmodernizowano Tester Reguł.
Poprawka:Logika działania checkbox’a w Edytorze adresów email dla warunków Nadawca (Sender) / Odbiorca (Recipient) została odwrócona i obecnie zaznaczenie checkbox’a inicjuje proces dopasowywania adresu email nadawcy / odbiorcy oryginalnej wiadomości do jego adekwatnych aliasów w AD podczas przetwarzania wiadomości.
Wersja2.4.5
Data27 Lut 2014
Nowość:Wsparcie dla wiadomości wysyłanych z OWA na Internet Explorer 11.
Poprawka:Poprawienie mechanizmu pozycjonowania stopek dodawanych w wiadomościach typu „Odpowiedz” i „Prześlij dalej”.
Poprawka:Usunięcie z biblioteki przykładowej templaty “Bottom Signature - Logo” z uwagi na generowane przez nią błędy w Dzienniku Zdarzeń.
Wersja2.4.4
Data25 Wrz 2013
Nowość:Mechanizm pozwalający określić głębokość wyszukiwania użytkowników w zagnieżdżonych grupach AD.
Nowość:Mechanizm pozwalający określić maksymalny czas przetwarzania wiadomości, po którym wiadomość zostaje wysłana bez wykonania żadnej akcji.
Poprawka:Style z podwójnymi cudzysłowami ustawione w stopce (np. czcionka określona dla całej stopki) były nieprawidłowo wstawiane.
Poprawka:Informacja o wyborze grupy AD jako warunku nie była umieszczana w logach programu.
Poprawka:Usprawnienie mechanizmu wstawiania stopki bezpośrednio pod odpowiedzią.
Wersja2.4.0
Data18 Cze 2013
Nowość:Wsparcie dla Exchange 2010 SP3 Rollup 1.
Wersja2.3.0
Data24 Maj 2013
Poprawka:

Edytor: Obsługa akcji kopiuj/wytnij/wklej z prawego przycisku myszy nie działała dla zaznaczonego tekstu w formacie RTF.

Poprawka:Poprawki w edytorze stopek dotyczące konwertowania obrazków z formatu HTML do formatu RTF.
Poprawka:Aktualizacja stopek w wiadomościach nie zawierających TNEF w folderze Sent Items.
Wersja2.2.0
Data5 Kwi 2013
Nowość:Program wykrywa, czy mail przechodzi więcej niż raz przez serwer z rolą Hub Transport (ten sam lub różne) i w takim przypadku nie przetwarza wiadomości wielokrotnie.
Nowość:Możliwość sterowania czasem oczekiwania usługi CodeTwo Exchange Rules Settings Server lub wyłączenia restartów tej usługi.
Poprawka:W wersji desktop była restartowana usługa CodeTwo Exchange Rules Settings Server.
Poprawka:Usprawnienie mechaniki wstawiania podpisu bezpośrednio pod odpowiedzią (z uwzględnieniem MSHTML10).
Poprawka:Zwiększenie odporności agenta na błędny kod HTML w podpisie.
Wersja2.1.1
Data18 Gru 2012
Nowość:Wsparcie dla wiadomości wysyłanych z klienta pocztowego MS Outlook 2013.
Poprawka:Naprawiono błąd ‘Failed to execute action 'Insert disclaimer/signature'. Error: Workspace 'MSHTML10' not found in file C:\Program Files\CodeTwo\CodeTwo Exchange Rules Pro\Data\PosFinder.dat.’
Poprawka:Naprawiono błąd związany z biblioteką ER.Shared.Common.
Poprawka:Data wysyłania wiadomości zgodna z LocalTime.
Wersja2.1.0
Data28 Lis 2012
Poprawka:Nowy komponent do przetwarzania maili w formacie RTF, poprawiający m. in. problemy z wydajnością programu.
Poprawka:Adresaci umieszczeni w polu UDW (BCC) nie byli wyświetlani w folderze Wiadomości Wysłane po zaktualizowaniu wiadomości przez usługę Sent Items Updater.
Wersja2.0.1
Data12 Paź 2012
Nowość:Notyfikacje dla administratora na temat krytycznych wydarzeń związanych z programem.
Poprawka:Wymuszanie wstawienia stopki nie działało poprawnie, jeśli użytych było wiele fraz wymuszających.
Wersja2.0.0
Data25 Cze 2012
Nowość:Zdalny dostęp do Panelu Administracyjnego z innego komputera.
Nowość:Replikacja ustawień do zdalnych serwerów.
Nowość:Narzędzie do importu/eksportu reguł.
Nowość:Podpisy i noty prawne mogą być wstawiane również jako nagłówki (nie tylko stopki).
Nowość:Osobne szablony dla wiadomości w formacie RTF.
