Notice: Undefined variable: canonicalMeta in /var/www/vhosts/codetwo.pl/httpdocs/userguide/netcalendars/toc/get.php on line 77
C2NetCalendars - Demonstracja
Userguide
Spis treści
Przejdź do strony programu
Krok 2 z 3 - Wprowadzanie danych w kalendarzu

Dodajmy do nowoutworzonego kalendarza jakieś dane. Aby utworzyć w kalendarzu nowy termin, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na komórkę reprezentującą wybrany dzień i z menu podręcznego wybrać polecenie Utwórz nowy termin (rys.1).

Tworzenie nowego terminu w kalendarzu
Rys.1. Tworzenie nowego terminu w kalendarzu.

Wyświetlony zostanie dialog przedstawiający termin (rys.2), w którym możemy wpisać różne dotyczące go dane, takie jak: tytuł, lokalizacja, czas trwania, czas przypomnienia, typ zajętości, kolorowe kategorie, dowolne notatki. Termin może zostać również oznaczony jako prywatny. Wtedy jego dane nie będą widoczne dla innych użytkowników.

Wpisywanie danych dotyczących terminu (kliknij, aby powiększyć)
Rys.2. Wpisywanie danych dotyczących terminu (kliknij, aby powiększyć).

Przypisanie do terminu przypomnienia powoduje, że o określonej porze (np. 10 minut przed datą rozpoczęcia terminu) wszystkim użytkownikom pracującym z tym kalendarzem wyświetlone zostanie przypomnienie dotyczące terminu.

Do terminu mogą między innymi zostać przypisane kategorie. Aby dodać do terminu kategorie, kliknij przycisk Bez kategorii znajdujący się u dołu terminu. Wyświetlona zostanie lista wszystkich Twoich kategorii, które możesz dodać do terminu (rys.3).

Przypisywanie kategorii do terminu
Rys.3. Przypisywanie kategorii do terminu.

Możesz tu również tworzyć nowe kategorie oraz edytować i usuwać istniejące. Zaznacz na liście kategorie, które chcesz przypisać do terminu i kliknij przycisk OK. Kategorie zostaną przypisane do terminu i będą od tej pory wyświetlane odpowiednim kolorem zarówno na dialogu terminu (rys.4), jak i w widoku na prostokącie reprezentującym termin (rys.5).

Termin z wypełnionymi danymi i przypisanymi kategoriami
Rys.4. Termin z wypełnionymi danymi i przypisanymi kategoriami.

Po wpisaniu danych terminu należy kliknąć przycisk Zapisz i zamknij w celu utworzenia terminu. Dialog terminu zostanie zamknięty, a sam termin pojawi się w kalendarzu jako prostokątny obszar zawierający podstawowe dane: czas trwania, temat, kategorie (rys.5).

Termin dodany do kalendarza (kliknij, aby powiększyć)
Rys.5. Termin dodany do kalendarza (kliknij, aby powiększyć).

W każdym momencie możesz zmienić dane terminu. Wystarczy dwukrotnie na niego kliknąć, aby ponownie wyświetlony został dialog (rys.4), na którym możesz edytować dane. Jeśli chcesz usunąć termin, kliknij na nim prawym klawiszem myszy i z menu wybierz polecenie Usuń termin.

W identyczny sposób, jak przedstawiony powyżej, możesz tworzyć kolejne terminy w kalendarzu.

Krok 1 - Tworzenie nowego kalendarza Powrót Dalej Krok 3 - Otwieranie kalendarza z innego komputera