Notice: Undefined variable: canonicalMeta in /var/www/vhosts/codetwo.pl/httpdocs/userguide/netcalendars/toc/get.php on line 77
Definiowanie kalendarzy wyświetlanych w widoku
Userguide
Spis treści
Przejdź do strony programu
Definiowanie kalendarzy wyświetlanych w widoku
W programie C2NetCalendars w jednym widoku wyświetlanych może być wiele kalendarzy różnych użytkowników. Przy pierwszym uruchomieniu C2NetCalendars nie posiada jeszcze zdefiniowanych żadnych kalendarzy i przedstawia pusty widok (rys.1).

Pusty widok nie zawierający jeszcze żadnych kalendarzy
Rys.1. Przy pierwszym uruchomieniu programu wyświetlany jest pusty widok, który nie zawiera jeszcze żadnych kalendarzy.

Aby dodać nowy kalendarz do widoku należy wybrać z menu Widok opcję Dodaj/Usuń kalendarze lub nacisnąć klawisz F4. Po wybraniu tej komendy pojawi się okno przedstawiające wszystkie kalendarze zdefiniowane w aktualnym widoku (rys.2).

Okno dialogowe służące do dodawania (i usuwania) kalendarzy do obecnego widoku
Rys.2. Okno dialogowe służące do dodawania (i usuwania) kalendarzy do obecnego widoku.

Po kliknięciu przycisku Dodaj, wyświetlone zostanie okno pozwalające zdefiniować, jaki kalendarz powinien zostać dodany do widoku (rys.3). Do wyboru są następujące opcje:
"Nowy kalendarz na tym komputerze" - tworzy na lokalnym komputerze nowy kalendarz zapisywany w pliku z rozszerzeniem "caldb" i dodaje go do widoku.
"Otwórz istniejący kalendarz na tym komputerze" - wyświetla listę wszystkich kalendarzy dostępnych na tym komputerze i pozwala dodać je do widoku. Kalendarze wyświetlane na liście to zarówno te utworzone w programie C2NetCalendars, jak i wszystkie kalendarze z programu Microsoft Outlook.
"Otwórz istniejący kalendarz na innym komputerze" - wyświetla listę kalendarzy dostępnych na wskazanym zdalnym komputerze znajdującym się w sieci lokalnej lub w Internecie i pozwala dodać je do widoku. Kalendarze wyświetlane na liście to zarówno te utworzone w programie C2NetCalendars, jak i wszystkie kalendarze z programu Microsoft Outlook.
"Otwórz kalendarz z serwera kalendarzy" - pozwala dodać do widoku kalendarz przechowywany na serwerze HTTP. W obecnej wersji programu ta opcja jest niedostępna.

Wybór typu kalendarza dodawanego do widoku
Rys.3. Wybór typu kalendarza dodawanego do widoku.

Poniżej szczegółowo omówiono dodawanie do widoku kalendarzy poszczególnych typów.

Tworzenie i dodawanie do widoku nowego kalendarza

Jeśli chcesz utworzyć nowy kalendarz:
1. Na dialogu "Wybór typu kalendarza" zaznacz opcję "Nowy kalendarz na tym komputerze" i kliknij przycisk Dalej.
2. Wyświetlone zostanie okno, w którym należy podać, gdzie na dysku powinien zostać stworzony nowy kalendarz (rys.4). Używając przycisku Przeglądaj podaj ścieżkę do pliku, w którym przechowywane będą dane kalendarza.
3. Po kliknięciu przycisku Zakończ, na komputerze utworzony zostanie nowy kalendarz. Jednocześnie kalendarz ten zostanie dodany do obecnego widoku (rys.5). Od tej chwili w kalendarzu mogą być tworzone terminy i jest on dostępny dla innych użytkowników w sieci. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć dialog "Kalendarze wyświetlane w tym widoku".

Tworzenie nowego lokalnego kalendarza i dodawanie go do widoku
Rys.4. Tworzenie nowego lokalnego kalendarza i dodawanie go do widoku.

Dodawanie do widoku kalendarza z lokalnego komputera

Jeśli chcesz dodać do obecnego widoku kalendarz znajdujący się na lokalnym komputerze:
1. Na dialogu "Wybór typu kalendarza" zaznacz opcję "Otwórz istniejący kalendarz na tym komputerze". Jeśli chcesz dodać do widoku kalendarz z programu Outlook, zaznacz również opcję "Pokazuj kalendarze programu MS Outlook". Kliknij przycisk Dalej.
2. Wyświetlona zostanie lista wszystkich kalendarzy dostępnych na lokalnym komputerze. Jeśli na poprzednim dialogu zaznaczona została opcja "Pokazuj kalendarze programu MS Outlook", na liście będą znajdować się również wszystkie kalendarze programu Microsoft Outlook z domyślnego profilu.
3. Zaznacz na liście kalendarz, który chcesz dodać do widoku i kliknij przycisk Zakończ.
4. Kalendarz zostanie dodany do obecnego widoku (rys.5). Kliknij przycisk OK, aby zamknąć dialog "Kalendarze wyświetlane w tym widoku". Teraz możesz tworzyć nowe i edytować istniejące terminy w kalendarzu.

