Instrukcja Użytkownika
Spis treści
Tematy zaawansowane
Podczas synchronizacji typu One-Way foldery docelowe zawsze posiadają elementy identyczne jak w folderach źródłowych. Podczas edycji elementów foldera źródłowego przez użytkowników wszystkie zmiany są odzwierciedlane w folderze docelowym. Domyślna konfiguracja programu powoduje nadpisanie wszelkich zmian dokonanych na elementach w folderze docelowym podczas synchronizacji. Oznacza to, że jeśli użytkownik dokona zmiany elementów foldera docelowego, to po zapisaniu zmian, program pobierze z foldera źródłowego elementy, które zostały zmodyfikowane i wstawi je do foldera docelowego, jednocześnie nadpisując zmiany dokonane przez użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik usunie jeden z elementów foldera docelowego. W takim przypadku, każdy z usuniętych elementów jest pobierany z foldera źródłowego do foldera docelowego i odtwarzany.

W takiej konfiguracji elementy w folderach docelowych uprzednio zreplikowane z folderu źródłowego należy traktować, jako tylko do odczytu, ponieważ w praktyce nie można wykonać na nich żadnych zmian. Zmiany na tych elementach można wykonywać tylko w folderach źródłowych.

Użytkownik ma możliwość zmiany takiego zachowania poprzez przycisk Options znajdujący się w sekcji Folders Scheduled for Synchronization (rys.1).

Rys.1. Przycisk Options pozwala na zmianę domyślnego zachowania programu po wykryciu zmian w elementach foldera docelowego, które pochodzą z foldera źródłowego.Po wciśnięciu przycisku Options, pojawi się okno One-Way Sync Target Folder Options przedstawione na rys. 2.

Rys.2. Okno konfiguracji programu w sytuacji wykrycia zmian w zreplikowanych elementach folderu docelowego.Na oknie znajdują się dwie opcje. Zaznaczenie pierwszej opcji (rys. 3) w konsekwencji uniemożliwi użytkownikom modyfikowanie elementów znajdujących się w folderach docelowych, które wcześniej zostały zreplikowane z folderu źródłowego. Każda zmiana takiego elementu spowoduje pobranie oryginalnej wersji z foldera źródłowego. Tę opcję należy odznaczyć, jeśli chcemy, aby użytkownicy folderów docelowych mogli edytować elementy pobrane z foldera źródłowego.

Rys.3. Opcja odpowiedzialna za przywracanie oryginalnych wartości zreplikowanych elementów foldera docelowego w przypadku ich modyfikacji.Zaznaczenie drugiej opcji (rys. 4) uniemożliwi użytkownikom usunięcie elementów foldera docelowego, które wcześniej zostały zreplikowane z foldera źródłowego. Każde usunięcie spowoduje pobranie oryginalnego elementu z foldera źródłowego. Tę opcję należy odznaczyć, jeśli chcemy, aby użytkownicy mieli możliwość usuwania takich elementów z folderów docelowych.

Rys.4. Opcja odpowiedzialna za przywracanie usuniętych zreplikowanych elementów z foldera docelowego.Odznaczenie wyżej opisanych opcji pozwala użytkownikom dokonywać zmian na elementach znajdujących się w folderach docelowych, które wcześniej zostały zreplikowane z foldera źródłowego. Jeśli taki element zostanie zmieniony lub usunięty w folderze docelowym, to pozostanie w takim stanie, dopóki ktoś nie dokona zmiany na odpowiadającym mu elemencie w folderze źródłowym. Wtedy element w folderze docelowym zostanie ponownie nadpisany elementem z foldera źródłowego.