Instrukcja Użytkownika
Spis treści
Przykładowe praktyczne zastosowania
Wiele typów synchronizacji oraz funkcjonalności filtrów i modyfikatorów dają wiele scenariuszy zastosowania programu CodeTwo Exchange Sync w firmach korzystających z Microsoft Exchange Server.

Z programu skorzystają między innymi firmy, które w łatwy sposób chcą synchronizować urządzenia mobilne, takie jak BlackBerry czy PDA, pracowników z publicznymi folderami organizacji Exchange. CodeTwo Exchange Sync może zostać wykorzystany do replikowania wspólnych firmowych baz danych do prywatnych skrzynek użytkowników, do tworzenia widoków grupowych kalendarzy, monitorowania i raportowania.

Opis wybranych przykładowych zastosowań programu znajduje się na stronie internetowej programu.