Notice: Undefined variable: canonicalMeta in /var/www/vhosts/codetwo.pl/httpdocs/userguide/netcalendars/toc/get.php on line 77
Komunikacja pomiędzy programami
Userguide
Spis treści
Przejdź do strony programu
Komunikacja pomiędzy programami
Jeśli występują problemy z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars.

Komunikacja pomiędzy programami C2NetCalendars znajdującymi się na różnych komputerach odbywa się przy pomocy protokołu internetowego TCP/IP. Domyślnie używany jest port TCP o numerze 5015. Port ten może zostać zmieniony w ustawieniach programu, ale aby dwa programy C2NetCalendars mogły się ze sobą komunikować, muszą używać tego samego numeru portu TCP.

Zmiana portu TCP służącego do komunikacji z innymi programami C2NetCalendars
Rys.1. Zmiana portu TCP służącego do komunikacji z innymi programami C2NetCalendars.

Jeśli kalendarze znajdujące się na komputerze mają być dostępne dla użytkowników znajdujących się w Internecie, to komputer musi posiadać publiczny adres IP i być widoczny w sieci Internet. Należy upewnić się również, że port TCP używany przez program do komunikacji jest odblokowany w oprogramowaniu typu firewall oraz w oprogramowaniu antywirusowym, tak aby zewnętrzne komputery mogły przy jego pomocy połączyć się z programem C2NetCalendars.

Jeśli program zainstalowany jest pod system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 z aktywną zaporą sieciową, to należy odblokować w zaporze port komunikacyjny programu. W przeciwnym wypadku lokalne kalendarze nie będą dostępne dla użytkowników innych komputerów. Zobacz Odblokowanie programu w zaporze sieciowej Windows XP

Jeśli na komputerze zainstalowany jest inny program blokujący porty, np. Norton Internet Security, to upewnij się, że nie blokuje on dostępu do komputera na porcie TCP, którego używa program C2NetCalendars.