Spis treści
Strona główna programu
Tworzenie reguły dodającej stopki - szybka instrukcja
Poniżej znajduje się krótki opis przedstawiający, w jaki sposób utworzyć nową regułę dodającą osobiste stopki do wiadomości pocztowych wysyłanych przez serwer Exchange.

1. Uruchom program CodeTwo Exchange Rules Admin - wyświetlona zostanie lista wszystkich obecnie zdefiniowanych reguł dodających stopki. Kliknij przycisk Dodaj w celu utworzenia nowej reguły:

Główne okno programu CodeTwo Exchange Rules Admin


2. Wyświetlone zostanie nowe okno dialogowe, które przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy procesu tworzenia nowej reguły. W oknie Nazwa i opis reguły podaj nazwę reguły i ewentualnie opis jej przeznaczenia:

Tworzenie nowej reguły - Nazwa i opis reguły


3. Kliknij przycisk Dalej, wyświetlona zostanie strona Zakres nadawców:

Tworzenie nowej reguły - Zakres nadawców


Na górnej liście zdefiniuj, dla jakich nadawców powinna być stosowana ta reguła. Możesz podać tu zakresy adresów SMTP albo obiekty z Active Directory (grupy dystrybucyjne, jednostki organizacyjne, konkretne obiekty użytkowników, obiekty posiadające określone atrybuty). Więcej o definiowaniu zakresu nadawców...

Jeśli pozostawisz listę pustą, reguła będzie stosowana dla wszystkich nadawców.

Na dolnej liście możesz podać wyjątki od zakresu nadawców wprowadzonego na górnej liście.

4. Po kliknięciu przycisku Dalej wyświetlona zostanie strona Zakres odbiorców:

Tworzenie nowej reguły - Zakres odbiorców


Możesz tu określić, podając zakresy adresów SMTP, dla jakich odbiorców powinna być stosowana reguła. Więcej o definiowaniu zakresu odbiorców...

Jeśli pozostawisz pole puste, reguła będzie stosowana dla wszystkich odbiorców.

5. Na następnej stronie Edycja stopki zdefiniuj stopkę, która będzie dodawana do wiadomości przez tę regułę:

Tworzenie nowej reguły - Edycja stopki


Możesz wskazać ścieżkę do już istniejącej stopki lub utworzyć nową, korzystając z wygodnego wizualnego edytora - w tym celu kliknij Edytuj stopkę.

Dzięki prostemu w obsłudze edytorowi sygnatur możesz szybko utworzyć estetyczną stopkę zawierającą różne elementy HTML, w tym obrazki. Przy tworzeniu podpisów personalnych możesz używać zmiennych z bazy danych Active Directory, które zostaną zamienione na odpowiednie wartości podczas przetwarzania wiadomości.

Tworzenie nowej reguły - Edytor stopek
Powinieneś utworzyć zarówno stopkę w HTML - będzie dodawana do wiadomości wysyłanych w formacie HTML, jak i stopkę tekstową - dodawaną do wiadomości w formacie zwykłego tekstu. W celu utworzenia stopki tekstowej kliknij Edytuj TXT i wpisz jej treść. Jeśli wcześniej utworzyłeś stopkę HTML, możesz w menu Edytuj, wybrać Utwórz stopkę tekstową ze stopki HTML w celu szybkiego utworzenia stopki tekstowej na bazie stopki HTML.

Więcej o tworzeniu stopek przy pomocy edytora...

6. Ostatnia strona kreatora reguł to Opcje zaawansowane:

Tworzenie nowej reguły - Opcje zaawansowane


W sekcji Odpowiadanie i przesyłanie dalej możesz określić, w którym miejscu powinna być wstawiana stopka przy konwersacjach - czy powinna pojawić się na samym końcu wiadomości, czy też bezpośrednio pod tekstem odpowiedzi. Stopka może również w ogóle nie być dodawana, jeśli już istnieje w wiadomości. Więcej...

Sekcja Wyłączanie stopek pozwala zdefiniować frazy wyłączające stopki. Jeśli fraza taka pojawi się w tytule lub treści wiadomości, stopka nie zostanie dodana. Więcej...

Opcję Przetwarzanie dalszych reguł stosuje się, aby określić, czy kolejne reguły mają być przetwarzane - dzięki temu do jednej wiadomości możesz dodać wiele różnych stopek (np. stopkę osobistą i ogólną firmową). Więcej...

7. Kliknij przycisk Zakończ. Powrócisz do głównego okna programu, na liście reguł na pierwszym miejscu pojawi się utworzona właśnie reguła:

Tworzenie nowej reguły - Zapisz zmiany


Reguły dopasowywane są do wysyłanych wiadomości w kolejności występowania na liście. Jeśli chcesz zmienić kolejność, użyj przycisków W górę i W dół. Regułę można również wyłączyć, odznaczając ją w kolumnie Aktywna.


Pamiętaj, że wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zastosowane dopiero od momentu ich zapisania - w tym celu musisz kliknąć przycisk Zapisz.

Zobacz też:
Zasady definiowania i działania reguł
Tworzenie i edycja stopek
Jak wstawić do wiadomości jednocześnie podpis osobisty i firmową stopkę
Jak wstawić do wiadomości za pierwszym razem podpis szczegółowy, a przy odpowiedziach mniej szczegółowy
Jak usunąć część tekstu ze stopki, jeśli zmienna Active Directory jest pusta
Jak utworzyć różne wzory podpisów dla użytkowników należących do różnych grup Active Directory
Jak utworzyć spersonalizowany podpis dla wielu użytkowników