Notice: Undefined variable: canonicalMeta in /var/www/vhosts/codetwo.pl/httpdocs/userguide/netcalendars/toc/get.php on line 77
C2NetCalendars - Demonstracja
Userguide
Spis treści
Przejdź do strony programu
Krok 3 z 3 - Otwieranie kalendarza z innego komputera

W poprzednich krokach utworzyliśmy nowy kalendarz oraz terminy na komputerze ALFA. Teraz zobaczymy, w jaki sposób przy pomocy programu C2NetCalendars może pracować z tym kalendarzem inny użytkownik korzystający z innego komputera, który w naszym przykładzie nazywa się BETA.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu na komputerze BETA programu C2NetCalendars, wyświetla on początkowo pusty widok. Aby dodać do widoku kalendarz z komputera ALFA, należy wybrać w menu Widok polecenie Dodaj/usuń kalendarze. Wyświetlona zostanie lista kalendarzy dodanych do obecnego widoku, która w naszym przypadku będzie na razie pusta(rys.1).

Dialog z listą kalendarzy w obecnym widoku
Rys.1. Dialog z listą kalendarzy w obecnym widoku.

Po kliknięciu przycisku Dodaj wyświetlony zostanie znany nam już dialog, na którym wybieramy typ kalendarza, jaki chcemy dodać do widoku (rys.2).

Wybór typu kalendarza dodawanego do obecnego widoku
Rys.2. Wybór typu kalendarza dodawanego do obecnego widoku.

Tym razem powinniśmy zaznaczyć opcję Otwórz istniejący kalendarz na innym komputerze. Jeśli zaznaczymy również opcję Pokazuj kalendarze programu MS Outlook, będziemy mogli otworzyć w C2NetCalendars kalendarze programu Outlook, które znajdują na innym komputerze. W ten sposób mamy możliwość współdzielenia i edycji kalendarzy Outlook'a pomiędzy użytkownikami w sieci znajdującymi się na różnych komputerach bez konieczności posiadania drogiego serwera Exchange.

Po kliknięciu przycisku Dalej, przechodzimy do dialogu (rys.3), gdzie wybieramy nazwę komputera, z którego chcemy otworzyć kalendarz.

Wybór zdalnego komputera, z którego kalendarzem chcemy się połączyć
Rys.3. Wybór zdalnego komputera, z którego kalendarzem chcemy się połączyć.

Wybieramy komputer o nazwie ALFA i klikamy przycisk Dalej. Wyświetlony zostaje dialog (rys.4), na którym należy wybrać sposób logowania się do zdalnego komputera.

Wybór metody logowania do zdalnego komputera
Rys.4. Wybór metody logowania do zdalnego komputera.

Jeśli pracujemy w środowisku Active Directory, to możemy wybrać opcję Aktualnie zalogowany użytkownik Active Directory. Jeśli jednak łączymy się z komputerem w Internecie lub lokalny komputer nie pracuje w środowisku Active Directory, musimy wybrać opcję Gość, aby połączyć się anonimowo lub Następujący użytkownik, jeśli właściciel kalendarza utworzył dla nas specjalne konto. Ponieważ w naszym przykładzie nie skonfigurowaliśmy na komputerze ALFA żadnego specjalnego konta i komputer nie znajduje się w środowisku Active Directory, dlatego pozostaniemy przy opcji Gość.
Więcej na temat praw dostępu do kalendarzy.

Po kliknięciu przycisku Dalej, wyświetlony zostaje dialog z listą wszystkich kalendarzy dostępnych na komputerze zdalnym ALFA (rys.5).

Lista kalendarzy dostępnych na zdalnym komputerze
Rys.5. Lista kalendarzy dostępnych na zdalnym komputerze.

Jak możemy zauważyć, jest tutaj utworzony przez nas wcześniej "kalendarz jurka" oraz jeszcze dwa dodatkowe kalendarze, które pochodzą z programu Microsoft Outlook. Zaznacz "kalendarz jurka" i kliknij Zakończ. Kalendarz zostanie dodany do widoku i po chwili pojawią się w nim te same dane, które zostały wprowadzone w kroku 2 na komputerze ALFA (rys.6).

W widoku wyświetlany jest kalendarz z innego komputera (kliknij, aby powiększyć)
Rys.6. W widoku wyświetlany jest kalendarz z innego komputera (kliknij, aby powiększyć).

To, jakie operacje możesz wykonywać na kalendarzu innego użytkownika (czytanie, tworzenie, edycja elementów), zależy od nadanych Ci przez niego praw dostępu. Z zasady praca z terminami w takim kalendarzu przebiega identycznie, jak praca w kalendarzu lokalnym, nawet wtedy, gdy zdalny komputer, na którym fizycznie znajduje się kalendarz jest niedostępny. W takim przypadku wprowadzane zmiany zostaną zapamiętane przez program C2NetCalendars i zsynchronizowane ze zdalnym kalendarzem w momencie, gdy będzie on ponownie dostępny.

Krok 2 - Wprowadzanie danych w kalendarzu Powrót Koniec