Instrukcja Użytkownika
Spis treści
Wersja demonstracyjna programu
Wersja demonstracyjna CodeTwo Exchange Sync jest w pełni funkcjonalna, jednak posiada ograniczenie czasowe obejmujące 30 dni. Przekroczenie terminu 30 dni od daty zainstalowania programu, blokowana jest możliwość synchronizacji folderów. Jedynym sposobem na przywrócenie funkcjonalności programu jest aktywacja do wersji pełnej.

Jeśli chcesz sprawdzić ile dni pozostało do wygaśnięcia wersji demonstracyjnej, wybierz Start, Programy, CodeTwo, CodeTwo Exchange Sync i kliknij Exchange Licensing. Wyświetlone zostanie okno Licensing (rys.1). W polu License status jest wyświetlana liczba dni pozostała do wygaśnięcia wersji demo.

Rys.1. Okno licencjonowania programu z informacją o wygaśnięciu wersji demo za 11 dni.