Baza Wiedzy

Znaleziono: 23

Uruchamianie pliku fixmapi.exe

Czasami po instalacji nowego programu lub wtyczki Outlooka może się zdarzyć, że program MS Outlook wyświetli komunikat o możliwości niewłaściwego działania ostatnio zainstalowanych programów jak i samego Outlooka. Spowodowane jest to przez konflikt plików MAPI na komputerze. (ID:263)

[Section: CodeTwo Outlook Sync, CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5, CodeTwo Public Folders 5.x] [Categories: Troubleshooting]

Jak wydłużyć czas uruchamiania usługi

Artykuł wyjaśnia jak wydłużyć czas uruchamiania usługi. (ID:228)

[Section: CodeTwo Exchange Rules 2007 2.x, CodeTwo Exchange Rules 2007 3.x, CodeTwo Exchange Rules 2010, CodeTwo Exchange Rules 2010 2.x, CodeTwo Exchange Rules PRO, CodeTwo Exchange Sync, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

W tematach synchronizowanych elementów nie widać znaków narodowych

Artykuł przedstawia rozwiązanie problemu wyświetlania polskich znaków w elementach synchronizowanych przez CodeTwo Public Folders. (ID:183)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Błąd MAPI_E_NOT_FOUND przy dodawaniu CodeTwo Public Folder do profilu MS Outlook

Jak rozwiązać problem dodawania CodeTwo Public Folders do profilu Outlooka przy występującym błędzie biblioteki MAPI (ID:181)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Łączenie się z modułem centralnym przy pomocy publicznego adresu IP

Opis konfiguracji funkcji loopback, umożliwiającej łączenie się w sieci lokalnej wtyczki Public Folders z modułem centralnym przy użyciu publicznego adresu IP. (ID:155)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Udostępnianie elementów współdzielonych przez serwer Exchange

Artykuł opisuje problemy związane z udostępnianiem elementów współdzielonych przez serwer Exchange. (ID:154)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Synchronizacja kategorii pomiędzy różnymi wersjami MS Outlook

Artykuł opisuje jak w prosty sposób rozwiązać przoblem synchronizacji kolorów kategorii w różnych wersjach programu Microsoft Outlook (ID:152)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Wtyczka Public Folders wyświetla błąd MAPI_E_NOT_ENOUGH_DISK

Opis kroków, jakie należy podjąć, by wyeliminować problem MAPI_E_NOT_ENOUGH_DISK komunikowany przez wtyczkę Public Folders. (ID:148)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]

Jak uzyskać informacje o portach TCP

Aby uzyskać informacje o portach TCP, które są w użyciu oraz o ich statusie, należy skorzystać z komendy netstat. (ID:135)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Problemy z wyszukiwaniem w folderach CodeTwo Public Folders

Co należy zrobić w przypadku problemów z narzędziem do wyszukiwania błyskawicznego zastosowanym dla folderów programu CodeTwo Public Folders. (ID:123)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: Troubleshooting]