Notice: Undefined variable: canonicalMeta in /var/www/vhosts/codetwo.pl/httpdocs/userguide/netcalendars/toc/get.php on line 77
Praca z kalendarzami
Userguide
Spis treści
Przejdź do strony programu
Praca z kalendarzami
Widok programu C2NetCalendars przedstawia w układzie tygodniowym terminy z wszystkich dodanych do niego kalendarzy. Kolumny w widoku to kolejne dni tygodnia, wiersze reprezentują poszczególne kalendarze. Pierwsza kolumna wyświetla dane o kalendarzu: jego nazwę oraz w nawiasie nazwę komputera, na którym fizycznie się znajduje.

Jeśli kalendarz został utworzony w programie C2NetCalendars, to wyświetlana jest przy nim ikona komputera. Jeśli pochodzi z programu Microsoft Outlook - wyświetlana jest ikona programu Outlook.

Kalendarz wybrany w widoku może być niedostępny, gdy niedostępny jest komputer, na którym on się znajduje lub gdy na zdalnym komputerze nie jest uruchomiony program C2NetCalendars. Wtedy dane tego kalendarza wyświetlane są w tzw. trybie pracy bez połączenia, tj. wyświetlana jest kopia danych pobrana podczas ostatniego połączenia. Wszelkie zmiany dokonane na kopii takiego kalendarza zostaną zsynchronizowane z kalendarzem źródłowym w momencie, kiedy stanie się on znowu dostępny. Brak dostępności kalendarza sygnalizowany jest ikoną przedstawiającą zerwane połączenie sieciowe.

Aby przesunąć widok kalendarza o jeden tydzień w przód lub w tył, kliknij na zielone strzałki w pasku narzędzi lub użyj klawiszy Alt + strzałka w lewo lub Alt + strzałka w prawo. Obok strzałek w pasku narzędzi wyświetlana jest informacja o obecnie przeglądanym tygodniu. Jeśli chcesz przejść do dowolnej daty, kliknij w pasku narzędzi na ikonę kalendarza znajdującą się obok strzałek. Wyświetlone zostanie okienko pozwalające wybrać dowolną datę. Po jej wybraniu w widoku wyświetlony zostanie odpowiedni tydzień.

Tworzenie nowego terminu w kalendarzu
Rys.1. Tworzenie nowego terminu w kalendarzu.

Aby stworzyć nowy termin, kliknij prawym klawiszem myszy na wybranym dniu oraz kalendarzu i z menu podręcznego wybierz opcję "Utwórz nowy termin" (rys.1). Wyświetlone zostanie okno nowego terminu, w którym możesz wpisać jego szczegółowe dane.

Wypełnianie szczegółowych danych terminu
Rys.2. Wypełnianie szczegółowych danych terminu.

Po wprowadzeniu danych i zamknięciu okna, termin pojawi się w widoku głównym jako prostokąt zawierającym temat oraz czas (rys.3). Pionowa linia po lewej strony terminu oznacza typ zajętości terminu. Ma kolor zielony jeśli termin oznaczony jest jako "Wolny", niebieski - jeśli termin jest "Zajęty", fioletowy - oznacza termin "Nieobecny", a biało-niebieski to "Wstępna akceptacja". Kolorowe pola przedstawiają natomiast zdefiniowane dla terminu kategorie.

Kliknięcie lewym klawiszem myszy na symbolu terminu powoduje jego otwarcie. Klikniecie prawym klawiszem myszy otwiera menu kontekstowe z komendami dotyczącymi terminu.

Nowy termin w kalendarzu
Rys.3. Nowy termin w kalendarzu.

Po przesunięciu kursora myszy nad symbol terminu zostanie wyświetlone dodatkowe okienko (tooltip) przedstawiające podstawowe dane terminu (rys.4).

Po najechaniu kursorem myszy nad termin wyświetlane jest okno z podstawowymi danymi terminu
Rys.4. Po najechaniu kursorem myszy nad termin wyświetlane jest okno z podstawowymi danymi terminu.