Spis treści
Strona główna programu
Statystyki przesyłanej poczty
CodeTwo Exchange Rules posiada funkcjonalność statystyk pozwalającą na tworzenie statystyk poczty przesyłanej przez serwer Exchange. Statystyki umożliwiają między innymi śledzenie takich parametrów, jak ilość wiadomości wysyłanych przez serwer w dowolnym kierunku (tj. zarówno wychodzących, jak i przychodzących/wewnętrznych), rozmiar wszystkich lub poszczególnych wiadomości, ilość wiadomości wysłanych lub odebranych przez poszczególnych użytkowników, ilość załączników dodanych do wszystkich lub poszczególnych wiadomości, nazwy reguł dodawania stopek, jakie zostały zastosowane dla poszczególnych wiadomości.

Domyślnie Exchange Rules zapisuje w statystykach informacje tylko o wiadomościach wychodzących oraz przechowuje pliki statystyk z ostatnich 30 dni. Aby zmienić te ustawienia, należy uruchomić program CodeTwo Exchange Rules Admin i w menu Narzędzia wybrać Statystyki (rys.1).

Otwieranie dialogu Statystyki
Rys.1. Otwieranie dialogu Statystyki.

Wyświetlony zostanie dialog Statystyki (rys.2) służący do zarządzania ustawieniami statystyk.

Zarządzanie ustawieniami statystyk
Rys.2. Zarządzanie ustawieniami statystyk.

W ustawieniach programu dostępne jest włączenie statystyk dla dwóch typów wiadomości:
1. Wychodzących
2. Wewnętrznych i przychodzących
Można ustawić zapisywanie tylko wiadomości wychodzących, tylko wewnętrznych/przychodzących lub obu typów równocześnie.

Moduł statystyk nie rozróżnia wiadomości przychodzących i wewnętrznych, traktowane są one jako jeden typ.

Statystyki zapisywane są w plikach tekstowych w formacie CSV (comma separated value) odczytywanym przez Microsoft Excel oraz inne programy kalkulacyjne. W polu Pliki statystyk przechowywane są w folderze można określić katalog, w którym zapisywane będą pliki statystyk. Domyślnie jest to katalog Statistics w katalogu instalacyjnym programu. Każda linia w pliku odnosi się do jednej wiadomości, która została przetworzona przez serwer. Zapisywane są następujące informacje odnośnie każdej wiadomości:
1. Temat
2. Data dostarczenia
3. Adres nadawcy
4. Adresy odbiorców
5. Rozmiar wiadomości
6. Liczba załączników
7. Lista nazw plików załączników
8. Typ wiadomości (wychodząca lub przychodząca/wewnętrzna)
9. Lista zastosowanych reguł dodających stopki

Codziennie tworzony jest nowy plik statystyk. Nazwa pliku to data zapisana w formacie YYYY.MM.DD.csv z dnia, którego dotyczy plik. Oznacza to, że dla każdego dnia powstaje dokładnie jeden plik statystyk. Zależnie od ustawień opcji Usuwaj pliki statystyk starsze niż program automatycznie usuwa pliki statystyk starsze niż określona liczba dni.

Opcja Separator pól w plikach CSV pozwala zdefiniować użytkownikowi znak, który będzie używany przez program jako separator. Domyślnym separatorem jest średnik.

Zmiany ustawień statystyk stosowane są przy przetwarzaniu następnej wiadomości przechodzącej przez serwer.