Notice: Undefined variable: canonicalMeta in /var/www/vhosts/codetwo.pl/httpdocs/userguide/netcalendars/toc/get.php on line 77
Bezpieczeństwo i prawa dostępu do kalendarzy
Userguide
Spis treści
Przejdź do strony programu
Bezpieczeństwo i prawa dostępu do kalendarzy
Dla każdego z kalendarzy znajdujących się fizycznie na Twoim komputerze możesz zdefiniować prawa dostępu dla innych użytkowników programu C2NetCalendars. Dotyczy to zarówno kalendarzy utworzonych w programie C2NetCalendars, jak i kalendarzy programu Microsoft Outlook.

Aby wyświetlić okno do zarządzania prawami, w menu "Narzędzia" wybierz opcję "Prawa dostępu do kalendarzy".

Menedżer praw dostępu pozwala na przypisywanie praw poszczególnym użytkownikom osobno dla każdego kalendarza
Rys.1. Menedżer praw dostępu pozwala na przypisywanie praw poszczególnym użytkownikom osobno dla każdego kalendarza.

Prawa dostępu nadawane są osobno dla każdego kalendarza i użytkownika (rys.1). Znaczenie praw przestawione zostało w poniższej tabeli.

Nazwa prawa Opis
Czytanie elementów Użytkownik może czytać terminy w kalendarzu. Jeśli nie posiada tego prawa, to kalendarz jest dla niego niewidoczny i nie jest wyświetlany ma liście dostępnych kalendarzy.
Edycja elementów Użytkownik może edytować terminy istniejące w kalendarzu.
Kasowanie elementów Użytkownik może kasować terminy z kalendarza.
Tworzenie elementów Użytkownik może tworzyć nowe elementy w kalendarzu.

Użytkowników łączących się z twoim programem C2NetCalendars należy podzielić na dwie grupy:
- użytkowników zwykłych,
- użytkowników Active Directory.

Każdy użytkownik podczas łączenia się ze zdalnym kalendarzem musi zadeklarować, który z tych dwóch sposobów logowania chce wykorzystać. Użytkownicy z Active Directory nie muszą podczas podłączania się do zdalnego komputera podawać ani swojej nazwy ani hasła, gdyż informacje te C2NetCalendars może uzyskać bezpośrednio od systemu Windows. Użytkownicy zwykli natomiast przy podłączaniu się do zdalnego komputera muszą podać swoją nazwę i hasło. Nazwa i hasło musza się oczywiście zgadzać z listą użytkowników zdefiniowaną na zdalnym komputerze. Aby otworzyć listę użytkowników, należy kliknąć na zakładce "Lista użytkowników" na dialogu "Menedżer praw dostępu" (rys.2).

Menedżer praw dostępu pozwala na przypisywanie praw poszczególnym użytkownikom osobno dla każdego kalendarza
Rys.2. W menedżerze praw dostępu tworzy się użytkowników, którzy będą mieli dostęp do kalendarzy.

Po zdefiniowaniu listy użytkowników zwykłych (identyfikowanych za pomocą nazwy i hasła) możemy zacząć zmieniać prawa dostępu do kalendarzy. Standardowo każdy kalendarz ma już zdefiniowane prawa dla dwóch specjalnych użytkowników "gość" i "gość Active Directory". Oczywiście prawa te mogą zostać w razie potrzeby zmienione.

Prawa "gość Active Directory" są używane w sytuacji, kiedy użytkownik z Active Directory próbuje połączyć się z kalendarzem i jego nazwa nie zostanie znaleziona na liście praw tego kalendarz. Domyślne prawa dla "gość Active Directory" zezwalają na pełny dostęp do kalendarza, ponieważ są pomyślne jako standardowe prawa dla użytkowników pochodzących z sieci lokalnej.

Prawa "gość" są używane w sytuacji, jeśli ktoś łączy się z komputerem jako "gość" bez podawania nazwy i hasła konta. Standardowo prawo to pozwala tylko na przeglądanie listy dostępnych kalendarzy i odczyt terminów w kalendarzach.