Notice: Undefined variable: canonicalMeta in /var/www/vhosts/codetwo.pl/httpdocs/userguide/outlook-sync/toc/get.php on line 79 (1) Outlook Sync - Wybór typu synchronizacji danych
User manual
Spis treści
Strona główna programu
Wybór typu synchronizacji danych
Aby wybrać typ synchronizowanych danych, kliknij w Opcje synchronizacji w górnym menu programu i wybierz foldery wyświetlone w widoku podstawowym lub zaawansowanym, następnie kliknij Dalej.

Program synchronizuje dane Outlooka w sposób dwukierunkowy. Oznacza to, że jeśli zmienisz coś w jednym folderze, zmiana ta znajduje swe odbicie w odpowiednim folderze na drugim komputerze. Synchronizacja odbywa się automatycznie lub na żądanie użytkownika (dowiedz się więcej o funkcji Autosync).

Pierwsza synchronizacja odbywać się może na trzy sposoby:
1. Poprzez zachowanie danych obydwu komputerów.
2. Poprzez zachowanie danych tamtego komputera.
3. Poprzez zachowanie danych tego komputera.

Wybór sposobu synchronizacji danych w widoku podstawowym.
Rys. 1. Widok podstawowy - wybór sposobu synchronizacji danych.

Wybierając pierwszą opcję (zachowanie danych z obydwu komputerów), pierwsza synchronizacja w tym układzie działać będzie obustronnie. Oznacza to, że informacje na żadnym z komputerów nie zostaną utracone, a jedynie wzbogacone wzajemnie o dane pliki drugiego komputera z grupy synchronizacji.

Druga opcja (zachowanie danych tamtego komputera) oznacza, że na obu komputerach zachowane zostaną tylko i wyłącznie dane drugiego komputera z grupy synchronizacji, co wiąże się również z nadpisaniem plików już istniejących na pierwszym komputerze. Jest to zatem synchronizacja jednostronna.

Jeśli wybierzesz trzecią opcję (zachowanie danych z tego komputera), pierwsza synchronizacja również odbędzie się jednostronnie, czyli wybrane pliki twojego komputera pojawią się w Outlooku na drugim komputerze, nadpisując pliki na nim już przechowywane.

Sposób pierwszej synchronizacji w programie możesz dostosować do swoich potrzeb. W tym celu kliknij Opcje Synchronizacji w górnym menu programu, zaznacz foldery, które chcesz synchronizować, a następnie kliknij Dalej. W nowym oknie, klikając w przycisk Widok zaawansowany, aktywujesz kolejne okno (Rys.2).

Wybór sposobu synchronizacji danych w widoku zaawansowanym.
Rys. 2. Widok zaawansowany - wybór typu synchronizowanych plików.

Widok zaawansowany pozwala ci zastosować bardziej złożone ustawienia procesu synchronizacji dla wybranych plików, gdyż traktowane są one indywidualnie i proces ten może się różnić zależnie od wskazanego pliku. Używając Widoku prostego możesz zdefiniować tylko jeden typ synchronizacji dla wszystkich folderów. Z kolei Widok zaawansowany prezentuje wszystkie foldery przechowywane w danym momencie na każdym z komputerów. Używając tego widoku możesz dobrać odpowiedni sposób synchronizacji dla każdego pojedynczego folderu.

Aby zdefiniować typ synchronizacji dla danego folderu, kliknij w rubrykę Pierwsza akcja synchronizacji (Rys.3). Po prawej stronie pojawi się mały trójkącik. Klikając w niego rozwiniesz listę dostępnych typów pierwszej synchronizacji. Przy każdym folderze wybierz odpowiednią akcję i kliknij Zakończ.

Wybór typu synchronizacji dla każdego folderu w widoku zaawansowanym.
Rys. 3. Widok zaawansowany - wybór typu synchronizacji dla każdego folderu.

Uwaga! Dany typ synchronizacji możesz przypisać dla poszczególnych folderów tylko przed pierwszą synchronizacją. Wszystkie kolejne procesy synchronizacji odbywają się zawsze dwukierunkowo, niezależnie od typów synchronizacji przypisanych danych plikom.