CodeTwo Exchange Rules 2010


Data publikacji: 20.11.2017
Ostatnia wersja: 3.10.2.103
Rozmiar: 98.2 MB


Wspierane platformy

Panel Administracyjny:
Windows Server 2016(1) / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2003 R2 / 2003
Small Business Server 2011
Windows 10(2) / 8.1 / 8 / 7

Wsparcie dla wersji 32-bitowych i 64-bitowych

Usługa Exchange Rules:
Exchange Server 2010 - z zainstalowaną rolą Hub Transport

(1) Jeżeli po zakończeniu instalacji nie możesz znaleźć programu, zastosuj się do tego artykułu KB.
(2) W przypadku gdy Panel Administracyjny nie działa po aktualizacji Windows 7 lub 8.1 do Windows 10, zainstaluj tę aplikację ponownie na nowym systemie.Historia Wersji

Wersja 3.10.2.103
Data 20.11.2017
Nowość: Akcja Restore images removed by iPhone and iPad: przywraca obrazki, które zostały automatycznie usunięte przez urządzenia iPhone lub iPad podczas odpowiadania na wiadomość.
Nowość: Możliwość odpowiedzi do wszystkich (opcja Reply All) w Testerze reguł.
Poprawka: Nie można było pobrać dużych plików diagnostycznych programu za pomocą opcji dostępnych w Panelu Administracyjnym.
Poprawka: Kolory zdefiniowane przez użytkownika nie były zapamiętywane w oknie wyboru koloru (dostępnym w Edytorze oraz podczas przypisywania koloru do kategorii reguły).
Poprawka: W pewnych sytuacjach, np. dla wiadomości z niestandardowym kodowaniem i wstawioną przez program stopką w formacie RTF, w otwartej wiadomości wyświetlany był kod źródłowy RTF.
Poprawka: W określonych przypadkach warunki Message type oraz Secure message type nie działały poprawnie.
Poprawka: Czasami notyfikacje o wygaśnięciu okresu próbnego lub o przekroczeniu liczby licencji dostarczane były z opóźnieniem.
Poprawka: Skrót klawiszowy Alt + S wywoływał zapisanie zmian w programie.
Poprawka: Drobne zmiany UI.
Wersja 3.9.2.3
Data 28.11.2016
Poprawka: Optymalizacja przetwarzania maili z włączoną opcją Message splitting.
Poprawka: Warunek "matches AD group" nie działał prawidłowo, jeśli zdefiniowany był w nim alias grupy.
Poprawka: Program usuwał body z wiadomości, w których źródło HTML było uszkodzone.
Poprawka: Optymalizacja kodu i drobne zmiany UI.
Wersja 3.8.0.418
Data: 02.11.2016
Poprawka: Gdy ustawiona była tygodniowa rekurencja, Scheduler błędnie włączał regułę w określonych przypadkach.
Poprawka: Optymalizacja algorytmu wyszukiwania miejsca wstawienia stopki.
Poprawka: Jeśli w programie włączona była opcja Access Rights, to użytkownicy z ograniczonym dostępem do Active Directory nie mogli korzystać z funkcji programu, do których powinni mieć dostęp.
Zmiana: Zaktualizowano EULA.
Wersja 3.7.2.32
Data 19.09.2016
Poprawka: Jeśli na serwerze zainstalowane były tylko serwisy bez modułu Administration Panel, wówczas po aktualizacji programu ustawienia nie były poprawnie konwertowane ze starszej wersji, a program nie wykonywał żadnych poprzednio skonfigurowanych reguł.
Poprawka: W niektórych sytuacjach w module Licensing wyświetlana była niewłaściwa liczba dni do końca okresu trial. Prawidłowa liczba dni była widoczna w oknie Server Monitor.
Poprawka: W stopkach wstawionych przez program do niektórych wiadomości bez body (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych), zamiast znaków specjalnych były wyświetlane znaki zapytania.
Poprawka: W niektórych wiadomościach bez body (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych), po przetworzeniu przez program duplikowała się informacja o załącznikach.
Wersja 3.7.1.3
Data 30.08.2016
Poprawka: Podczas przetwarzania niektórych specyficznych wiadomości (np. wysłanych z pewnych skanerów sieciowych) program nieoczekiwanie usuwał z nich załączniki.
