Spis treści
Strona główna programu
Tematy zaawansowane
Program Exchange Rules pozwala centralnie zarządzać stopkami i podpisami dla wiadomości wychodzących z serwera Microsoft Exchange. Techniczne informacje zawarte w tym rozdziale ułatwią kontrolę nad wyglądem stopek w wiadomościach dostarczonych do odbiorców.

Należy pamiętać, że w obecnej wersji program CodeTwo Exchange Rules dodaje stopki tylko do wiadomości wysyłanych na zewnątrz organizacji Exchange. Stopki nie są dodawane do wiadomości wewnętrznych wysyłanych pomiędzy użytkownikami organizacji. Stopki nie są również dodawane do wiadomości przychodzących.

Aby uniknąć problemów z kodowaniem znaków narodowych, szablony stopek powinny zostać utworzone w kodowaniu UTF-8. Użytkownicy wysyłający pocztę również powinni dbać o to, aby wiadomości wysyłane były w odpowiednim kodowaniu, które zawiera znaki narodowe. Więcej...

Stopki nie są dodawane do wiadomości w formacie RTF. Aby zapobiec wysyłaniu wiadomości RTF na zewnątrz organizacji Exchange, wystarczy pozostawić domyślne ustawienia serwera Exchange, które konwertują tego typu wiadomości na format HTML - rozpoznawalny przez wszystkie programy pocztowe. Więcej...

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób stosowane są reguły dla wiadomości wysyłanych przez pełnomocników oraz użytkowników z prawem SendAs, przeczytaj tę sekcję.