Spis treści
Strona główna programu
Instalacja
Instalacja programu CodeTwo Exchange Rules

Program powinien zostać zainstalowany na komputerze, na którym zainstalowany jest program Microsoft Exchange 2000/2003 lub Small Business Server 2000/2003 odpowiedzialny za wysyłanie wiadomości pocztowych w organizacji. Ta wersja programu nie współdziała z Exchange Server 2007. Jeśli chcesz zarządzać podpisami pocztowymi w serwerze Exchange 2007 pobierz program CodeTwo Exchange Rules 2007.

Program wspiera systemy operacyjne Windows Server 2000 i Windows Server 2003 / SBS.

Podczas instalacji programu zatrzymywana jest usługa SMTP serwera. Jest ona automatycznie uruchamiana po zakończeniu instalacji. Instalacja programu nie wymaga restartu serwera.

Sama instalacja programu jest bardzo prosta i nie zajmuje więcej niż kilkanaście sekund. Po uruchomieniu programu instalacyjnego należy tylko zaakceptować umowę licencyjną oraz wskazać lokalizację, w której zostanie zainstalowany program. Standardowo program instaluje się w folderze C:\Program Files\CodeTwo\C2ExchangeRules\. Należy pamiętać, aby nie instalować programu na dysku współdzielonym lub zmapowanym, lecz tylko na dysku lokalnym.

Aktualizacja programu CodeTwo Exchange Rules do wersji 2.0

Aby przeprowadzić aktualizację programu, należy postępować identycznie, jak w przypadku pierwszej instalacji (patrz poprzednia sekcja). Podczas aktualizacji poprzednia wersja programu zostanie odinstalowana i automatycznie na jej miejsce zostanie zainstalowana nowa wersja programu. Wszelkie ustawienia z poprzedniej wersji zostaną zachowane.

Podczas instalacji programu zatrzymywana jest usługa SMTP serwera. Po zaktualizowaniu programu konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.

Jeśli starsza pełna wersja program zostanie zaktualizowana wersją testowa (trial), program przełączy się w tryb demonstracyjny. Wiąże się to z wstawianiem dodatkowej informacji z nazwą programu do każdej stopki dodawanej do wiadomości przez program CodeTwo Exchange Rules. Jeśli wersja demonstracyjna programu nie pozwala na jej przetestowanie w Państwa środowisku, prosimy o kontakt z pomocą techniczną w celu uzyskania informacji na temat usunięcia tego ograniczenia.

Instalacja CodeTwo Exchange Rules w środowisku z wieloma serwerami Exchange

Według generalnej zasady należy instalować CodeTwo Exchange Rules na serwerze pocztowym, który odpowiedzialny jest za wysyłanie firmowej poczty na zewnątrz organizacji.

Jeżeli w organizacji jest więcej niż jeden serwer odpowiedzialny za wysyłanie poczty na zewnątrz, CodeTwo Exchange Rules należy zainstalować na każdym z tych serwerów, aby stopki zostały dodane do każdej zewnętrznej wiadomości.

Jeżeli poczta przechodzi przez kilka serwerów pod rząd, program należy zainstalować tylko na ostatnim serwerze, aby stopki nie zostały dodane kilkukrotnie.

W środowisku front-end, back-end, program należy instalować na serwerze z rolą front-end.

Jeżeli program jest instalowany w środowisku klastrów, każdy węzeł musi być wyposażony w odrębną instalację programu CodeTwo Exchange Rules, ponieważ każdy węzeł traktowany jest jako osobny serwer. Zatem w klastrze Active/Passive program należy zainstalować i aktywować na obu maszynach oddzielnie. Należy jednocześnie pamiętać, że program nie może być zainstalowany na wspólnym dysku. Na każdym z węzłów program musi być zainstalowany na dysku lokalnym.


Zobacz też:
Instalacja CodeTwo Exchange Rules na kilku serwerach odpowiedzialnych za przekazywanie poczty