Notice: Undefined variable: canonicalMeta in /var/www/vhosts/codetwo.pl/httpdocs/userguide/netcalendars/toc/get.php on line 77
Kategorie terminów
Userguide
Spis treści
Przejdź do strony programu
Kategorie
Każdemu z terminów można przypisać dowolną ilość kategorii opisujących jego charakter. Aby przypisać kategorie, należy stworzyć nowy termin lub otworzyć już istniejący i kliknąć w dolnej części formularza na polu z napisem "Bez kategorii - kliknij tutaj aby określić kategorie". Zostanie wtedy wyświetlone okno z wszystkimi dostępnymi kategoriami (rys.1). Kategorie, które mają zostać dodane do kontaktu, należy zaznaczyć i kliknąć przycisk OK.

Okno kategorii pozwala przypisywać kategorie do terminu oraz tworzyć nowe, edytować i usuwać istniejące kategorie
Rys.1. Okno kategorii pozwala przypisywać kategorie do terminu oraz tworzyć nowe, edytować i usuwać istniejące kategorie.

Przyciski Nowa, Usuń i Zmień pozwalają edytować listę dostępnych kategorii, tworzyć nowe lub zmieniać kolory istniejących.

Wszystkie kategorie dzielą się na "lokalne" i "obce". Lokalne to te, które zostały stworzone na lokalnym komputerze przez użytkownika programu C2NetCalendars. Kategorie obce natomiast, to te pochodzące z innych komputerów, z których kalendarzy korzystamy. Kategorie obce są pobierane z innych komputerów wraz z terminami, do których są przypisane. W momencie, kiedy zmienimy kolor kategorii obcej, staje się ona kategorią lokalną i nie zmieni już koloru przy następnej synchronizacji nawet, jeśli został on zmieniony na komputerze, z którego kategoria pochodziła. Jeśli skasujemy kategorię obcą, to pojawi się ona ponownie podczas następnej synchronizacji ze zdalnym komputerem, jeśli będzie pobierany nowy lub zmieniony termin, do którego jest przypisana.