Notice: Undefined variable: canonicalMeta in /var/www/vhosts/codetwo.pl/httpdocs/userguide/netcalendars/toc/get.php on line 77
Odblokowanie programu C2NetCalendars w zaporze sieciowej Windows XP
Userguide
Spis treści
Przejdź do strony programu
Odblokowanie programu C2NetCalendars w zaporze sieciowej Windows XP
Dodatek Service Pack 2 wprowadza w systemie Windows XP zaporę sieciową (firewall), która domyślnie blokuje dostęp do komputera z innych komputerów w sieci. Aby programy C2NetCalendars z innych komputerów w sieci mogły komunikować się z programem zainstalowanym na lokalnym komputerze, program lub port, którego używa do komunikacji, musi być odblokowany w zaporze sieciowej.

Gdy po raz pierwszy uruchomisz program C2NetCalendars i masz aktywną zaporę sieciową, system Windows zapyta cię, czy chcesz zezwolić innym komputerom na komunikację z programem:Kliknij Odblokuj, aby odblokować program w zaporze sieciowej i pozwolić innym komputerom na komunikację z nim.

Jeśli nie odblokowałeś programu przy pierwszym uruchomieniu lub istnieją problemy w komunikacji pomiędzy programami, postępuj według poniższej instrukcji, aby upewnić się że program nie jest blokowany przez zaporę systemu Windows XP.

Uruchom program konfiguracyjny zapory sieciowej

W tym celu kliknij Start, a następnie wybierz Ustawienia | Panel sterowania | Zapora systemu Windows. Wyświetlony zostanie dialog Zapora systemu WindowsJeśli zaznaczona jest opcja Wyłącz, to zapora jest nieaktywna i program C2NetCalendars nie jest blokowany. Pomiń dalszą procedurę.
Jeśli zaznaczona jest opcja Włącz, to zapora jest aktywna. Upewnij się, że nie jest zaznaczona opcja Nie zezwalaj na wyjątki.

Odblokowanie programu C2NetCalendars

Sprawdź, czy na zakładce wyjątki znajduje się pozycja "C2NetCalendars", jeśli tak to upewnij się, że jest aktywna (zaznaczona).Jeśli program nie znajduje się na liście, to kliknij przycisk Dodaj program, następnie kliknij Przeglądaj i wskaż lokalizację pliku C2NetCalendars.exe. Kliknij OK - powrócisz do listy odblokowanych programów. Zaznacz program C2NetCalendars i kliknij przycisk Edytuj, a następnie Zmień zakres. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Dowolny komputer lub Tylko moja sieć. Kliknij kilkukrotnie OK, aby zamknąć otwarte okna i potwierdzić wprowadzone zmiany.