Wersja 3.7.0.347
Data 28.07.2016
Nowość: Dodano warunek Sender/Recipient matches AD group. Warunek jest spełniony dla wiadomości wysyłanych z lub na adres danej grupy AD, natomiast nie działa dla emaili wysyłanych z lub na adres członków tej grupy.
Nowość: Dodano podpowiedzi odnośnie konfiguracji reguł oraz edycji sygnatury.
Poprawka: W niektórych bardzo dużych środowiskach serwerowych z dużym ruchem emailowym do niektórych wiadomości nie były wstawiane stopki z powodu zbyt długiego czasu przetwarzania emaila.
Poprawka: Niektóre obrazki w stopkach wyświetlały się jako zwykłe załączniki w niektórych klientach pocztowych, np. w iPhone, Thunderbird.
Poprawka: Jeśli Scheduler w opcji Time range ustawiony był w cyklu Weekly lub Monthly, a czas aktywności reguły zawierał północ, Scheduler nie aktywował reguły.
Poprawka: Nie było możliwe stworzenie nowego warunku wewnątrz istniejącej grupy dwóch warunków w zakładkach Conditions/Exceptions.
Poprawka: Słowa kluczowe (keyword) zdefiniowane w zakładkach Conditions/Exception nie były usuwane z wiadomości, jeśli znajdowały się pomiędzy niektórymi znakami specjalnymi.
Poprawka: Niektóre specyficzne wiadomości (np. wysłane z pewnych skanerów sieciowych) nie były rozpoznawane przez program i w rezultacie nie aktywowały się dla nich reguły programu.
Poprawka: Poprawa drobnych błędów i optymalizacja kodu.
Wersja 3.6.0.1218
Data 17 Maj 2016
Nowość: Przebudowano funkcjonalność zarządzania prawami dostępu – oparta jest obecnie na rolach i pozwala administratorowi ograniczyć prawa do opcji Server Monitor, do plików diagnostycznych, ustawień programu, poszczególnych zakładek w regule itd.
Nowość: Można zapisać aktualnie przygotowywaną sygnaturę do Template Library z poziomu edytora sygnatur.
Nowość: W każdej regule wyświetlana jest informacja o tym, kto ją stworzył oraz zmodyfikował i kiedy.
Nowość: Dodano pole wyszukiwania i filtrowania reguł.
Nowość: Na liście reguł można używać opcji przeciągnij & upuść oraz multiselekcji.
Nowość: Kategoryzowanie reguł przy pomocy kolorów.
Zmiana: Opcja „Create copy of the original message when updating Sent Items" jest teraz domyślnie wyłączona.
Poprawka: Prawa lokalnego administratora nie są już potrzebne, aby uruchomić Administration Panel.
Poprawka: Nie można było zapisać zmian w domyślnej treści nowej wiadomości, w którą opakowany jest podpisany cyfrowo lub zaszyfrowany mail.
Poprawka: Poprawa drobnych błędów i optymalizacja kodu.
Wersja 3.5.0.728
Data 02 Lis 2015
Nowość: Tester reguł: Możliwość testowania reguł bez wcześniejszego ich zapisywania.
Nowość: Pola dynamiczne {Message date} oraz {Current date/time} umożliwiają obecnie konwersję do wybranej strefy czasowej.
Nowość: Przenoszenie szablonów pomiędzy folderami w Template Library.
Nowość: Udoskonalona opcja Processing Trace w Testerze reguł.
Nowość: Odnowienie interfejsu użytkownika w Testerze reguł.
Nowość: Wstawianie pól dynamicznych wewnątrz znaczników img w edytorze html.
Poprawka: Mechanizm usuwania sygnatur oraz fraz z wiadomości nie działał prawidłowo w określonych przypadkach.
Poprawka: Mechanizm zbierania informacji diagnostycznych (Collect all log files) nie działał poprawnie w niektórych środowiskach.
Poprawka: Wiadomości wysyłane od kontaktów Active Directory nie były poprawnie przetwarzane, jeśli kontakt należał do grupy AD określonej w warunku reguły.
Poprawka: Obrazki z zasobów sieciowych nie były poprawnie wstawiane do stopek.
Poprawka: W menu funkcjonalności {QRCode} nie były dostępne niektóre zmienne AD.
Poprawka: Konfiguracje niektórych pól dynamicznych nie były zapisywane w Template Library.
Wersja 3.4.0.130
Data 30 Cze 2015
Nowość: Dostosowanie programu do pracy w środowiskach hybrydowych Exchange on-premises/Exchange Online, w konfiguracji "centralized mail transport".
Wersja 3.3.0.529
Data 28 Maj 2015
Nowość: Przebudowany edytor html.
Nowość: Tworzenie i edycja social linków z poziomu edytora html.
Nowość: Aktualizacja programu nie nadpisuje zmian w plikach konfiguracyjnych.
Nowość: Możliwość zdefiniowania nadawcy w notyfikacjach wysyłanych przez program.
Nowość: Dodanie możliwości użycia rozszerzonych atrybutów Active Directory w Conditions i Exceptions.
Nowość: Optymalizacja programu: szybsze przetwarzanie splitowanych wiadomości, ulepszony algorytm określania pozycji stopek, poprawa mechanizmu komunikacji z Active Directory, optymalizacja wartości parametrów timeout i maxconnections.
Poprawka: Poprawa mechanizmu nawiązywania połączenia panelu Administratora z serwisami Exchange Rules. Zapamiętywanie parametrów ostatniego połączenia.
Poprawka: Program niepoprawnie przetwarzał Conditions/Exceptions kiedy definicja w operatorze matches AD Filter sprawdzała pustą wartość.
Poprawka: W specyficznych scenariuszach, obrazki w wysyłanej wiadomości miały nieprawidłową kolejność.
Poprawka: Link generowany przez placeholder Web page as link nie był poprawnie wyświetlany w kliencie pocztowym OWA.
Poprawka: Program usuwał znaki backslash w wysyłanych wiadomościach, w formacie RTF.
Poprawka: W specyficznych scenariuszach dodana sygnatura nie była widoczna w wysyłanych wiadomościach, w formacie RTF.
Poprawka: Wiadomość opakowująca wiadomości szyfrowane i podpisane cyfrowo nie wyświetlała wszystkich odbiorców w polach DO oraz DW.
Wersja 3.2.1
Data 04 Mar 2015
Nowość: Program od teraz umożliwia przetwarzanie wiadomości szyfrowanych i podpisanych cyfrowo.
Nowość: Zmienna AD {Photo} ma nowe właściwości pozwalające na zmianę wymiarów zdjęć z AD. Dzięki tej opcji, zdjęcia w wiadomościach przetworzonych przez program zostaną wyświetlone w zdefiniowanych wymiarach.
Nowość: Serwis Sent Items Update został przebudowany. Serwis został zoptymalizowany i jest obecnie konfigurowany przy użyciu dedykowanego kreatora.
Nowość: Program umożliwia edytowanie słów kluczowych w warunkach/wyjątkach Subject / Body.
Nowość: Program wysyła notyfikacje do wybranych użytkowników, jeśli liczba licencji zbliża się do liczby licencji z dostępnej puli.
Poprawka: W specyficznych środowiskach wieloserwerowych (role Hub Transport, Mailbox i CAS zainstalowane na osobnych serwerach), serwis Sent Items Update nie aktualizował wiadomości w folderach Wysłane wiadomości.
Poprawka: Po ustawieniu warunku Sender belongs to AD group, wiadomości wysłane przez użytkowników w imieniu grupy dystrybucyjnej, były nieprawidłowo przetwarzane przez program.
Poprawka: Obrazy wstawione w nowych szablonach, nie były prawidłowo wyświetlane w Template Library.
Poprawka: W niektórych przypadkach program nie przetwarzał reguł dla użytkowników zablokowanych w Active Directory.
Poprawka: W niektórych przypadkach słowa kluczowe użyte razem ze znakami specjalnymi były traktowane przez program, jako wyrażenia regularne. Powodowało to nieprzetwarzanie reguł. Obecnie, znaki specjalne są traktowane, jako element słowa kluczowego.
Poprawka: Zmienne AD {Email as link} i {Webpage as link} były niewłaściwie konwertowane podczas importowania ustawień z poprzedniej wersji programu 1.x.
Poprawka: Reguły dla grup dystrybucyjnych powyżej 1500 użytkowników nie były prawidłowo przetwarzane.
Wersja 3.1.0
Data 23 Paź 2014
Nowość: Pełne wsparcie dla środowisk wieloserwerowych oraz poprawiona wydajność programu.
