Instrukcja Użytkownika
Spis treści
Aktywacja programu do wersji pełnej
Wersja testowa CodeTwo Exchange Sync musi być zainstalowana przed przeprowadzeniem aktywacji.

Aktywacja program nie wymaga reinstalacji aplikacji ani użycia odrębnego pliku instalacyjnego.

Aby uruchomić program licencyjny, należy wybrać z menu Start, Programy, CodeTwo, CodeTwo Exchange Sync, a następnie kliknąć Licensing. Aktywację można dokonać w oknie, które zostanie wyświetlone (Rys.1.). Jeżeli podczas aktywacji pojawia się błąd, przeczytaj ten artykuł w bazie wiedzy.

Rys.1. Okno aktywacji programu CodeTwo Exchange Sync.Po dokonaniu aktywacji w polu License status, będzie wyświetlana informacja o posiadaniu pełnej wersji programu. Od tej pory możesz używać programu CodeTwo Exchange Sync bez ograniczeń wersji darmowej.

Aktywacja programu wymaga połączenia z Internetem. W przypadku problemów z dostępem do Internetu możesz aktywować swoją kopię programu telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Obie opcje są dostępne po wciśnięciu przycisku More na oknie aktywacji programu (rys.2).

Rys.2. Menu z dodatkowymi opcjami aktywacji programu CodeTwo Exchange Sync.Więcej na temat innych metod aktywacji programu...