Baza Wiedzy

Znaleziono: 44

Jak dostosować ustawienia Windows, aby polskie znaki były poprawnie wyświetlane.

Poniższy artykuł opisuje procedurę, którą należy zastosować, aby polskie znaki językowe był poprawnie wyświetlane w programach.  (ID:223)

[Section: CodeTwo Outlook Sync, CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak tymczasowo wyłączyć CodeTwo Public Folders

Artykuł wyjaśnia jak tymczasowo wyłączyć CodeTwo Public Folders  (ID:216)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Synchronizacja kategorii pomiędzy różnymi wersjami MS Outlook

Artykuł opisuje jak w prosty sposób rozwiązać przoblem synchronizacji kolorów kategorii w różnych wersjach programu Microsoft Outlook (ID:152)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Jak utworzyć w Outlooku regułę przenoszącą pocztę wysłaną do innego folderu

Artykuł opisuje jak utworzyć w Outlooku regułę przenoszącą wiadomości wysłane do innego folderu. (ID:146)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak uzyskać informacje o portach TCP

Aby uzyskać informacje o portach TCP, które są w użyciu oraz o ich statusie, należy skorzystać z komendy netstat. (ID:135)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Współdzielenie dokumentów za pomocą CodeTwo Public Folders

Artykuł ten wyjaśnia jak współdzielić dokumenty różnego typu za pomocą Microsoft Outlook i wtyczki CodeTwo Public Folders (ID:129)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak zrestartować usługę Modułu Centralnego (serwera) CodeTwo Public Folders

Ten artykuł opisuje szybką procedurę restartu usługi C2PublicFolders Modułu Centralnego (serwera) programu CodeTwo Public Folders. (ID:116)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak zarchiwizować dane z folderów publicznych

Archiwizacja elementów przechowywanych w folderach publicznych programu CodeTwo Public Folders może być potrzebna, gdy lokalny plik C2PublicFolders.pst jest zbyt duży. (ID:103)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To, Troubleshooting]

Jak ustawić usługę C2PublicFolders, aby restartowała się automatycznie, jeśli się zawiesi

Jeśli zdarza się, że usługa C2PublicFolders czasem się zawiesza, należy skonfigurować menadżera usług systemowych, aby w takich wypadkach restartował ją automatycznie. (ID:101)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]

Jak korzystać z funkcji nakładania się kalendarzy

Artykuł opisuje jak przełączyć domyślny widok Outlooka na widok kalendarzy i jak wykorzystać opcję nakładania się kalendarzy w celu śledzenia wielu zdarzeń jednocześnie. (ID:97)

[Section: CodeTwo Public Folders 4.0, CodeTwo Public Folders 4.5] [Categories: How-To]