User manual
Spis treści
Strona główna programu
Instalacja programu
Instalacja programu jest szybka i składa się z kilku prostych kroków. W celu instalacji i konfiguracji programu na dwóch komputerach, postępuj według instrukcji:

1. Pobierz plik instalacyjny ze strony CodeTwo.

2. Uruchom instalator na komputerze A i wypełniaj kolejne polecenia kreatora instalacji do momentu, gdy ukaże się okno konfiguracji synchronizacji (Rys.1)

Okno powitalne kreatora instalacji programu CodeTwo Outlook Sync.
Rys. 1. Okno powitalne kreatora instalacji programu CodeTwo Outlook Sync.

W pierwszym oknie kreatora instalacji kliknij Nie, gdyż jest to twoja pierwsza instalacja tego programu w sieci.

3. W kolejnym oknie pojawi się polecenie, abyś zainstalował program również na drugim komputerze (Rys.2). Kliknij Zamknij.

Dalsze kroki instalacji.
Rys. 2. Instalacja CodeTwo Outlook - dalsze kroki.

4. Przejdź na komputer B, uruchom plik instalacyjny i ponownie podążaj za instrukcją kreatora. Kliknij Tak w pierwszym oknie kreatora, a następnie wskaż komputer z twojej sieci (Rys.3).

Wybór komputera w sieci lokalnej.
Rys. 3. Wybór komputera w sieci.

Dowiedz się więcej na temat wyboru komputera w sieci.

Dowiedz się więcej na temat jak rozwiązać problem braku połączenia dwóch komputerów w programie CodeTwo Outlook Sync

5. W wyświetlonym polu wprowadź nazwę komputera A lub wybierz ją z listy wszystkich komputerów dostępnych w twojej sieci. Następnie możesz przetestować połączenie z wybranym kompueterem, klikając przycisk Test Połączenia, który znajduje się po prawej stronie (Rys.3). Jeśli nastąpiło połączenie, kliknij Dalej.

6. W nowym oknie możesz wybrać foldery Outlooka, które chcesz synchronizować między dwoma komputerami (Rys.4). Wskaż wybrane foldery i kliknij Dalej.

Wybór synchronizowanych folderów.
Rys. 4. Wybór folderów synchronizowanych za pomocą programu CodeTwo Outlook Sync.

Możesz skorzystać z opcji zaawansowanych. W tym celu przejdź do sekcji o nazwie Wybór synchronizowanych folderów..

7. Wybierz typ synchronizacji. Pierwsza synchronizacja może odbyć się na trzy sposoby: możesz zachować dane z obu komputerów, tylko z drugiego komputera lub wyłącznie z twojego komputera (Rys.5). Po dokonaniu wyboru kliknij Dalej. Dowiedz się więcej o dostępnych typach synchronizacji.

Wybór sposobu synchronizacji danych.
Rys. 5. Wybór typu synchronizacji danych.

Jeśli potrzebujesz synchronizować dane w bardziej skompilowany sposób, przejdź do sekcji Wybór typu synchronizacji danych.

8. Pomyślnie skonfigurowałeś grupę synchronizacji i jesteś gotowy do synchronizacji komputera A z komputerem B. Automatyczna synchronizacja danych domyślnie jest wyłączona, więc proces synchronizacji nastąpi dopiero, gdy go aktywujesz (dowiedz się więcej o synchronizacji automatycznej). Kliknij Zakończ, aby zamknąć okno konfiguracji programu (Rys.6).

Synchronizacja grupy zakończona jest powodzeniem.
Rys. 6. Grupa synchronizacji została pomyślnie skonfigurowana.

9. Po ukończeniu procesu instalacji pojawi się główne okno programu. Aby rozpocząć synchronizację danych między dwoma komputerami, kliknij przycisk Synchronizuj, umieszczony w lewym górnym rogu okna (Rys.7).

Główne okno programu CodeTwo Outlook Sync.
Rys. 7. CodeTwo Outlook Sync - główne okno programu.

10. Uwaga! Po zainstalowaniu programu, synchronizacja rozpocznie się dopiero po kliknięciu przycisku synchronizacji. Dowiedz się więcej o funkcji Autosync.