Notice: Undefined variable: canonicalMeta in /var/www/vhosts/codetwo.pl/httpdocs/userguide/outlook-sync/toc/get.php on line 79 (1) Outlook Sync - Wybór synchronizowanych folderów
User manual
Spis treści
Strona główna programu
Wybór synchronizowanych folderów
Program CodeTwo Outlook Sync pozwala synchronizować pliki PST Outlooka między dwoma komputerami. Za pomocą wprowadzonych ustawień możesz synchronizować zarówno domyślne, jak i niedomyślne (dodatkowe, stworzone przez użytkownika) foldery Outlooka. Aby zdefiniować foldery, które chcesz synchronizować, kliknij w Opcje synchronizacji w górnym menu programu i w Widoku podstawowym lub zaawansowanym wskaż odpowiednie foldery.

Uwaga!
Ustawienia widoku podstawowego i zawansowanego są niezależne od siebie i są traktowane przez program osobno. Jeżeli jednak konfigurując program użytkownik wybierze najpierw widok podstawowy, a następnie przełączy się na widok zaawansowany, aby dodać poszczególne foldery, ustawienia z widoku zaawansowanego zostaną użyte podczas synchronizacji, ponieważ program wybiera ustawienia z widoku użytego jako ostatni przed przejściem do konfiguracji kolejnych okien programu.


W Widoku podstawowym (Rys.1) możesz wybrać domyślne foldery Outlooka, takie jak: Kalendarze, Zadania, Kontakty, Dziennik, Notatki i Emaile, włączając w to wszystkie podfoldery.

Wybór synchronizowanych folderów widocznych w widoku podstawowym.
Rys. 1. Widok podstawowy - wybór folderów synchronizowanych w CodeTwo Outlook Sync.

Jeśli chcesz synchronizować również dodatkowe, niedomyślne foldery Outlooka, musisz przejść do widoku zaawansowanego, klikając w przycisk Widok zaawansowany (Rys. 2). Widok zaawansowany ukazuje drzewo folderów, które istnieją w obecnym układzie synchronizacji (między dwoma wybranymi komputerami).

Wybór synchronizowanych folderów widocznych w widoku zaawansowanym.
Rys. 2. Widok zaawansowany - wybór synchronizowanych folderów w CodeTwo Outlook Sync.

Na zielono oznaczone są wszystkie foldery, które są w danym momencie obecne w Outlooku twojego komputera, podczas gdy czerwone foldery to te zawarte w Outlooku na drugim komputerze. Kolorem czarnym oznaczone są foldery przechowywane w danym momencie na obu komputerach.

Korzystając z Widoku zaawansowanego masz większą kontrolę nad tym, które pliki są synchronizowane, a które nie. Ponadto możesz wyselekcjonować dane foldery domyślne i/lub niedomyślne, nie ingerując w ich foldery nadrzędne. Natomiast w Widoku podstawowym wybierasz tylko dane foldery domyślne Outlooka łącznie z ich podfolderami.