Nowość:Podpisy kontrolowane przez nadawców wiadomości: frazy wymuszające i wstrzymujące stopkę.
Nowość:Tester reguł.
Nowość:Harmonogram działania reguł.
Nowość:Pole dynamiczne Photo, które pobiera zdjęcia użytkowników z Active Directory.
Nowość:Pole dynamiczne QR, które wstawia kod QR do podpisu.
Nowość:Biblioteka podpisów i obrazków.
Nowość:Możliwość zainstalowania i odinstalowania Transport Agenta programu w Panelu Administracyjnym.
Nowość:Zupełnie nowy interfejs i editor HTML.
Wersja1.1.11
Data17 Gru 2010
Poprawka:Program nie znajdował poprawnej ścieżki z plikami dziennika w sytuacji, gdy usługa MSExchangeTransport pracowała pod kontem Local System.
Wersja1.1.10
Data17 Wrz 2010
Poprawka:W przypadku odpowiedzi na wiadomość z Outlooka 2010, program nie zawsze dodawał stopkę pod odpowiedzią.
Poprawka:Usprawniony mechanizm komunikacji Transport Agenta z serwisem SentItemsUpdate.
Wersja1.1.8
Data26 Lip 2010
Nowość:Dodano możliwość ręcznego definiowania adresu do EWS w pliku konfiguracyjnym w kluczu 'EWSUrl'.
Poprawka:Poprawiono skrypt Power Shell-a umożliwiający ręczne zainstalowanie usługi CodeTwo Sent Items Update. W niektórych sytuacjach wykonanie skryptu kończyło się błędem 21.
Poprawka:Nowa wersja zapobiega automatycznemu zrywaniu przez EWS połączenia z serwisem CodeTwo Sent Items Update.
Wersja1.1.7
Data10 Jun 2010
Poprawka:Naprawiona została obsługa wielu baz danych przez Sent Items Update. Instalator nie instalował usługi jeśli na serwerze MS Exchange znajdowała się więcej niż jedna baza danych.
Poprawka:Sent Items Update nie aktualizowała maili wysłanych z programów zewnętrznych z powodu braku części TNEF.
Poprawka:Zmiana logiki konfiguracji Sent Items Update. Teraz Sent Items Update jest aktywowany dopiero po skonfigurowaniu.
Poprawka:Zmiana logiki pozyskania adresu usługi EWS w Sent Items Update. Jeśli nie uda sie połączyć z usługą autodiscover to brany jest adres lokalny usługi EWS.
Poprawka:Poprawiony mechanizm dodawania stopek pod najnowszą odpowiedzią dla OWA.
Wersja1.1.3
Data06 Maj 2010
Poprawka:Poprawiony błąd związany z duplikowaniem się wiadomości wysłanych przy użyciu opcji "Ponownie wyślij tę wiadomość" w Outlook.
Poprawka:Wiadomości zawierające załączniki oraz wysłane ponownie za pomocą opcji Outlooka "Ponownie wyślij tę wiadomość", nie zawierały załączników u odbiorcy.
Poprawka:Usunięty problem z prawami dostępu do kanału IPC dla wersji językowych systemu innych niż angielska.
Wersja1.1.2
Data30 Kwi 2010
Nowość:Dodana została nowa funkcjonalność, która umożliwia aktualizowanie stopek w mailach zapisanych w folderze "Elementy Wysłane".
Wersja1.0.8
Data03 Mar 2010
Poprawka:Poprawiono system licencjonowania. Program przechodził do trybu demonstracyjnego jeśli użytkownik lub system operacyjny dokonał zmian w ustawieniach kart sieciowych.
Poprawka:W niektórych przypadkach wiadomości były traktowane przez program jako Non Interpersonal message i w konsekwencji nie dodawana była do nich stopka. W obecnej wersji można wyłączyć, poprzez ustawienie odpowiedniego klucza w rejestrze systemowym, aby program nie sprawdzał, czy wiadomość jest Non Interpersonal.
Poprawka:Poprawiono logikę uruchamiania i zatrzymywania usługi Microsoft Exchange Transport. Czas zatrzymywania tej usługi przez system był w niektórych przypadkach zbyt długi, przez co program instalacyjny nie był w stanie dokończyć instalacji programu.
Poprawka:Wszystkie instalowane przez program pliki zostały podpisane cyfrowo.
Poprawka:Zmieniono sposób instalowania skrótu do Users' Manual w Start | Program Files.
Wersja1.0.5
Data27 Sty 2010
Poprawka:Błąd podczas wysyłania plików loga do personelu technicznego CodeTwo.
Wersja1.0.4
Data12 Sty 2010
Nowość:Oficjalna wersja programu.
Wersja1.0.0
Data23 Lis 2009
Nowość:Wersja beta programu.