Notice: Undefined variable: canonicalMeta in /var/www/vhosts/codetwo.pl/httpdocs/userguide/netcalendars/toc/get.php on line 77
Userguide
Spis treści
Przejdź do strony programu
Wstęp
Program C2NetCalendars pozwala na jednoczesne korzystanie przez wielu użytkowników w sieci lokalnej oraz Internet ze wspólnych kalendarzy. W widoku programu użytkownik może otworzyć kilka kalendarzy pochodzących z różnych komputerów w sieci i należących do różnych użytkowników. Program umożliwia również dostęp do kalendarzy programu Microsoft Outlook znajdujących się na zdalnych komputerach. C2NetCalendars pozwala grupom użytkowników w wygodny sposób korzystać z tych samych kalendarzy, a menedżerom wyświetlać wiele kalendarzy w jednym widoku, przez co ułatwia planowanie zadań.

Kalendarz grupowy
Rys.1. C2NetCalendars umożliwia wielu użytkownikom równoczesną pracę z kalendarzami znajdującymi się na różnych komputerach w sieci, także w sieci Internet.

Każdy z użytkowników programu może tworzyć nowe kalendarze na swoim komputerze i udostępniać je do czytania lub edycji innym użytkownikom w sieci, poprzez określenie praw dostępu poszczególnych użytkowników do kalendarza. Na takich samych zasadach mogą być udostępniane kalendarze programu Microsoft Outlook.

Każdy kalendarz jest fizycznie przechowywany na komputerze, na którym został utworzony. Ale inni użytkownicy mogą pracować z kalendarzem i dokonywać w nim zmian nawet wtedy, gdy komputer ten jest niedostępny. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną zsynchronizowane z komputerem, na którym kalendarz się znajduje, w momencie uzyskania z nim połączenia.

Terminy tworzone w kalendarzach mogą zawierać wiele danych. Podstawowe to: tytuł, czas trwania, lokalizacja, notatki. Ale terminom mogą być również przypisane kolorowe kategorie i przypomnienia wyświetlane o określonej porze. Termin może również zostać oznaczony przez właściciela jako prywatny, przez co staje się niewidoczny dla innych użytkowników.

W dalszej części pomocy szczegółowo omawiane są poszczególne funkcje programu C2NetCalendars.