Nowość: Nowa architektura programu: Service jest instalowany bezpośrednio na maszynie z serwerem Exchange, a Panel Administracyjny (Administration Panel) jest instalowany na dowolnym komputerze, nawet na takim znajdującym się po za domeną. Dodatkowo, konfigurator praw dostępu (Access Rights) wraz z opcją Logon settings umożliwiają przypisanie praw dostępu dla użytkowników zarządzających różnymi instancjami Panelu Administracyjnego.
Nowość: Wprowadzono mechanizm odpowiedzialny za automatyczną replikację ustawień w czasie rzeczywistym pomiędzy usługami / komponentami programu.
Nowość: Wprowadzono funkcję Server Monitor pozwalającą kontrolować kilka serwerów w zakresie usług programu (Service i Sent Items Update), wydajności mechanizmu przetwarzania reguł i ilości licencji.
Nowość: Program wspiera użycie aliasów Exchange w warunkach Sender i Recipient.
Nowość: Zmodernizowany interfejs użytkownika w Panelu Administracyjnym.
Nowość: Ustawienia Scope of recipients / Scope of senders / Triggering and suppressing definiuje się obecnie w osobnych zakładkach Conditions / Exceptions w Panelu Administracyjnym. Program pozwala również na grupowanie i łączenie wybranych Warunków / Wyjątków dla definiowania bardziej złożonych warunków reguł.
Nowość: Dostępny jest nowy warunek: Message type. Warunek umożliwia zdefiniowanie typu wiadomości, dla której reguła zostanie wykonana.
Nowość: Sygnatury / noty prawne definiowane są obecnie w osobnej zakładce Actions w Panelu Administracyjnym.
Nowość: Dla większego komfortu użytkowania, akcja Insert disclaimer / signature została rozdzielona na dwie osobne akcje: Insert disclaimer oraz Insert signature.
Nowość: Dostępna jest nowa akcja Apply full message composition. Akcja umożliwia projektowanie złożonych układów wiadomości.
Nowość: Nowe podejście do projektowania stopek / not prawnych poprzez ulepszony Edytor Szablonów (Editor). Edytor umożliwia dodatkowo ręczne dodawanie pól dynamicznych do szablonów w Edytorze Szablonów.
Nowość: Określenie miejsca wstawiania sygnatur / not prawnych w wiadomościach definiowane jest obecnie bezpośrednio w Edytorze sygnatur w dodatkowych opcjach.
Nowość: Definicja wykrywania już istniejących sygnatur / not prawnych jest obecnie dostępna bezpośrednio z poziomu Edytora sygnatur w dodatkowych opcjach.
Nowość: Przedział czasowy działania reguł (Scheduler) oraz przetwarzanie kolejnych reguł (Processing subsequent rules) definiowane są obecnie w zakładce Options w Panelu Administracyjnym.
Nowość: Możliwość tworzenia niestandardowych pól dynamicznych (Custom placeholders), bezpośrednio w ustawieniach programu.
Nowość: Zmodernizowano narzędzie Settings Importer, które obecnie umożliwia zaimportowanie ustawień z poprzednich wersji produktów z rodziny CodeTwo Exchange Rules.
Nowość: Zmodernizowano Bibliotekę szablonów stopek.
Nowość: Zmodernizowano Tester Reguł.
Poprawka: Logika działania checkbox’a w Edytorze adresów email dla warunków Nadawca (Sender) / Odbiorca (Recipient) została odwrócona i obecnie zaznaczenie checkbox’a inicjuje proces dopasowywania adresu email nadawcy / odbiorcy oryginalnej wiadomości do jego adekwatnych aliasów w AD podczas przetwarzania wiadomości.
Wersja 2.4.5
Data 27 Lut 2014
Nowość: Wsparcie dla wiadomości wysyłanych z OWA na Internet Explorer 11.
Poprawka: Poprawienie mechanizmu pozycjonowania stopek dodawanych w wiadomościach typu „Odpowiedz” i „Prześlij dalej”.
Poprawka: Usunięcie z biblioteki przykładowej templaty “Bottom Signature - Logo” z uwagi na generowane przez nią błędy w Dzienniku Zdarzeń.
