Notice: Undefined variable: canonicalMeta in /var/www/vhosts/codetwo.pl/httpdocs/userguide/netcalendars/toc/get.php on line 77
Instalacja programu C2NetCalendars
Userguide
Spis treści
Przejdź do strony programu
Instalacja programu C2NetCalendars
Program C2NetCalendars musi być zainstalowany na wszystkich komputerach, na których chcesz korzystać ze wspólnych kalendarzy. Sam proces instalacji jest bardzo prosty i nie wymaga żadnej konfiguracji ze strony użytkownika.

Aby zainstalować program, uruchom plik C2NetCalendarsSetup.exe pobrany z naszej strony internetowej. Użytkownik instalujący program musi mieć prawa lokalnego administratora na danym komputerze.

Jeśli po instalacji występują problemy z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars.

Wyświetlony zostanie dialog powitalny (rys.1). Program instalacyjny wyświetla wszystkie teksty w języku angielskim, ale sam program C2NetCalendars jest w języku polskim. (Wyjątek: jeśli program C2NetCalendars zostanie zainstalowany pod systemie operacyjnym w wersji językowej innej niż polska i jednocześnie ustawienia regionalne użytkownika są inne niż polskie, to wszystkie teksty w programie będą wyświetlane w języku angielskim).

Dialog powitalny instalatora programu C2NetCalendars
Rys.1. Dialog powitalny instalatora programu C2NetCalendars.

Na dialogu z rys.1 należy kliknąć przycisk Next. Wyświetlony zostanie dialog, na którym można wybrać lokalizację, gdzie zainstalowany zostanie program (rys.2).

Wybór lokalizacji, gdzie zainstalowany zostanie program
Rys.2. Wybór lokalizacji, gdzie zainstalowany zostanie program.

Domyślna lokalizacja, to folder "C:\Program Files\CodeTwo\C2NetCalendars". Zazwyczaj będziesz chciał zainstalować program właśnie w tej lokalizacji. Jeśli chcesz ją jednak zmienić, kliknij przycisk Browse i wskaż inny folder. Kliknij przycisk Next, aby przejść do kolejnego dialogu, który wyświetla informację o tym, że instalator jest gotowy do instalacji programu C2NetCalendars (rys.3).

Instalator jest gotowy do instalacji programu C2NetCalendars
Rys.3. Instalator jest gotowy do instalacji programu C2NetCalendars.

Kliknij przycisk Next, aby rozpocząć proces instalacji programu. W trakcie instalacji wyświetlany jest dialog z rys.4, który pokazuje postęp instalacji.

Dialog wyświetlający postęp instalacji programu C2NetCalendars
Rys.4. Dialog wyświetlający postęp instalacji programu C2NetCalendars.

Po zakończeniu instalacji wyświetlany jest dialog z rys.5.

Instalacja programu C2NetCalendars została zakończona
Rys.5. Instalacja programu C2NetCalendars została zakończona.

W tym momencie program C2NetCalendars jest zainstalowany. Kliknij przycisk Close, aby zamknąć program instalacyjny.

Aby uruchomić program C2NetCalendars, kliknij przycisk Start, przejdź w menu do pozycji Wszystkie programy | CodeTwo | C2NetCalendars i kliknij pozycję C2NetCalendars, program zostanie uruchomiony.

Jeśli używasz systemu operacyjnego Windows XP z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 2 (SP2), to prawdopodobnie korzystasz z systemowej zapory sieciowej (firewall). Podczas pierwszego uruchomienia programu C2NetCalendars wyświetlony zostanie komunikat, jak na rys.6.

Odblokowanie programu C2NetCalendars w zaporze sieciowej systemu Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Rys.6. Odblokowanie programu C2NetCalendars w zaporze sieciowej systemu Windows XP SP2.

Aby umożliwić komunikację pomiędzy komputerami zlokalizowanymi na różnych komputerach, należy kliknąć Odblokuj na powyższym dialogu w celu odblokowania programu C2NetCalendars w zaporze sieciowej systemu Windows XP SP2. Jeśli dialog z rys.6 nie zostanie wyświetlony, upewnij się, że program nie jest blokowany przez zaporę sieciową, zobacz instrukcję Odblokowanie programu w zaporze sieciowej Windows XP.

Jeśli na komputerze zainstalowany jest inny program blokujący porty, np. Norton Internet Security, to upewnij się, że nie blokuje on dostępu do komputera na porcie TCP, którego używa program C2NetCalendars. Domyślnie jest to port TCP numer 5015. Więcej na temat portu TCP i komunikacji pomiędzy programami.

Jeśli występują problemy z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars.