Instrukcja Użytkownika
Spis treści
Pliki dzienników programu
Pliki dziennika zawierają informacje diagnostyczne, które mogą być wykorzystane w przypadku stwierdzenia problemów w działaniu programu.

Aby wyświetlić okno plików dziennika, należy kliknąć przycisk znajdujący się na wstążce programu CodeTwo Exchange Sync Admin (rys.1).

Rys.1. Przycisk LogFile umieszczony na wstążce głównego okna CodeTwo Exchange Sync Admin.Po wciśnięciu przycisku LogFile, pojawi się okno Log Files (rys.2), przy pomocy którego przejrzysz dotychczas utworzone pliki dziennika lub prześlesz je do działu pomocy technicznej CodeTwo.

Rys.2. Okno Log Files, które pozwala otworzyć folder z plikami dziennika lub wysłanie ich do działu pomocy technicznej CodeTwo.Położenie plików dziennika
Sekcja Log Files zawiera ścieżkę do katalogu zawierającego pliki dziennika. Pliki dziennika zapisywane są w katalogu instalacyjnym w podkatalogu Logs. Aby szybko wejść do katalogu Logs, należy kliknąć przycisk Open obok pola wskazującego ścieżkę katalogu Logs. Pliki dziennika to pliki TXT, które można odczytać Notatnikiem. W jednym dniu program może utworzyć wiele plików tekstowych dziennika TXT w formacie: RRRR.MM.DD_00001, RRRR.MM.DD_00002, RRRR.MM.DD_00003 itd., gdzie R to rok, M - miesiąc i D to dzień utworzenia pliku. Maksymalny rozmiar pliku to 2MB.

Nie ma możliwości zmiany lokalizacji plików dziennika.

Dział wsparcia technicznego
W sekcji Technical support możesz szybko i wygodnie utworzyć wiadomość do personelu technicznego firmy CodeTwo, w celu zdiagnozowania ewentualnych problemów w funkcjonowaniu programu. Aby utworzyć wiadomość do działu pomocy technicznej CodeTwo, należy kliknąć przycisk Send. Pojawi się okno wiadomości Contact CodeTwo Support (rys.3). Automatycznie wygenerowana wiadomość dołączy pliki dziennika spakowane w pliku ZIP i skieruje je do działu technicznego na adres e-mail . W polu tekstowym można umieścić dodatkowe informacje pomocne przy rozwiązaniu danego problemu. Aby wysłać wiadomość, kliknij Send.

Rys.3. Okno wiadomości do działu wsparcia technicznego.