User manual
Spis treści
Strona główna programu
Ustawienia
Aby wejść w ustawienia, w górnym menu programu kliknij Zaawansowane.

Ustawienia ogólne dostępne są w górnym menu programu.
Rys. 1. Wejście w Ustawienia ogólne w CodeTwo Outlook Sync.

Ustawienia w CodeTwo Outlook Sync są podzielone na Opcje ogólne, Opcje synchronizacji i Opcje ustawień sieciowych (Rys.1)

Okno ustawień ogólnych.
Rys. 2. Okno ustawień ogólnych w CodeTwo Outlook Sync.

Opcje ogólne
Ta sekcja pozwala ci zdefiniować czy program ma być uruchamiany automatycznie przy stracie systemu Windows i minimalizowany do zasobnika systemowego (tray) po kliknięciu w przycisk X. Funkcja ta jest ustawiona domyślnie w programie. Dlatego wskazane może być zastosowanie opcji Autosync, za pomocą której dane synchronizowane są w tle, zawsze kiedy wystąpi taka konieczność, np. jeśli wprowadzone zostaną zmiany w synchronizowanych plikach. Ustawienia ogólne konfigurujemy zaznaczając odpowiednie pola w wyświetlonym oknie (Rys.2).

Opcje synchronizacji
Opcje synchronizacji pozwalają ci aktywować lub deaktywować funkcję Autosync (dowiedz się więcej o Autosync) i zaznaczyć czy chcesz widzieć notyfikator zawsze, gdy nastąpi synchronizacji danych. Powiadomienie takie jest wskazane, jeśli zawsze chcesz wiedzieć, w którym momencie ma ona miejsce. Opcje synchronizacji również aktywujesz zaznaczając odpowiednie pola (Rys.2).

Opcje sieciowe
Ta sekcja pozwala ci zmienić numer portu TCP (Rys.2). Port TCP pozwala dwóm komputerom komunikować się ze sobą. Port o numerze 5998 jest rekomendowany, jeśli chcesz zachować ustawienia domyślne i nie wprowadzasz w nie żadnej zmiany. Zmieniając numer portu upewnij sie, że taki sam numer wpisujesz na drugim komputerze. W przeciwnym razie współdzielenie danych nie będzie możliwe.