Notice: Undefined variable: canonicalMeta in /var/www/vhosts/codetwo.pl/httpdocs/userguide/active-directory-photos/toc/get.php on line 46 (1) Active Directory Photos - Instrukcja Użytkownika - Dopasowywanie zdjęcia
User manual
Spis treści
Strona główna programu
Dopasowywanie zdjęcia
Aby dodać zdjęcie wybranemu użytkownikowi, kliknij opcję Choose Photo w wierszu edytowanego użytkownika (opcja dostępna również z menu kontekstowego po naciśnięciu prawego przycisku myszy). Przejdź do lokalizacji, w której znajduje się zdjęcie użytkownika, i kliknij Open, aby wybrać zdjęcie. Pojawi się okno Photo resize (Rys. 1.).

Okno zmiany rozmiaru zdjęcia. Dzięki praktycznemu podglądowi możemy zobaczyć, jak będzie wyglądało zdjęcie po dokonanych przez program zmianach.
Rys.1. Okno zmiany rozmiaru zdjęcia. Dzięki praktycznemu podglądowi możemy zobaczyć, jak będzie wyglądało zdjęcie po dokonanych przez program zmianach.


W oknie Photo Resize dokonujemy edycji zdjęcia, aby dostosować plik graficzny do rozmiarów akceptowanych przez Active Directory. Aby możliwie zachować bieżące rozmiary zdjęcia, wybierz (Keep original dimension if possible). Aby ujednolicić rozmiary zdjęcia do wybranego formatu, wybierz Adjust dimension to the target frame. Ta opcja znajdzie zastosowanie szczególnie w sytuacji, gdy firmowa stopka korzystać będzie ze zdjęć stałego rozmiaru, a użytkownicy dostarczyli nam zdjęcia w różnych rozmiarach. Jeżeli zdjęcie jest mniejsze niż wybrany rozmiar, zaznacz opcję Add white margins if necessary, aby dodać marginesy. Swój wybór zatwierdzamy klikając OK - zdjęcie zostanie wgrane do Active Directory i będzie widoczne w oknie Users and Contacts.

Aby usunąć zdjęcie kliknij opcję Remove obok zdjęcia użytkownika lub użyj przycisku na górnym pasku narzędzi albo z menu kontekstowego.

Dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy na użytkowniku otworzy okno User details, w którym oprócz zdjęcia są wyświetlane najważniejsze informacje o użytkowniku z Active Directory (Rys.2). W tym oknie możesz łatwo wymienić zdjęcie lub zmienić jego rozmiar.

Okno User details. Pozwala sprawdzić dane użytkownika i dopasować zdjęcie.
Rys.2. Okno User details. Pozwala sprawdzić dane użytkownika i dopasować zdjęcie.


Program CodeTwo Active Directory Photos obsługuje dodatkowo funkcje schowka. Zdjęcia użytkowników możemy dowolnie kopiować, wycinać, wklejać i przenosić używając menu kontekstowego lub skrótów klawiszowych (odpowiednio CTRL+C, CTRL+X, CTRL+V)

Zdjęcia zajmujące więcej miejsca niż 100kB zostaną zmniejszone (ich jakość zostanie obniżona), a dodatkowo ich format zostanie zmieniony na *.jpg.