Spis treści
Strona główna programu
Tworzenie i edycja stopek
CodeTwo Exchange Rules pozwala dodawać stopki do wiadomości wychodzących napisanych w formacie HTML lub zwykłego tekstu.

W głównym oknie programu (rys.1) użytkownik znajdzie cztery reguły zawierające stopki dodane podczas instalacji. Stopek tych można użyć jako bazy do tworzenia własnych stopek wskazując regułę lewym przyciskiem myszy i wybierając Edytuj z paska narzędzi programu. Można też utworzyć nowe reguły z własnymi stopkami wybierając Dodaj z paska narzędzi programu.

Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane przez program dopiero po ich zapisaniu. W tym celu należy kliknąć przycisk Zapisz lub zapisać zmiany podczas zamykania programu CodeTwo Exchange Rules Admin.

Okno główne programu Exchange Rules.
Rys.1. Okno główne programu Exchange Rules.

Tworzenie nowej stopki i zarazem reguły rozpoczynamy od wskazania zakresu nadawców i odbiorców, dla których reguła ma obowiązywać. Więcej o tworzeniu reguł...

Stopki, które zostaną dodane do wiadomości przez daną regułę są określone w oknie Edycja reguły (rys.2) kreatora nowej lub istniejącej stopki. Kreatora nowej stopki wywołujemy klikając Dodaj na pasku narzędzi programu, natomiast kreatora istniejącej stopki wywołujemy klikając Edytuj na pasku narzędzi.

Okno edycji reguły i w nim ścieżki do plików zawierających szablony stopek.
Rys.2. Okno edycji reguły i w nim ścieżki do plików zawierających szablony stopek.

W oknie Edycja reguły (rys.2) podane są ścieżki dostępu do plików stopek w formacie HTML i zwykłego tekstu. Jeżeli podczas tworzenia nowej reguły dysponujemy już plikami HTML i TXT zawierającymi naszą stopkę, należy wskazać programowi ścieżkę dostępu do nich, klikając ikonę foldera z prawej strony. Osobno podaje się treść stopki w formacie HTML i osobno treść stopki w formacie zwykłego niesformatowanego tekstu. Stopka HTML dodawana jest do wiadomości wysyłanych w formacie HTML, natomiast stopka w formacie zwykłego tekstu dodawana jest do wiadomości, które wysyłane są tylko w formacie zwykłego tekstu.

Jeżeli nie mamy przygotowanych plików stopek, najprościej będzie skorzystać z wbudowanego edytora stopek, którego uruchamiamy klikając w tym samym oknie Edytuj stopkę (rys.3).
Więcej na temat tworzenia stopek w edytorze sygnatur...

Umiejscowienie przycisku Edytuj stopkę w oknie Edycja reguły.
Rys.3. Umiejscowienie przycisku Edytuj stopkę w oknie Edycja reguły.

Stopki, które można tworzyć za pomocą CodeTwo Exchange Rules mogą zawierać grafikę, np. logo firmy, zdjęcia pracowników, faksymile, itp. Tworzenie stopek zawierających obrazki jest bardzo proste w CodeTwo Exchange Rules dzięki wbudowanemu edytorowi sygnatur. Obrazki dodawane do wiadomości powinny znajdować się na dysku lokalnym, ponieważ stopki zawierające linki do obrazków znajdujących się na serwerach WWW mogą nie działać poprawnie na niektórych klientach poczty.
Więcej na temat stopek zawierających obrazki...

Kolejnym rodzajem stopek obsługiwanych przez CodeTwo Exchange Rules są stopki spersonalizowane, zawierające zmienne z Active Directory. Stopki spersonalizowane będą wyglądać inaczej dla różnych pracowników ponieważ zmienne zawarte w stopce zostaną zamienione na wartości z Active Directory w momencie przekazania wiadomości na serwer wysyłający pocztę. Stopki spersonalizowane można również wygodnie tworzyć przy użyciu wbudowanego edytora sygnatur.
Więcej na temat stopek spersonalizowanych...

CodeTwo Exchange Rules posiada wbudowaną obsługę znaków sterujących RT (Remove Text). Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy okazji stopek spersonalizowanych zawierających zmienne z Active Directory. W sytuacji kiedy zmienne w stopce spersonalizowanej nie mogą być uzupełnione wartościami z powodu braku odpowiednich danych w bazie Active Directory, znaki specjalne RT usuną pustą linię lub niepotrzebny tekst w tej stopce. Znaki specjalne RT można wygodnie umieszczać w stopkach za pomocą edytora sygnatur.
Więcej na temat znaków specjalnych RT...

Funkcja podglądu dostępna z głównego okna programu, pozwala podejrzeć jak będzie wyglądać wiadomość wraz ze stopką dla konkretnej reguły. Funkcja ta jest dostępna z głównego okna program, po zaznaczeniu reguły lewy przyciskiem myszy i kliknięciem przycisku Podgląd na pasku narzędzi.
Więcej na temat funkcji podglądu...

Stopki nie są dodawane do wiadomości wewnętrznych i przychodzących, ani do wiadomości wychodzących w formacie RTF. Więcej na temat wiadomości RTF...

Jeśli wiadomość jest wysyłana do kilku odbiorców, z czego część należy do tej samej organizacji Exchange co nadawca (odbiorcy wewnętrzni), a pozostali są spoza niej (odbiorcy zewnętrzni), to odbiorcy wewnętrzni otrzymają wiadomość bez stopki, a odbiorcy zewnętrzni otrzymają wiadomość z dodaną stopką. Ponadto, stopka nie jest dodawana do wiadomości podpisanych cyfrowo oraz zaszyfrowanych.

Stopki są dodawane do wiadomości wysyłanych ze wszystkich programów pocztowych: Outlook, OWA, OMA, BlackBerry, klienty SMTP.

Zobacz też:
Zasady definiowania i działania reguł