Wersja 2.4.4
Data 25 Wrz 2013
Nowość: Mechanizm pozwalający określić głębokość wyszukiwania użytkowników w zagnieżdżonych grupach AD.
Nowość: Mechanizm pozwalający określić maksymalny czas przetwarzania wiadomości, po którym wiadomość zostaje wysłana bez wykonania żadnej akcji.
Poprawka: Style z podwójnymi cudzysłowami ustawione w stopce (np. czcionka określona dla całej stopki) były nieprawidłowo wstawiane.
Poprawka: Informacja o wyborze grupy AD jako warunku nie była umieszczana w logach programu.
Poprawka: Usprawnienie mechanizmu wstawiania stopki bezpośrednio pod odpowiedzią.
Wersja 2.4.0
Data 18 Cze 2013
Nowość: Wsparcie dla Exchange 2010 SP3 Rollup 1.
Wersja 2.3.0
Data 24 Maj 2013
Poprawka:

Edytor: Obsługa akcji kopiuj/wytnij/wklej z prawego przycisku myszy nie działała dla zaznaczonego tekstu w formacie RTF.

Poprawka: Poprawki w edytorze stopek dotyczące konwertowania obrazków z formatu HTML do formatu RTF.
Poprawka: Aktualizacja stopek w wiadomościach nie zawierających TNEF w folderze Sent Items.
Wersja 2.2.0
Data 5 Kwi 2013
Nowość: Program wykrywa, czy mail przechodzi więcej niż raz przez serwer z rolą Hub Transport (ten sam lub różne) i w takim przypadku nie przetwarza wiadomości wielokrotnie.
Nowość: Możliwość sterowania czasem oczekiwania usługi CodeTwo Exchange Rules Settings Server lub wyłączenia restartów tej usługi.
Poprawka: W wersji desktop była restartowana usługa CodeTwo Exchange Rules Settings Server.
Poprawka: Usprawnienie mechaniki wstawiania podpisu bezpośrednio pod odpowiedzią (z uwzględnieniem MSHTML10).
Poprawka: Zwiększenie odporności agenta na błędny kod HTML w podpisie.
Wersja 2.1.1
Data 18 Gru 2012
Nowość: Wsparcie dla wiadomości wysyłanych z klienta pocztowego MS Outlook 2013.
Poprawka: Naprawiono błąd ‘Failed to execute action 'Insert disclaimer/signature'. Error: Workspace 'MSHTML10' not found in file C:\Program Files\CodeTwo\CodeTwo Exchange Rules Pro\Data\PosFinder.dat.’
Poprawka: Naprawiono błąd związany z biblioteką ER.Shared.Common.
Poprawka: Data wysyłania wiadomości zgodna z LocalTime.
Wersja 2.1.0
Data 28 Lis 2012
Poprawka: Nowy komponent do przetwarzania maili w formacie RTF, poprawiający m. in. problemy z wydajnością programu.
Poprawka: Adresaci umieszczeni w polu UDW (BCC) nie byli wyświetlani w folderze Wiadomości Wysłane po zaktualizowaniu wiadomości przez usługę Sent Items Updater.
Wersja 2.0.1
Data 12 Paź 2012
Nowość: Notyfikacje dla administratora na temat krytycznych wydarzeń związanych z programem.
Poprawka: Wymuszanie wstawienia stopki nie działało poprawnie, jeśli użytych było wiele fraz wymuszających.
Wersja 2.0.0
Data 25 Cze 2012
Nowość: Zdalny dostęp do Panelu Administracyjnego z innego komputera.
Nowość: Replikacja ustawień do zdalnych serwerów.
Nowość: Narzędzie do importu/eksportu reguł.
Nowość: Podpisy i noty prawne mogą być wstawiane również jako nagłówki (nie tylko stopki).
Nowość: Osobne szablony dla wiadomości w formacie RTF.
Nowość: Podpisy kontrolowane przez nadawców wiadomości: frazy wymuszające i wstrzymujące stopkę.
Nowość: Tester reguł.
Nowość: Harmonogram działania reguł.
Nowość: Pole dynamiczne Photo, które pobiera zdjęcia użytkowników z Active Directory.
Nowość: Pole dynamiczne QR, które wstawia kod QR do podpisu.
Nowość: Biblioteka podpisów i obrazków.
Nowość: Możliwość zainstalowania i odinstalowania Transport Agenta programu w Panelu Administracyjnym.