Nowoutworzony kalendarz wyświetlany w widoku
Rys.5. Nowoutworzony pusty kalendarz wyświetlany w widoku.

Dodawanie do widoku kalendarza z innego komputera

Program C2NetCalendars pozwala na dodawanie do widoku kalendarzy utworzonych na innych komputerach znajdujących się w sieci lokalnej lub nawet w Internecie. Mogą to być zarówno kalendarze utworzone w programie C2NetCalendars, jak i kalendarze z programu Microsoft Outlook. Dodając do widoku kalendarz z innego komputera, musisz podać nazwę konta oraz hasło, przy pomocy którego chcesz uzyskać dostęp do kalendarza. Jeśli nie posiadasz takiego konta, możesz uzyskać ograniczony dostęp do kalendarza jako "Gość". Prawa dostępu użytkownika "Gość" są definiowane przez osobę tworzącą kalendarz na zdalnym komputerze. Domyślnie "Gość" ma tylko prawo do odczytu kalendarza.

Aby dodać do obecnego widoku kalendarz z innego komputera:
1. Na dialogu "Wybór typu kalendarza" (rys.3) zaznacz opcję "Otwórz istniejący kalendarz na innym komputerze". Jeśli chcesz dodać do widoku kalendarz z programu Outlook, zaznacz również opcję "Pokazuj kalendarze programu MS Outlook". Kliknij przycisk Dalej.
2. Wyświetlony zostanie nowy dialog, na którym możesz wybrać komputer, z którego chcesz dodać kalendarz (rys.6). Wybierz nazwę komputera z listy lub jeśli komputer nie znajduje się na liście wpisz jego nazwę lub adres IP ręcznie w polu "Nazwa/adres komputera". Możesz podać tu nazwę DNS lub adres IP komputera znajdującego się w Internecie, pod warunkiem, że możliwy jest do niego dostęp przy użyciu zdefiniowanego portu komunikacyjnego programu C2NetCalendars, zobacz Definiowanie portu komunikacyjnego. Kliknij przycisk Dalej. Jeśli wystąpi problem z komunikacją z wybranym komputerem, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars.

Wybór zdalnego komputera, z którego dodany zostanie do widoku kalendarz
Rys.6. Wybór zdalnego komputera, z którego dodany zostanie do widoku kalendarz.

4. Wyświetlony zostanie dialog logowania do zdalnego komputera, na którym możesz wybrać metodę logowania (rys.7). Do wyboru masz jedną z trzech opcji:
"Aktualnie zalogowany użytkownik Active Directory". Metoda ta jest polecana, jeśli łączysz się z komputerem z twojej sieci lokalnej. Nie musisz wtedy podawać ani nazwy użytkownika ani hasła, ponieważ C2NetCalendars przeczyta te dane automatycznie. Aby wybrać tę opcję musisz jednak pracować w sieci Active Directory. Ten sposób logowania nie może być wybrany, jeśli chcesz połączyć się z komputerem znajdującym się w Internecie.
"Gość". Logowanie się do zdalnego komputera anonimowo. Wybierając tę opcję będziesz zazwyczaj posiadać minimalne prawa do dodawanego kalendarza.
"Następujący użytkownik". Logowanie do zdalnego komputera, jako konkretny użytkownik programu C2NetCalendars. Aby otrzymać swój login i hasło musisz skontaktować się z właścicielem tego komputera. Więcej na ten temat w rozdziale dotyczącym praw dostępu w C2NetCalendars.

Wybór metody logowania do zdalnego komputera
Rys.7. Wybór metody logowania do zdalnego komputera.

5. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie lista wszystkich kalendarzy dostępnych na wybranym komputerze (rys.8). Jeśli na dialogu "Wybór typu kalendarza" zaznaczona została opcja "Pokazuj kalendarze programu MS Outlook", na liście będą znajdować się również wszystkie kalendarze programu Microsoft Outlook z domyślnego profilu.

Lista kalendarzy dostępnych na zdalnym komputerze
Rys.8. Lista kalendarzy dostępnych na zdalnym komputerze.

6. Zaznacz na liście kalendarz, który chcesz dodać do widoku i kliknij przycisk Zakończ.
7. Kalendarz zostanie dodany do obecnego widoku (rys.9). Kliknij przycisk OK, aby zamknąć dialog "Kalendarze wyświetlane w tym widoku". Teraz możesz tworzyć nowe i edytować istniejące terminy w kalendarzu zdalnego komputer. Dokładny zakres czynności, jakie możesz wykonywać na elementach kalendarza zależy od praw dostępu, jakie do niego posiadasz.

Kalendarz lokalny i zdalny w jednym widoku programu
Rys.9. Kalendarz lokalny i zdalny w jednym widoku programu.