Nowość: Zupełnie nowy interfejs i editor HTML.
Wersja 1.1.11
Data 17 Gru 2010
Poprawka: Program nie znajdował poprawnej ścieżki z plikami dziennika w sytuacji, gdy usługa MSExchangeTransport pracowała pod kontem Local System.
Wersja 1.1.10
Data 17 Wrz 2010
Poprawka: W przypadku odpowiedzi na wiadomość z Outlooka 2010, program nie zawsze dodawał stopkę pod odpowiedzią.
Poprawka: Usprawniony mechanizm komunikacji Transport Agenta z serwisem SentItemsUpdate.
Wersja 1.1.8
Data 26 Lip 2010
Nowość: Dodano możliwość ręcznego definiowania adresu do EWS w pliku konfiguracyjnym w kluczu 'EWSUrl'.
Poprawka: Poprawiono skrypt Power Shell-a umożliwiający ręczne zainstalowanie usługi CodeTwo Sent Items Update. W niektórych sytuacjach wykonanie skryptu kończyło się błędem 21.
Poprawka: Nowa wersja zapobiega automatycznemu zrywaniu przez EWS połączenia z serwisem CodeTwo Sent Items Update.
Wersja 1.1.7
Data 10 Jun 2010
Poprawka: Naprawiona została obsługa wielu baz danych przez Sent Items Update. Instalator nie instalował usługi jeśli na serwerze MS Exchange znajdowała się więcej niż jedna baza danych.
Poprawka: Sent Items Update nie aktualizowała maili wysłanych z programów zewnętrznych z powodu braku części TNEF.
Poprawka: Zmiana logiki konfiguracji Sent Items Update. Teraz Sent Items Update jest aktywowany dopiero po skonfigurowaniu.
Poprawka: Zmiana logiki pozyskania adresu usługi EWS w Sent Items Update. Jeśli nie uda sie połączyć z usługą autodiscover to brany jest adres lokalny usługi EWS.
Poprawka: Poprawiony mechanizm dodawania stopek pod najnowszą odpowiedzią dla OWA.
Wersja 1.1.3
Data 06 Maj 2010
Poprawka: Poprawiony błąd związany z duplikowaniem się wiadomości wysłanych przy użyciu opcji "Ponownie wyślij tę wiadomość" w Outlook.
Poprawka: Wiadomości zawierające załączniki oraz wysłane ponownie za pomocą opcji Outlooka "Ponownie wyślij tę wiadomość", nie zawierały załączników u odbiorcy.
Poprawka: Usunięty problem z prawami dostępu do kanału IPC dla wersji językowych systemu innych niż angielska.
Wersja 1.1.2
Data 30 Kwi 2010
Nowość: Dodana została nowa funkcjonalność, która umożliwia aktualizowanie stopek w mailach zapisanych w folderze "Elementy Wysłane".
Wersja 1.0.8
Data 03 Mar 2010
Poprawka: Poprawiono system licencjonowania. Program przechodził do trybu demonstracyjnego jeśli użytkownik lub system operacyjny dokonał zmian w ustawieniach kart sieciowych.
Poprawka: W niektórych przypadkach wiadomości były traktowane przez program jako Non Interpersonal message i w konsekwencji nie dodawana była do nich stopka. W obecnej wersji można wyłączyć, poprzez ustawienie odpowiedniego klucza w rejestrze systemowym, aby program nie sprawdzał, czy wiadomość jest Non Interpersonal.
Poprawka: Poprawiono logikę uruchamiania i zatrzymywania usługi Microsoft Exchange Transport. Czas zatrzymywania tej usługi przez system był w niektórych przypadkach zbyt długi, przez co program instalacyjny nie był w stanie dokończyć instalacji programu.
Poprawka: Wszystkie instalowane przez program pliki zostały podpisane cyfrowo.
Poprawka: Zmieniono sposób instalowania skrótu do Users' Manual w Start | Program Files.
Wersja 1.0.5
Data 27 Sty 2010
Poprawka: Błąd podczas wysyłania plików loga do personelu technicznego CodeTwo.
Wersja 1.0.4
Data 12 Sty 2010
Nowość: Oficjalna wersja programu.
Wersja 1.0.0
Data 23 Lis 2009
Nowość: Wersja beta programu.
Nasi Klienci: